Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Leidraad familiale bedrijfsoverdracht - Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming - met kortfilm

U overweegt  de overdracht  van uw familiezaak? U wil hierbij een aangepaste begeleiding en advies ? 

Uw onderneming - vennootschap of eenmanszaak - heeft een verwachte verkoopwaarde beneden € 500.000,- ? (exclusief het vastgoed) Overnamemarkt en haar partners adviseren u van bij de start van uw bedrijfsoverdracht tot de ‘matching’ van uw onderneming met de geschikte overnemer.

Begeleiding familiale overdracht volgt dezelfde stappen als het begeleidingstraject  UNIZO  Bedrijfsoverdracht  Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming (OKT Overdracht Kleine Transacties)

Klik hier indien u hierover vrijblijvend persoonlijk wil gecontacteerd worden : 

Contacteer mij

Stappenplan  begeleidingstraject

- Intakegesprek : verwachtingen en noden bij de geplande bedrijfsoverdracht worden in kaart gebracht. De expert evalueert samen met u of uw familiezaak overdraagbaar is, uw verwachtingen realistisch zijn én haalbaar voor de overnemer(s). Na dit gesprek verwerft u als ondernemer een inzicht in de overdraagbaarheid van uw onderneming.


1- Overnamescan®De overname-experten vullen samen met u de overnamescan® in, een vragenlijst van Overnamemarkt.be in samenwerking met Groep Claesen. De overnamescan® analyseert in hoeverre uw bedrijf klaar is voor de bedrijfsoverdracht en geeft u inzicht in mogelijke verbeterpunten.


2- Waardebepaling Aan de hand van de jaarrekeningen (vennootschap) of fiscale aangiftes (eenmanszaak), de toekomstvooruitzichten van uw bedrijf en de sector stellen de experts een waardering op. Daarvoor doen we een beroep op de expertise van KBC en de UNIZO-waarderingstool, die in samenwerking met de Antwerp Management School werd ontwikkeld.


3- Beknopt bedrijfsprofiel en checklist informatiebundel 

  • een gedetailleerde beschrijving van uw onderneming 
  • specifieke kenmerken van uw onderneming (vergunningen etc.)
  • uitgebreide cijfergegevens die uw waardering staven
  • de vereiste attesten bij de bedrijfsoverdracht (BTW, RSZ, belastingen etc.)


Overzichtstabel - UIt handboek Uw zaak overlaten, verkopen, beëindigen (2019)

overzichtstabel stappen verkoop bedrijf

 

Leidraad adviesgesprek familiale bedrijfsoverdracht


• Wie is op dit ogenblik aandeelhouder ?
• Werd er reeds een eerder een schenking (eventueel structuur vruchtgebruik / naakte eigendom) uitgewerkt?
• Is er een duidelijke visie op overdracht eigendom en overdracht bedrijfsleiding? Op welke termijn te realiseren?
• Wat met het bedrijfsvastgoed ?


• BESTAAT ER  REEDS EEN (OFFICIEUZE) FAMILIERAAD ?
• Wanneer was het  laatste gesprek?
• Met welke frequentie komt de  familie bijeen?
• Wie zijn de deelnemers? (enkel de familieleden actief in de zaak ? ook de stille vennoten?  Wat is de rol van de aangetrouwde familieleden?
• Thema’s die momenteel met de familie besproken worden?


• WIE ZIJN DE HUIDIGE ADVISEURS INZAKE OVERDRACHT (boekhouder, notaris, advocaten, consultant(s)
Wat is belangrijk voor ieder familielid ?


OVERDRAGER:
• Wat is mijn huidige rol (aandeelhouder/bedrijfsleider) en welke rol wil ik nog vervullen na de overdracht (*)
• Wil ik nog controle behouden na de overdracht?
• Wil ik nog een inkomen verwerven uit de zaak na de overdracht?
• Wil ik nog  tijdelijk meewerken na de overdracht./ verkoop?
• Wens ik nog gedeeltelijk aandeelhouder te blijven binnen de zaak na de overdracht /verkoop? (stapsgewijze overdracht/vendor loan)
• Wat is een geslaagde overdracht voor mij?


OPVOLGER
• Heb ik wel interesse in de zaak?
• Voel ik mij klaar om het bedrijf over te nemen?
• Beschik ik over voldoende kennis om het bedrijf over te nemen?
• Welke rol zie ik voor mij in het bedrijf ?(aandeelhouder/bedrijfsleider)
• Hoe wens ik aandelen te verwerven? Via aankoop /schenking?
• Zie ik passief aandeelhouderschap zitten?  broer/zus niet actief in de zaak ?
• Aan welke prijs wens ik de aandelen te kopen ? broer/zus uit te kopen ?
• Wens ik verder als werknemer in de zaak actief te blijven?
• Wat is een geslaagde overdracht voor mij?

