Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Hoe verloopt een bedrijfsovername? (perspectief overnemer) Stappenplan op 1 pagina.

1. Ga gericht op zoek;  maak het profiel van uw  ideale overname.
Op www.overnamemarkt.be staan honderden over te nemen bedrijven. U kan selecties maken op regio, sector, aantal personeelsleden, omzet en prijs. Indien u geen geschikte aanbieding vindt  kan u ons uw gewenste overname-bedrijfsprofiel via mail bezorgen (mail aan info@overnamemarkt.be)

2. Laat u bijstaan vanaf uw eerste contacten (streef naar exclusiviteit)
Tijdens verschillende vergaderingen en bedrijfsbezoeken laten koper en verkoper zich ieder bijstaan door hun vertrouwenspersoon of overnamebegeleider.  De overnamebegeleider helpt u om  alle eisen, standpunten en wensen grondig door te onderhandelen.


3. Waardering van de  onderneming (haal voordeel uit een 2de opinie)
De verkoper heeft ongetwijfeld reeds een waardering opgesteld. De overnamebegeleider analyseert samen met u de uitgangspunten en toekomstvooruitzichten . Een goed onderbouwd bod versterkt uw positie in de onderhandeling  en  de uiteindelijke prijs van de onderneming.


4. De audit, boekenonderzoek of due diligence (laat alles grondig nakijken)
Laat alle door de verkoper verstrekte info financieel, commercieel, organisatorisch, strategisch, productie- en personeelsgebied, goed nakijken zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.


5. Financieringsaanvraag
Bij  de overname van een bedrijf, wordt vaak  een aanzienlijk deel van de overnameprijs gefinancierd  met bankkrediet. Een grondige analyse van de toekomstige kasstromen van het over te nemen bedrijf is daarbij cruciaal.

Raadpleeg onze rubriek Financiering voor meer informatie 


6. De overnameovereenkomst
Is de overname rond? Dan ondertekent u de overdrachtsovereenkomst. Daarin staat o.a. het voorwerp van de overeenkomst, de prijs, de verklaringen en waarborgen. Eventueel wordt een  bankgarantie bedongen voor mogelijke tekortkomingen. Een niet-concurrentiebeding is eveneens gebruikelijk.

Hoe verloopt een bedrijfsovername? (perspectief overnemer) Stappenplan op 1 pagina.