Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Kenmerken van de Intentieovereenkomst (LOI Letter of Intent) bij Overnames

De belangrijkste kenmerken van een Intentieovereenkomst (LOI) bij fusies en overnames zijn:

 • Niet-bindend karakter: De LOI is slechts een "intentie" en derhalve juridisch niet bindend<=> Partijen hebben wel een morele verplichting om zich aan de afspraken te houden.
 • Exclusiviteit voor koper:  De verkoper kan een exclusieve onderhandelperiode aanbieden aan de koper.
 • Beperkt informatiememorandum: In dit stadium wordt vaak nog niet alle informatie gedeeld. (bv nog niet de namen van alle klanten; leveranciers, personeel)
 • Akkoord tot opening van boeken ter uitvoering van de Due Diligence (DD): De uiteindelijke overnameovereenkomst is afhankelijk van het resultaat van dit  due diligence onderzoek.

Een LOI kan onduidelijkheden opleveren 

 • Gaat het om een overname handelszaak of een overdracht aandelen? Is het werkkapitaal is inbegrepen in de koopprijs. Op welk tijdstip vast te leggen?
 • De duur van de periode waarin de verkoper exclusief met één koper onderhandelt en hoe de exclusiviteitsperiode kan worden verlengd
 • Definitieve Koopprijs, inclusief structuur: De structuur van de betaling (bijv. eenmalige betaling, betaling in  termijnen, vendor loan, earn out ?).

Tips voor verkopers:

 • Definieer zoveel mogelijk termen in de LOI.
 • Houd de exclusiviteitsperiode zo kort mogelijk.
 • Onderhandel zorgvuldig over de LOI met zoveel mogelijk gedefinieerde termen.
 • Sluit de transactie snel af nadat de LOI is getekend.
 • Teken NIET overhaast een LOI.

Inhoud van een Intentieovereenkomst


Een LOI kan onder andere betrekking hebben op:

 • Koopprijs en betalingsvoorwaarden
 • Aandelenoverdracht versus activaoverdracht
 • Rol en vergoeding van de verkoper
 • Eventuele financieringsvoorwaarden
 • Due diligence proces
 • Exclusiviteit
 • Deadlines voor mijlpalen
 • Terugnameverplichtingen van de koopprijs
 • Toewijzing van de koopprijs (boekhoudkundig)
 • Covenanten (wat wel en niet te doen in de periode tussen ondertekening LOI en definitieve sluiting)

De operationele activa die nodig zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering

 • Niet-concurrentiebeding
 • Bedrijfsnaam en website
 • Bedrijfs- en financiële gegevens
 • Bedrijfsgeheimen
 • Licenties en vergunningen
 • Overname van productgaranties
 • Onroerend goed en grond worden vaak apart behandeld.

Mijlpalen
Idealiter bevat de LOI een lijst met mijlpalen, zoals:

 • De voorgenomen sluitingsdatum
 • De vervaldatum van de due diligence
 • Deadline voor het indienen van de financieringstoezegging van de kredietverstrekker
 • Deadline voor de eerste conceptversie van het koopcontract
 • Deadline voor ondertekening van het koopcontract

Aanbevelingen voor verkopers


Verkopers doen er goed aan om op de volgende zaken te letten:

 • Beperk de exclusiviteitsperiode
 • Neem mijlpalen en deadlines op in de LOI
 • Beëindig de exclusiviteit bij "doorverkoop" aan een andere partij

Overige componenten


Andere componenten die in een LOI kunnen worden opgenomen zijn:

· Juridische vorm van de transactie (kan fiscale gevolgen hebben)
· Escrow (inhoudingsregeling van een deel van de koopprijs)
· Garantiebepalingen  (relatief “licht” aangehaald in de LOI)
· Voorwaarden / opschortende bedingen
· Verplichtingen (covenants)
· De rol van de verkoper
· Beëindiging van de LOI (bijvoorbeeld break-up fee)