Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

WINWIN lening : iedereen wint erbij !

update 30 november 2020

Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan kmo's te verstrekken met een looptijd van 5 tot 10 jaar, tot een bedrag van € 300.000 (max. € 75.000 per kredietgever).

De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 40% als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen. 

 

  Wijziging 

  Ondertussen werden de uitvoeringsbesluiten betreffende de Winwinlening gepubliceerd in het BS van 19 november 2020:

1. Hierdoor wordt het eenmalige belastingkrediet bij faling verhoogd van 30% naar 40%, voor winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021.

2. Daarnaast wordt de verlenging met een termijn van 1 of 2 jaar mogelijk voor de Winwinleningen die een einde nemen in 2020. De verlenging dient gepaard te gaan met een uitstel van betaling van kapitaal voor dezelfde periode. De kredietnemer dient in deze periode van verlenging een keer per jaar de intresten te betalen aan de kredietgever (en de roerende voorheffing daarop door te storten aan de dienst roerende voorheffing). De kredietnemer behoudt het jaarlijkse belastingkrediet van 2,50% en het recht op het eenmalig belastingkrediet gedurende de hele looptijd van de verlenging.

update oktober 2020

Ruimere mogelijkheid van investeringen van vrienden in je kmo


Vrienden en familieleden van ondernemers kunnen via de win-winlening nu al fiscaalvriendelijk investeren in je kmo.  Op uitdrukkelijke vraag van UNIZO worden de bedragen hiervoor nu verruimd en komen er flexibelere looptijden.

Ga naar de webpagina op de UNIZO website

VOOR WIE
Alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn, komen in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie.


VOOR WAT
De kredietnemer moet de middelen integraal aanwenden binnen het kader van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten, als rechtspersoon of als zelfstandige.


RENTEVOET

De rentevoet voor 2020 bedraagt maximum 1,75% en minimum 0,875%

GETUIGENIS

Bekijk  de video van Madam Bakster, een online bakkerij met focus op gezonde desserts:

 

 

Kenmerken :
• Een winwinlening is een lening verstrekt door  een familielid, kennis of vriend
• Voor alle kmo’s gevestigd in Vlaanderen met een economische activiteit
 

Hoe aanvragen?
U kunt de Winwinlening online aanvragen via http://www.pmvz.eu/winwinlening Om een zicht te hebben op uw aflossingsbedrag kunt u er ook een simulatie maken.

Aanvraag van een Winwinlening
 

UITBREIDING WINWINLENING DOOR CORONACRISIS

Wat is nieuw?

  • De looptijd van de leningen die aflopen in 2020 kan worden verlengd met maximum twee jaar. (tot max. 10 jaar)
  • Privépersonen kunnen voortaan een lening van maximaal 75.000 euro verstrekken, in plaats van 50.000.
  • Een bedrijf kan met de Winwinlening 300.000 in plaats van 200.000 euro lenen.
  • De looptijd wordt flexibeler: tussen vijf en tien jaar in plaats van acht.
  • Ten slotte wordt de overheidswaarborg bij een faillissement uitgebreid van 30 naar 40 procent (tijdelijke maatregel).

Hoe gebruik maken van de uitgebreide regeling?
Een Winwinlening aanvragen kan via de aanvraagsite.

Aanvraag van een Winwinlening

https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding-winwinlening

 

WINWIN lening : iedereen wint erbij !