Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Overnameprijzen in Nederland

De evolutie van overnameprijzen in Nederland  wordt gevolgd via de Overname Barometer De aanpak ervan is vergelijkbaar met de jaarlijkse M&A monitor van Vlerick over de overnamemarkt in België.

Het rapport over de overnamemarkt in Nederland is gebaseerd op gegevens van Dealsuite.

Deze biedt halfjaarlijks een zicht op trends en ontwikkelingen in de Nederlandse M&A-markt i. Hier zijn de belangrijkste bevindingen over de eerste helft van 2023:

Stijging in het aantal transacties:

In de eerste helft van 2023 is er een opvallend herstel te zien in de Nederlandse overnamemarkt. Zowel het aantal aankooptransacties als verkooptransacties is gestegen. Aankooptransacties groeiden met 8%, terwijl verkooptransacties met maar liefst 13% toenamen.
De meeste transacties vonden plaats in de sector van zakelijke dienstverlening, met 19% van het totale aantal deals. De bouw- en installatiesector liet ook een aanzienlijk aantal deals zien, met een stijging van 10% naar 14% in vergelijking met de tweede helft van 2022.


Lichte daling in gemiddelde dealwaarde:

De gemiddelde dealwaarde vertoont echter een lichte daling. Het percentage transacties met een dealwaarde onder de 2,5 miljoen euro steeg van 37% naar 58% in de tweede helft van 2022 en steeg verder tot 63% in de eerste helft van 2023. Tegelijkertijd daalde het aantal transacties tussen 2,5 en 5 miljoen euro met 4%. Slechts één op de vier transacties had een dealwaarde hoger dan 5 miljoen euro.


Lichte daling in gemiddelde EBITDA multiple:

De gemiddelde EBITDA multiple, vermenigvuldigd met de gecorrigeerde EBITDA, daalde licht van 4,85 naar 4,7 in de tweede helft van 2022 en zette deze daling voort tot 4,65 in 2023.
De hoogste EBITDA multiple werd genoteerd in de softwareontwikkelingssector, die ook de enige sector was met een stijging in multiples. De meeste sectormultiples bleven onveranderd, maar er waren scherpere dalingen te zien in de detailhandel en de e-commerce & webshopsector, waarbij de multiples met 0,2 afnamen.


Spreiding van EBITDA multiples per sector:

Er is een aanzienlijke spreiding van EBITDA multiples per sector. Sectoren met heterogene bedrijven vertonen over het algemeen een grotere spreiding dan sectoren met homogene bedrijven. De sector van IT-dienstverlening heeft de grootste spreiding, terwijl de kleinste spreiding te zien is in de industrie & productiesector.
Kortom, de Nederlandse overnamemarkt vertoont tekenen van herstel in de eerste helft van 2023, met een stijging van het aantal transacties, hoewel de gemiddelde dealwaarde en EBITDA multiples licht zijn gedaald. Deze bevindingen bieden inzicht in de huidige trends en kunnen waardevolle informatie bieden voor bedrijven die betrokken zijn bij M&A-activiteiten.

Voor het volledige rapport kun je terecht op de Dealsuite Blog.

Overnameprijzen in Nederland