Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Wat betekent "Debt & cash free" bij overnames?

Letterlijk vertaald  betekent "Debt & cash free" "Vrij van schulden en liquide middelen"

In de praktijk hebben alle ondernemingen wel degelijk een bepaalde som op de bankrekening en eventueel een uitstaande schuld op moment van de  overdrachtsdatum.

Met de term "Debt & cash free" geven partijen aan dat er een detailafrekening van liquide middelen en/of de schulden zal verrekend  worden bij het bepalen van de definitieve overnameprijs voor de aandelen.

De  debt & cash free prijs is  daarbij de  basisprijs. Vaak gebaseerd op een multiple (veelvoud) van de *EBITDA: winst voor afschrijvingen, intresten en belastingen.

Voorbeeld 5x EBITDA "debt and cash free"

De overdrachtsprijs is dan te berekenen als 5 x EBITDA 

Tel daarbij op de beschikbare cash op moment overdracht, breng de op dat moment uitstaande bankschulden in mindering en het resultaat is de uiteindelijke overnameprijs.

Het lijkt een hele eenvoudige berekening.

Toch kan "debt & casht free" bij overnames leiden tot discussies.

Er bestaan nl. verschillende definities voor deze termen. Die discussies kunnen de te betalen  overnameprijs  beïnvloeden.

Wat is cash? en wat is Debt?

Cash =  overtollig geld en Debt  =  rentedragende schulden

Voorbeeld:  een onderneming heeft op overnamedatum een positief saldo liquide middelen van € 1 mio en geen rentedragende schulden.

Er is wel een behoorlijk saldo vervallen leveranciers  van meer dan 90 dagen. Normale betaaltermijnen in de branche variëren tussen  30 en 60 dagen. Hierdoor zal het saldo leveranciers  in dit geval toch voor een deel als ‘Debt’ aangemerkt worden.

Het is  slechts een voorbeeld wat aantoont dat Cash en Debt niet altijd eenduidige begrippen zijn. Debt & Cash  free wordt daarbij ook vaak gekoppeld aan een ‘normaal’ netto werkkapitaal.  Soms worden Debt-like items die strikt genomen geen rentedragende schulden zijn tóch als schuld aangemerkt.

Allemaal voer voor discussies die vaak pas aan het eind, na het due diligence onderzoek, in beeld komen. 

Wilt u een bod doen op de aandelen van een onderneming? Indien u nog onvoldoende kennis heeft over de exacte liquiditeits- of schuldpositie van die onderneming,  ga  dan  uit van de ‘cash and debt free’ waarde. Het is wel van belang om in de voorwaarden van uw bod duidelijkheid te geven over uw aannames op dit gebied.

 

 

Advies op maat voor overnemers van een kleine onderneming, inclusief AFGEBAKENDE DUE DILIGENCE

“Als koper is het belangrijk om een goed begrip te hebben van de financiële situatie van het bedrijf dat je wil overnemen. Om eventuele financiële risico’s tijdig te identificeren voeren onze experten een grondige screening van de balans en resultatenrekening uit (...)

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

Contacteer:

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

guido.seghers@overnamemarkt.be

 

Wat betekent