Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

2022 M&A Monitor - Cijfers en trends in de Belgische overnamemarkt - Vlerick Business School

Op basis ca 200 ondervraagde professionelen inzak - waaronder Overnamemarkt - rapporteert Vlerick Business School ieder jaar haar M&A monitor.

Cijfers en trends in de Belgische overnamemarkt 

Overnameprijzen op basis gemiddelde veelvoud EV/EBITDA-multiple (*) over alle sectoren bedraagt 6,7x in 2021 - iets hoger dan het niveau van 6,5x van vóór de coronacrisis ,


De gemiddelde multiple varieert van 4,5x voor het segment (<€1 miljoen) tot 9,9x voor het segment (>€100 miljoen).

De sterke stijging van de overnameprijzen van de afgelopen jaren is vooral van toepassing voor het segment transacties met hogere waarde-

De prijzen voor het segment overnameprijzen < 1 miljoen zijn eerder stabiel 

 

Overnameprijzen op basis gemiddelde veelvoud EV/EBITDA-multiple over alle sectoren

 

AANTAL TRANSACTIES 

De toename van het aantal transacties tot een recordniveau  in 2021 is mogelijk een inhaalbeweging van het coronajaar 2020.  Aantal gerapporteerde transacties over eerste kwartaal 2022 vertonen een (beperkte) daling.

De oorlog in Oekraïne is nog niet verwerkt in de verwachtingen van de markt (enquête verwerkt tot begin februari 2022). De deelnemers tijdens de presentatie verwachten een daling van het aantal transacties (met minder dan 20%)

MOTIEVEN VAN DE KOPERS

Voor bedrijven blijft het realiseren van schaalvoordelen de belangrijkste reden voor
om over te gaan tot fusies en overnames, gevolgd door cross-selling. Er zijn
drie opmerkelijke veranderingen sinds 2020:  

1.  toename van het belang van cross-selling nl. omzettoename door de verkoop van producten die een aanvulling vormen op de producten of diensten uit  het eigen gamma

2.  aantrekken van talentvolle medewerkers

3.  toegang tot nieuwe buitenlandse markten 


In het afgelopen jaar zijn er geen fundamentele veranderingen waargenomen in de motieven van financiële kopers.

Groei geniet  nog steeds de voorkeur voor participatiemaatschappijen om
waarde te creëren, interne omzetverbetering  en externe groei door fusies en overnames  vormen de top 2 motieven. Margeverbetering komt  op de derde plaats. 

OVERNAMEPRIJZEN PER SECTOR 

waardering per sector

De farmaceutische industrie staat aan de kop  met een waardering uitgedrukt als EV  veelvoud van de EBITDA met 9,4x . Ook snelgroeiende sectoren - zoals technologie (8,7) en gezondheidszorg (8,4) - staan aan de top.

Energie- en nutsbedrijven (7,8)en chemie (7,2) staan ook boven het algemene gemiddelde. Zakelijke diensten (6,6), industriële producten (6,5), consumptiegoederen (6,4), en onroerend goed (6,3) liggen rond het algemene gemiddelde (6,7). De meer cyclische sectoren - zoals amusement en media (6,2), vervoer en logistiek (6,2), detailhandel (5,5) en bouwnijverheid (5,1) staan onderaan de lijst.

FINANCIERINGSSTRUCTUUR PER SECTOR

 

EV EBITDA  NFD EBITDA

De gemiddelde verhouding   netto financiële schuld (NFD) ten opzichte van EBITDA 
vertoont een sterke correlatie met hun sectorwaardering op basis EV/EBITDA multiple
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt zijn er  twee uitzonderingen op de regel:
- Ten eerste vallen farma een techbedrijven buiten de trendlijn - Het gaat vaak om jonge
(bio-)tech-ondernemingen met grote groeimogelijkheden, maar aanvankelijk beperkte EBITDA
- Ten tweede hebben vastgoeddeals  een hogere schuldgraad tav EBITDA door het beperkter 
risicoprofiel  van deze sector 

 

 

Presentation results 2022 M&A Monitor from Vlerick Business School on Vimeo.

Bron: Vlerick Business School

https://www.vlerick.com/nl/inzichten/belgische-fusie-en-overnamemarkt-piekt-maar-toekomst-is-onzeker/

(*) EV / EBITDA multiple  Wat is dat precies?

EBITDA staat voor “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation”, ofwel de winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie (afschrijving van immateriële activa). .

De EV / EBITDA multiple worden berekend door de schuldvrije waarde van een onderneming (ook wel de ondernemingswaarde) te delen door de EBITDA. De ondernemingswaarde of schuldvrije waarde heet in het Engels de ‘Enterprise Value’, afgekort als ‘EV’. Vandaar de term ‘EV / EBITDA veelvoud of multiple in het Engels,

De schuldvrije waarde van een onderneming (de Enterprise Value dus), is de waarde waarbij is aangenomen dat de onderneming zonder rentedragende schulden wordt gefinancierd (‘cash and debt free’). De aandelenwaarde (‘Shareholder Value’) is de ondernemingswaarde na aftrek van de rentedragende schulden en bijtelling van de liquide middelen.

Letterlijk vertaald  betekent "Debt & cash free" "Vrij van schulden en liquide middelen"

In de praktijk hebben alle ondernemingen wel degelijk een bepaalde som op de bankrekening en eventueel een uitstaande schuld op moment van de  overdrachtsdatum.

Met de term "Debt & cash free" geven partijen aan dat er een detailafrekening van liquide middelen en/of de schulden zal verrekend  worden bij het bepalen van de definitieve overnameprijs voor de aandelen.

De  debt & cash free prijs is  daarbij de  basisprijs. Vaak gebaseerd op een multiple (veelvoud) van de *EBITDA: winst voor afschrijvingen, intresten en belastingen.

Voorbeeld 5x EBITDA "debt and cash free"

De overdrachtsprijs is dan te berekenen als 5 x EBITDA

Tel daarbij op de beschikbare cash op moment overdracht, breng de op dat moment uitstaande bankschulden in mindering en het resultaat is de uiteindelijke overnameprijs die toekomt aan de aandeelhouder(s). Lees meer over debt and cash free

Klik hier voor aanvraag waardebepaling KMO

Klik hier voor de link naar het volledig rapport (in het Engels)

2022 M&A Monitor  - Cijfers en trends in de Belgische overnamemarkt - Vlerick Business School