Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Welke voordelen biedt de financieringsmix bij overnamefinanciering KMO?

Kandidaat-kopers stellen zich ook hier de vraag: Hoeveel eigen middelen heb ik nodig voor dit project?

Met voorstel overnamefinanciering op basis financieringsmix – of stapelfinanciering – worden zoveel mogelijk verschillende financieringsbronnen benut. De financieringsmix is een combinatie van eigen vermogen, vreemd vermogen en alle tussenvormen (ook wel quasi eigen vermogen genoemd)

De voordelen van de financieringsmix zijn

  1. - Lagere behoefte aan eigen inbreng dan bij een klassieke financiering
  2. - Lager bedrag aan klassiek bankkrediet nodig
  3. - Solieder financiering doordat verschillende financieringsbronnen elkaar versterken.

Volgende PMV standaardaanbod financieringsproducten lenen zich zeer goed om op te nemen in de financieringsmix

  1. - Win win lening  (max. € 75.000 per kredietverstrekker (privépersoon) / € 300.000 per bedrijf)
  2. - Cofinanciering  (tot € 350.000)
  3. - Cofinanciering+ (tot € 700.000)

Voor ondernemers die niet langer dan vier jaar actief zijn, bestaat er ook de PMV Startlening Dit krediet kan eveneens met andere kredieten worden gecombineerd.

• Het krediet Startlening bedraagt maximaal 100.000 euro
• Het krediet bedraagt maximaal 4 keer de eigen inbreng van de aanvrager
• Het totale krediet bedraagt samen met eventuele andere leningen van PMV zoals cofinanciering maximaal € 700.000 
Het krediet mag niet worden gebruikt voor de herfinanciering van bestaande schulden  

UNIZO pagina Startlening

Naast de Win-winlening, de Cofinanciering, de Cofinanciering+, biedt PMV eveneens de Waarborgregeling en het Vriendenaandeel. Ook deze producten kunnen gecombineerd worden in de financieringsmix.

De verkoper kan u helpen

Een gedeeltelijk uitstel van betaling van de overnamesom – totdat alle bankkredieten zijn terugbetaald – ofwel de vendor loan is eveneens een klassiek onderdeel van de financieringsmix.

Samenvatting voorstel financieringsmix
Overnamesom   € 500.000
Eigen Vermogen 15% €   75.000
Vendor loan 15% €   75.000
Win win lening 15% €   75.000
PMV Cofinanciering 27.5% € 137.500
Bankkrediet  27.5% € 137.500


 

voorstel financieirngsmix

Zie ook artikel van PMV OVERNAMES - HOE FINANCIEREN?

Hoeveel eigen middelen nodig voor financiering van een overname?

Op voorwaarde dat de verkoper bereid is tot een betalingsuitstel van 15% van de overnamesom is overnamefinanciering € 500.000 haalbaar met een eigen inbreng van 15% € 75.000 (i.p.v. € 150.000 bij een klassieke financiering)

klassieke fianciering

 

 

In bovenstaand voorbeeld gaan we uit van een concreet voorbeeld overnamesom van € 500.000,- (link naar  Excel rekenblad voor andere simulatieberekeningen)


Bronnen : The Harbour : zie ook opname webinar nav Wolters Kluwer Taxville online

PMV VLAIO zie ook opname webinar Hoe financier ik en overname n.a.v. Week van de Bedrijfsoverdracht

Heb je wel een sterk businessplan, maar nog onvoldoende waarborgen om de bank te overtuigen?

Waarborgregeling PMV biedt aan uw bankier via een eenvoudige procedure een overheidswaarborg tot € 750.000, die maximum 75% van het bedrag van je krediet dekt. Hiervoor  betaal je een eenmalige premie volgens bedrag en looptijd van de waarborg. Deze premie kan opgenomen worden in het krediet zodat de betaling ervan wordt gespreid. 

Opmerking:

Komen NIET in aanmerking voor financiering door PMV

  • de financiering van de verwerving van een minderheidsbelang bij de overname van aandelen (de meerderheid van de aandelen moet verworven worden of door het verwerven van bijkomende aandelen, moet de meerderheid bekomen worden);
  • de financiering van de overname van een gedeelte van een handelsfonds (het handelsfonds moet steeds integraal worden overgenomen);

UNIZO Begeleiding Financieel Inzicht

Voor meer informatie en advies, contacteer:

guido.seghers@overnamemarkt.be

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

guido.seghers@overnamemarkt.be

Overnamemarkt

 

 

 

 

 

 

Welke voordelen biedt de financieringsmix bij overnamefinanciering KMO?