Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Hoeveel tijd neemt de verkoop van een bedrijf ?

 Een advertentie op Overnamemarkt.be wordt standaard geplaatst voor een periode van 3 maanden. De feitelijke duur van een bedrijfsoverdracht neemt wel wat meer tijd in beslag. Alvorens het bedrijfsprofiel online komt, zijn er reeds minimaal 2 fasen doorlopen.

In dit artikel  beschrijven we kort het traject vanaf het idee tot  bedrijfsverkoop en per fase zullen we een indicatie van de doorlooptijd geven.


Fase 0 Overlopen van de alternatieven

De beslissing tot bedrijfsoverdracht is een strategische beslissing.
Een voornemen tot verkoop van het bedrijf  valt niet uit de lucht. De meerderheid van de bedrijfsleiders geeft de voorkeur aan overdracht aan kinderen of familie.
Een bedrijfsoverdracht aan het personeel onder vorm van een MBO (management buy out) of overdracht aan het voltallige personeel blijft eerder nog een niche.
Een strategische verkoop aan een  sectorgenoot, concurrent,  toeleverancier of distributeur vergt een bijzondere aanpak.

Voor een bedrijfsoverdracht aan een derde, een nog niet gekende kandidaat koper, is het overnameplatform een logische stap.

Voornaamste  stap is het vastleggen van  de verkoopstrategie.

Daarna volgt  de waardebepaling en het plannen van de transactie.

Vaak duurt deze fase wat langer dan initieel verwacht omdat bij de beslissing tot daadwerkelijke verkoop en afscheid van de zaak vaak onverwachte (emotionele) elementen naar boven komen die leiden tot uitstelgedrag.

Zodra de beslissing tot verkoop aan een derde partij genomen is,  zetten we onze teller op 0

Fase 1 Voorbereiding tot verkoop aan een derde partij

Zodra je de strategische fase beslissing tot verkoop aan een ongekende derde partij hebt vastgelegd start de voorbereiding:

  • Ben jij en je bedrijf klaar voor de overdracht ?
  • Staat de administratie op orde ? 
  • Zijn de jaarrekeningen beschikbaar ? eventueel tussentijdse cijfers
  • Wat zal er verkocht worden ? Overdracht aandelen of handelszaak?
  • Wat met het bedrijfsvastgoed ? gelijktijdig verkopen of verhuren aan de nieuwe uitbater?
  • Welke overnameprijs wil je minimaal ?
  • Welke rol wil je opnemen tijdens en na de bedrijfsoverdracht?
  • Wie zal de transactie begeleiden? Je boekhouder (*)? een gespecialiseerde overnamebemiddelaar? Doe je beroep op UNIZO bedrijfsoverdracht of ga je zelf aan de slag?

Op basis van onze ervaringen met het begeleidingstraject Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming neemt de basisanalyse en de waardebepaling  algauw 4 tot 6 weken in beslag.
Het opstellen van het bedrijfsprofiel, het samenstellen van het informatiebundel, het opvragen van nodige documenten en attesten neemt 1 à 2 weken in beslag.


Totaal fase 1 bedraagt hierbij 6 tot 8 weken, (max. 3 maanden)


Fase 2. Gesprekken met kandidaat overnemers


Zodra het bedrijfsprofiel online staat, kunnen kandidaat kopers rechtstreeks contact nemen via het contactformulier.
Tijdens deze periode  komt het erop aan om  geïnteresseerde  kandidaten te screenen, het voeren van de kennismakingsgesprekken, begeleiden van bedrijfsbezoeken  en het ontvangen van eventuele biedingen.
Het aantal gesprekken met  (ernstige) kandidaat overnemers is vanzelfsprekend afhankelijk van het aantal reacties op het bedrijfsprofiel.

Publicaties op Overnamemarkt.be worden iedere 3 maanden geëvalueerd.
In de praktijk worden de gepubliceerde bedrijfsprofielen  meermaals verlengd.
De totale duur van gesprekken met kandidaat overnemers bedraagt aldus eerder 4 tot 6 maanden.

 

Fase 3. Exclusieve onderhandelingen

Na het voeren van de eerste gesprekken starten de onderhandelingen met de partij(en) die het beste aanbod deden.
Na het aangaan van een exclusiviteitsovereenkomst wordt het bedrijfsprofiel offline gehaald of eventueel in code “informatiestop” gezet
Het doel van de exclusieve onderhandelingen is om tot een finaal akkoord te komen over alle aspecten van de bedrijfsoverdracht.
Dit is wederom afhankelijk van de hoeveelheid geschikte partijen maar gemiddeld wordt hier 2 tot 6 weken voor gerekend.

Fase 4. Afronding

Indien koper en verkoper tot een wederzijds akkoord komen, worden de zaken vastgelegd in een intentieovereenkomst. Voor kleinere deals wordt  vaak rechtstreeks een koop/verkoopovereenkomst afgesloten met een aantal opschortende voorwaarden bv. Het verkrijgen van de nodige financiering.
Daarna wordt de due diligence of het boekenonderzoek opgestart.
De duur van deze fase is afhankelijk van de grootte van de onderneming, de kwaliteit van de gevoerde administratie en (de uitkomsten van) het boekenonderzoek.
Parallel aan het boekenonderzoek  loopt de financieringsaanvraag van de koper.


Deze fase neemt gemiddeld 2 tot 3 maanden tijd in beslag.

Als we alle fasen bij elkaar optellen komen we uit op een te verwachten totaal tijdsbestek voor een bedrijfsoverdracht  tussen de 9 en 12 maanden, of langer 

Hierbij geldt dat dit zeker afhankelijk is van de hoeveelheid geschikte kandidaten en de duur van de onderhandelingen, financieringsaanvraag of bijzondere overeenkomsten.

(*) herbekijk het opgenomen webinar omtrent de rol van de boekhouder bij de overdracht van een kleine onderneming - opname in het kader van de Week van de Bedrijfsoverdracht

 

 

 

Guido Seghers

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Met de expertise van UNIZO 

Willebroekkaai 37

1000 Brussel

Tel : 02 212 25 82

GSM: 0495 59 81 19

guido.seghers@overnamemarkt.be

Hoeveel tijd neemt de verkoop van een bedrijf  ?