Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Belgische middelgrote bedrijven nemen voor het eerst meer over in het buitenland dan omgekeerd (Bron: Moore Corporate Finance - Vlerick Business School)

De fusie- en overnamemarkt in ons land blijft aan maturiteit winnen. Voor het eerst zijn Belgische middelgrote bedrijven op de internationale overnamemarkt netto koper in plaats van netto verkoper. Wereldwijd is het aantal transacties sinds de coronapandemie stabiel en blijft het segment van middelgrote bedrijven zeer weerbaar tegenover conjuncturele schommelingen. Wel zijn er een aantal opvallende evoluties. Zo werd de kloof tussen het dominante Noord-Amerika en Europa wat betreft het volume overnames kleiner en is er een stijging van het aantal transacties met Afrikaanse bedrijven. Ook de aandacht voor duurzaamheidscriteria bij overnames wint duidelijk, maar nog steeds voorzichtig, aan belang. Dit blijkt uit het tweede Moore-Vlerick Cross-Border Mid-Market M&A Compass voor grensoverschrijdende fusies en overnames van middelgrote bedrijven*.

Belgische bedrijven namen in 2022 bijna twee keer zoveel bedrijven over in het buitenland als in 2021 (stijging van 80%). Daardoor maakt ons land de omslag van netto verkoper naar netto koper. Vooral in de gezondheidssector, een belangrijke speler in België, tekenen we een groot aantal overnames op. De transacties in het IT-segment komen op de tweede plaats. Dit in tegenstelling tot de wereldwijde cijfers waar 40% van de transacties plaatsvindt in de IT-sector, gevolgd door deze van de gezondheidszorg met 11%.

“De groeiende maturiteit van onze markt inzake fusies en overnames is een trend die al langer speelt. Maar nu stellen we vast dat onze bedrijven in het middensegment een versnelling hoger schakelen in hun internationale expansie, hierbij gesteund door meer ervaring en een ruimere keuze aan financieringsmiddelen. Dit versterkt ons economisch weefsel en creëert ruimte voor nieuwe, gezonde groei voor onze grotere, vaak familiale, ondernemingen,” aldus Philippe Craninx, Managing Partner bij Moore Belgium en hoofd van de M&A praktijk voor Moore Global.


1 op 3 middelgrote overnames is grensoverschrijdend

Grensoverschrijdende transacties waren in 2022 goed voor een volume van 200 miljard Euro en maakten 31% uit van de in totaal 13.554 fusies en overnames in het middensegment van de markt. De waarde van deze transacties lag gemiddeld 12% hoger dan deze in de lokale markt. ​ Alhoewel het aantal fusies en overnames (38.813) nog altijd onder het pre-corona niveau (51.032) ligt, steeg de gemiddelde waarde van 47 miljoen Euro aanzienlijk met 17%. Het middenmarktsegment van bedrijven is duidelijk een op zichzelf staande sector in ons economisch landschap en is goed voor 1 op 10 overnames of fusies wereldwijd.

"De periode van 2019 tot vandaag is bijzonder disruptief, maar we zien dat M&A in het middensegment opmerkelijk veerkrachtig is. Deze bedrijven spelen een cruciale rol in het stimuleren van fusies en overnames over de hele wereld. Het is duidelijk dat er nog heel veel potentieel is voor middelgrote bedrijven buiten hun lokale markt”, aldus Kerstin Fehre, professor strategie aan de Vlerick Business School.


Nieuwe continenten en duurzaamheid

Noord-Amerikaanse overnemers domineren nog steeds de markt van fusies en overnames met 47% van het volume en 49% van de transactiewaarde. Toch blijkt uit het onderzoek dat Europa aan het bijbenen is met 32% van het volume en 30% van de waarde, terwijl Aziatische overnemers voor beide cijfers onder de 20% blijven.

Bedrijven kijken ook meer dan voorheen richting Afrika voor interessante transacties waarvan de waarde aanzienlijk steeg. Hierdoor groeien Afrikaanse bedrijven tot een speler om rekening mee te houden.

Uit het onderzoek blijkt ook een voorzichtige, maar toch duidelijke toename van de impact van milieu-, sociale en governance (ESG) criteria bij fusies en overnames waarbij de duurzaamheidsaspecten steeds vaker vermeld worden als drijvende kracht. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren verder zal doorzetten.

We stelden al eerder dat het middensegment van onze bedrijven een belangrijke speler is op de markt van internationale fusies en overnames. De groei van het aantal grensoverschrijdende overnames in ons land bevestigt dit. Door het samengaan van deze lokale, vaak familiale, spelers uit verschillende landen en culturen, zijn dit type transacties doorgaans complexer en vereisen ze speciale expertise om ze tot een goed einde te brengen. Deze extra vereisten en inspanningen vergeleken met lokale transacties, genereren echter hogere gemiddelde transactiewaarden. Met onze kennis van adviesverlening aan bedrijven uit het middensegment in combinatie met een 360° benadering en grensoverschrijdende expertise, slagen we erin om deze complexiteit en de daaraan verbonden risico’s te beheersen. Dit is doorslaggevend voor het welslagen van fusies en overnames en het veilig stellen van een gezonde groei van onze bedrijven,” besluit Philippe Craninx.
*Vlerick Business School analyseerde in opdracht van Moore Global Corporate Finance bijna 40.000, in 2022 afgesloten, overnamedeals en vergeleek deze met data uit 2021, 2020 en 2019.

Link naar het rapport:
https://www.moorecf.com/news/april-2023/crucial-role-of-cross-border-deals-in-driving-m-aPhilippe Craninx
Managing Partner Moore
philippe.craninx@moore.be
+32 2 204 41 66
Birgit Heymans
birgit.heymans@moore.be
+324 78 48 43 82

Belgische middelgrote bedrijven nemen voor het eerst meer over in het buitenland dan omgekeerd (Bron: Moore Corporate Finance - Vlerick Business School)