 

Meer informatie ? - Maak een vrijblijvende afspraak op één van de zitdagen van Overnamemarkt

adviesgesprek tijdens zitdag van Overnamemarkt

Guido Seghers
Manager NV Overnamemarkt
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
guido.seghers@overnamemarkt.be

+32 2 212 25 82
+32 495 59 81 19

Ook in Coronatijden blijven we  ondernemers met overnameplannen ondersteunen en begeleiden.

Voor uw gezondheid én die van onze ondernemerscoaches verlopen alle 1-op-1 coachinggesprekken via de digitale weg. (Skype, ZOOM,  Chat)

Klik hier indien u  persoonlijk wil gecontacteerd worden over het begeleidingstrajct UNIZO Bedrijfsoverdracht: 

Contacteer mij

 

Staat u zelf aan het hoofd van het familiebedrijf? - Herkent u zich in één van deze typolopgieën ?

Als monarch…Hoe draagt een monarch klassiek de macht over aan de volgende generatie? Hij sterft. Dit is duidelijk de meest riskante manier om een bedrijf over te dragen. De kans dat het bedrijf zijn vertrek niet overleeft is groot. Het is wellicht geen bewuste overdrachtsstrategie, maar het gevolg van een overdrager die niet kan loslaten en geen vertrouwen kan geven aan een opvolger.


Als generaal… De generaal zal, zij het met tegenzin, het bedrijf op het afgesproken tijdstip verlaten. Hij blijft wel bij het idee dat hij niet kan gemist worden en zal actief op zoek gaan naar signalen – doorgaans van de oude garde die hem trouw blijft – dat de opvolger het niet goed doet. Zo zal hij snel proberen terug te komen om het bedrijf te redden en zijn oude leiderspositie opnieuw in te nemen.


Als ambassadeur… De ambassadeur geeft consequent de fakkel door aan de volgende generatie, maar is nog wel bereid te helpen waar dat nuttig of nodig is. Hij blijft de grootste sympathisant van het bedrijf. Deze exitstijl is vaak kenmerkend voor familiebedrijven die zeer goed functioneren.


Als gouverneur…De gouverneur regelt zijn vertrek perfect op voorhand. Hij werkt pro-actief aan zijn opvolging en van zodra de datum er is, verdwijnt hij voorgoed.

 

Emotionele aspecten bij een familiale bedrijfsoverdracht

Elke overdracht gaat gepaard met een aantal spanningen. Op het moment van de bedrijfsoverdracht zijn beide partijen  rationeel wel klaar om deze stap te zetten.

Tijdens het proces van deze wissel wordt bijna elke "overlater" echter geconfronteerd met een emotioneel proces dat met de transactie gepaard gaat. Dit resulteert in spanningen tussen de overlater en de overnemer. Deze spanningen concentreren zich vaak rond drie thema’s.

1. Andere verwachtingen over de snelheid van bedrijfsoverdracht

De overlater vindt vaak dat het allemaal niet te snel moet gaan terwijl de overnemer staat te popelen om zelf het roer in handen te nemen.

2. Andere verwachtingen over controle en autonomie

De overlater wil graag een zekere controle bewaren en minimaal een vinger aan de pols houden terwijl de overnemer  net meer voldoening en motivatie haalt uit de zopas verworven autonomie 

3. Andere  leiderschapsstijl & generatieverschil

Dezelfde operationele issues op de werkvloer worden door de overlater vaak door een andere bril bekeken dan door de overnemer.

Belangrijk om te stellen is dat deze spanningen niet noodzakelijk tot  onoverkomelijke problemen leiden . Spanningen zijn inherent aan het proces van elke bedrijfsoverdracht - ook bij een verkoop aan een derde partij - en het is belangrijk dit te aanvaarden. Het is niet nodig om de spanningen  dringend op te lossen, maar eerder bewustwording van beide partijen dat zulke spanningen zich haast onvermijdelijk zullen  voordoen tijdens het overdrachtsproces.

Overnemer en overlater hebben er dus vooral  belang bij om goed te leren omgaan met deze spanningen.

Belangrijk is in ieder geval dat er een duidelijke rolverdeling is  waarbij overnemer en overlater  zich comfortabel voelt.

