Overnamemarkt en haar partners adviseren u van bij de start van uw bedrijfsoverdracht tot de ‘matching’ van uw onderneming met een geschikte kandidaat-koper. Advies op maat voor overlater van een kleine onderneming
Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming ®

Ga voor professioneel advies bedrijfsoverdracht op maat van uw vennootschap of eenmanszaak. 

 

Van overname-idee tot geschikte koper

U wenst begeleiding bij de verkoop van uw zaak? 

Overnamemarkt en haar partners adviseren u van bij de start van uw bedrijfsoverdracht tot de ‘matching’ van uw onderneming met een geschikte kandidaat-koper.

Doelgroep : ondernemingen - vennootschap of eenmanszaak - met een verwachte verkoopwaarde beneden € 500.000,-

U krijgt van Overnamemarkt en haar partners onafhankelijk en professioneel advies, bij elke stap neemt u de beslissing voor uw bedrijfsoverdracht.

Voor transacties met een hogere transactiewaarde introduceren wij u graag bij een geschikte overnamebegeleider.

phase 1
phase 1

Basisanalyse

Fase 1 bestaat uit een intakegesprek, waarbij we uw verwachtingen en noden bij de geplande bedrijfsoverdracht in kaart brengen. De expert evalueert samen met u of uw zaak overdraagbaar is, uw verwachtingen realistisch zijn én haalbaar voor een potentiële koper. Na dit gesprek verwerft u als ondernemer een inzicht in de verkoopbaarheid van uw onderneming.

Bij een negatieve evaluatie zoeken we samen naar haalbare alternatieven.

Is de evaluatie positief, dan geven we het startschot voor fase 2: het begeleidingstraject in 3 stappen.

phase 2
phase 2 step-1

Bent u en uw bedrijf klaar voor de overdracht?

De overname-experten vullen samen met u de overnamescan® in, een vragenlijst van Overnamemarkt.be in samenwerking met Groep Claesen. De overnamescan® analyseert in hoeverre uw bedrijf klaar is voor de bedrijfsoverdracht en geeft u inzicht in mogelijke verbeterpunten.

phase 2 step-2

wat is de waarde van uw onderneming?

Aan de hand van de jaarrekeningen (vennootschap) of fiscale aangiftes (eenmanszaak), de toekomstvooruitzichten van uw bedrijf en de sector stellen de experts een waardering op. Daarvoor doen we een beroep op de expertise van KBC en de UNIZO-waarderingstool, die in samenwerking met de Antwerp Management School werd ontwikkeld.

phase 2 step-3

wie is de geschikte kandidaat om uw onderneming over te nemen?

Onze experten schrijven het bedrijfsprofiel en de informatiebundel uit. Het (anonieme) bedrijfsprofiel is een gedetailleerde beschrijving van uw onderneming in combinatie met de relevante kerncijfers, een krachtig beeld en inspirerende titel. Met uw akkoord wordt het bedrijfsprofiel verspreid via:

 • de UNIZO-kanalen
 • het online overnameplatform Overnamemarkt.be
 • de KBC-kanalen
 • uw netwerk  (inclusief uw sociale media Facebook & Linked In)

De informatiebundel kan u,  na een screening en de ondertekening van een éénzijdige geheimhoudingsverklaring, bezorgen  aan de kandidaat-overnemers. Die bundel bevat de volgende aanvullingen op uw bedrijfsprofiel:

 • de basisgegevens van uw onderneming
 • specifieke kenmerken van uw onderneming
 • uitgebreide cijfergegevens die uw waardering staven
 • de vereiste attesten bij de bedrijfsoverdracht
traingle

Getuigenissen overlaters:

1. "Unizo Overnamemarkt liet ons met een goed gevoel ons bedrijf overlaten" Raf De Roo, Sleidinge

2. “Dankzij de realistische inschatting van de bedrijfssituatie, in combinatie met de glasheldere communicatie, van de medewerkers van Overnamemarkt.be verkregen wij een beter inzicht aangaande de verkoopbaarheid van onze onderneming. Tevens schetsten ze ook een duidelijk beeld van de mogelijke trajecten die we kunnen volgen om tot een succesvolle bedrijfsoverdracht te komen. Een ware aanrader.” Kevin Ducheyne, Boechout

3.“Wij bevelen jullie zeker aan bij een collega ondernemer omdat jullie door jullie zeer heldere uitleg ons een goed beeld hebben laten krijgen van onze zaak. Er was een correcte communicatie, onze zaak werd realistisch besproken en we hadden inderdaad een beter inzicht in de verkoopbaarheid. De doorlichting was voor ons een meevaller. alles werd op zo een manier verwoord dat we hierdoor klaar en duidelijk voor ogen hadden wat we moesten doen.” Edith en Bea Van Grieken, Lille

Praktisch

Basisanalyse verkoopbaarheid onderneming

 • Duur: 3 u. (inclusief verplaatsing)
 • Prijs: € 360 (excl. BTW)

Begeleidingstraject in 3 Stappen

 • Duur: 28 u.
 • Prijs: € 1.065 (excl. BTW) dankzij de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen

 

De totale kostprijs van het begeleidingstraject bedraagt aldus €1.425 (€360 + €1.065) + BTW

Er is  geen  commissie verschuldigd.

Het begeleidingstraject verloopt niet exclusief via Overnamemarkt.be  U kan uw zaak desgewenst eveneens via andere kanalen te koop aanbieden.

Contact

Guido Seghers
Manager NV Overnamemarkt
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

guido.seghers@overnamemarkt.be

+32 2 212 25 82
+32 495 59 81 19

Ik wens gecontacteerd te worden

Samen voor sterk ondernemen