Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

WINWIN lening : iedereen wint erbij !

De wettelijke intrestvoet voor 2023 bedraagt 5,25%. Daardoor mag de rente van een winwinlening afgesloten in 2023 liggen tussen 2,625% en 5,25%

Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan kmo's te verstrekken met een looptijd van 5 tot 10 jaar, tot een bedrag van € 300.000 (max. € 75.000 per kredietgever).

De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 40% als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen. 

https://www.pmv.eu/product/winwinlening/

update oktober 2020

Ruimere mogelijkheid van investeringen van vrienden in je kmo


Vrienden en familieleden van ondernemers kunnen via de win-winlening nu al fiscaalvriendelijk investeren in je kmo.  Op uitdrukkelijke vraag van UNIZO worden de bedragen hiervoor nu verruimd en komen er flexibelere looptijden.

 

VOOR WIE
Alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn, komen in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie.


VOOR WAT
De kredietnemer moet de middelen integraal aanwenden binnen het kader van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten, als rechtspersoon of als zelfstandige.


RENTEVOET

Wordt jaarlijks bepaald

OPMERKING RV in te houden !

GETUIGENIS

Bekijk  de video van Madam Bakster, een online bakkerij met focus op gezonde desserts:

 

 

Kenmerken :
• Een winwinlening is een lening verstrekt door  een familielid, kennis of vriend
• Voor alle kmo’s gevestigd in Vlaanderen met een economische activiteit
 

Hoe aanvragen?
U kunt de Winwinlening online aanvragen via de website van PMV https://www.pmv.eu/product/winwinlening/

 

Om een zicht te hebben op uw aflossingsbedrag kunt u er ook een simulatie maken.

Aanvraag van een Winwinlening
 

Als kredietnemer komen alle kmo’s (ook zelfstandigen en vrije beroepers) met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie. Deze kmo's moeten voldoen aan de Europese kmo-definitie:

  • met minder dan 250 werknemers;
  • jaaromzet niet hoger dan € 50 miljoen en/of balanstotaal niet hoger dan € 43 miljoen;
  • voldoen aan het zelfstandigheidscriterium: dat wil zeggen dat de geconsolideerde cijfers – als er een deelnemingsrelatie bestaat met andere ondernemingen van 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten – moeten voldoen aan bovenvermelde criteria. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, is wel toegestaan..

https://www.pmv.eu/product/winwinlening/

WINWIN lening : iedereen wint erbij !