Verantwoordelijkheden afbakenen maakt het  voor ieder - ook de medewerkers - een stuk eenvoudiger. 

Erkennig en respect zijn van wezenlijk belang inhet zakenleven en meer nog in het  overdrachtsproces. Duidelijke spelregels en uitgesproken afspraken helpen hierbij om het  wederzijds vertrouwen te verhogen.  Dit vraagt een inspanning van beide partijen en  dit vraagt soms wat meer tijd.  De overnemer en overlater moeten onbevooroordeeld kunnen stilstaan bij kritische incidenten waarbij alles onderling moet bespreekbaar zijn.

Een actieve Raad van Bestuur of Raad van Advies kan een gunstige  rol spelen in de strategische controlefunctie en het bewaken van het bedrijfsbelang. Zo kan er aandacht besteed worden aan de voorbereiding van de overdracht  en  later aan de balans in de relatie tussen overlater en overnemer. Belangrijk is dat het orgaan evenwichitg is samengesteld  en  niet enkel met de vertrouwelingen van de overlater.

 

Bent u de opvolging in het bedrijf aan het voorbereiden en wilt u de opkomende generatie nauwer betrekken bij het bedrijfsbeleid?

UNIZO zoekt voor u de geschikte experts om te zetelen in uw Adviesraad.

UNIZO stelt u een geschikte mix aan specialisten in de gewenste vakgebieden voor waarbij u beslist wie er uiteindelijk in uw KMO-adviesraad zal zetelen.


En ook al is extern advies goud waard, UNIZO houdt de KMO Adviesraad erg betaalbaar. Grijp dus deze kans om een KMO Adviesraad te installeren in uw bedrijf. U vindt alvast meer info op de website van KMO Adviesraad.

aanvulling 10 september 2020

"Familiebedrijven zijn beter gewapend tegen de coronacrisis"

Bron Rado 1 De wereld van Sofie Interview met prof. Vincent Molly van AMS  Familymind

“Samenwerken met je familie binnen een bedrijf creëert meteen een andere dynamiek op de werkvloer”, zegt Vincent Molly. “Je kent elkaar heel goed en je hebt een gedeelde geschiedenis. Die familiale band kan tot grote successen leiden, maar kan evengoed het samenwerken enorm bemoeilijken”.

Troeven
“Eén van de grote troeven van familiebedrijven is dat zij meer gefocust zijn op de lange termijn. Ze denken als het ware in generaties en niet in zozeer in jaren”, zegt Molly. “Dit komt omdat er maar weinig familiebedrijven beursgenoteerd zijn, waardoor ze minder prestatiedruk voelen. Ze kunnen dus perfect beslissingen nemen die pas op lange termijn gaan lonen.” En er zijn nóg positieve aspecten aan een familiebedrijf: "Er heerst sowieso een familiale werksfeer waardoor ook werknemers die niet tot de familie behoren zich meteen gaan thuis voelen. We zien ook dat familiebedrijven sneller beslissingen nemen en sneller schakelen omdat er minder niveau's binnen het bedrijf doorlopen moeten worden”.

Valkuilen
Maar de familieband kan ook een negatieve impact hebben. "Er zijn weinig families zonder spanningen of conflicten. Een bedrijf draaiende houden samen met je familieleden kan dan een extra grote uitdaging worden. Onderhuidse meningsverschillen kunnen al snel een schaduw werpen op het bedrijf wanneer er geen goede communicatie heerst. Familiale waarden vallen ook niet altijd samen met bedrijfsbelangen. Het principe dat iedereen gelijk is kan bijvoorbeeld een heikel punt zijn als het om verloning bij broers en zussen gaat”, aldus Molly.

Corona
“Voor het familiebedrijf staat er sowieso veel op het spel, juist omdat de familiale en economische belangen samenvallen. Dus zien we dat er minder grote risico’s worden genomen en dat er een voorzichtigere koers wordt gevaren” zegt Molly. "Net dat aspect blijkt te lonen in tijden van crisis. Familiebedrijven zijn dus ook beter gewapend tegen de huidige coronacrisis omdat zij een gezondere financiële huishouding hebben dan andere ondernemingen. Familiebedrijven zorgen op die manier ook voor economische stabiliteit in tijden van crisis."

aanvulling 2 januari 2021

Ter inspiratie : Kortfilm (25 min) waarin vele uitdagingen van een familiale overdracht aan bod komen 

 

Oorspronkelijke titel : Matteo's Madness Overdracht of ondergang 2013 ING 
Leidraad familiale bedrijfsoverdracht - Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming  - met kortfilm