Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Sale and Rent Back vergemakkelijkt financiering bedrijfsovername met vastgoed (Bron: Dewaele)

In economisch turbulente tijden zoals de huidige, is het belangrijk om te blijven investeren. Sale & Rent Back biedt zelfstandige ondernemers een slimme financieringsoplossing. Maar wat houdt het precies in? En waarom zou je als ondernemer overwegen om je bedrijfspand te verkopen en vervolgens terug te huren? Laten we de voordelen en mogelijkheden van deze constructie verkennen.

Link naar volledig artikel 

Wat is Sale and Rent Back?
Sale and Rent Back is een financieringsvorm waarbij je je bedrijfspand aan een derde partij verkoopt en het daarna terughuurt. Hierdoor komen er liquide middelen vrij die je in je bedrijf kunt investeren, terwijl je de controle over je pand behoudt. Deze methode is vooral aantrekkelijk voor ondernemers die zich willen concentreren op hun kernactiviteiten en minder op vastgoedbeheer.

Verschil met Sale & Lease Back
Sale & Lease Back vereist altijd een aankoopoptie voor de verkoper, terwijl dit bij Sale & Rent Back niet verplicht is. Bovendien verdwijnt het vastgoed bij Sale & Rent Back volledig van de balans van de verkoper, en worden de huurgelden als aftrekbare kosten opgenomen in de resultatenrekening.

Voordelen van Sale and Rent Back voor ondernemers


Investeren in groei en bedrijfsactiviteiten
Vrijgekomen middelen kunnen worden geïnvesteerd in de groei en versterking van je bedrijf, wat essentieel is in deze dynamische tijden.

Focus op kernactiviteiten
Door te kiezen voor Sale & Rent Back, kun je je volledig richten op je bedrijfsactiviteiten in plaats van op vastgoedbeheer. De koper zorgt voor een duurzaam pand dat voldoet aan moderne energienormen.

Vermogensplanning
Sale & Rent Back kan een strategische rol spelen in de vermogensplanning. Het biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld kinderen of aandeelhouders uit te kopen, of om de bedrijfsoverdracht aantrekkelijker te maken voor externe partijen die geen interesse hebben in het vastgoed.

Wat zijn de voordelen voor de verkoper?
Liquiditeit
De verkoop van het vastgoed levert direct kapitaal op dat kan worden geherinvesteerd in de onderneming, wat de financiële positie versterkt.

Continuïteit
De bedrijfsactiviteiten blijven op dezelfde locatie, waardoor er operationeel niets verandert en de continuïteit gewaarborgd blijft.

Zekerheid en duidelijkheid
De huurvoorwaarden worden vooraf vastgelegd, wat zorgt voor financiële zekerheid.

Balansoptimalisatie
Het vastgoed verdwijnt uit de balans, wat een duidelijke scheiding maakt tussen vastgoedrendement en bedrijfsactiviteiten.

Fiscale voordelen
De huurkosten zijn volledig aftrekbaar, wat voordelig is voor afgeschreven panden of panden met aanzienlijke grondwaarde.

Onderhoudskosten
Na de verkoop zijn structurele onderhoudskosten ten laste van de koper.

Wat zijn de voordelen voor de koper van het vastgoed?


Zekerheid van verhuur
De huurder, die het pand goed kent, blijft in het pand, wat zekerheid biedt over de kwaliteit en staat van het gebouw.

Direct rendement
De koper krijgt direct rendement op de investering vanaf het moment van de transactie.

Sale and Rent Back biedt zelfstandige ondernemers een flexibele en efficiënte manier om kapitaal vrij te maken zonder de operationele continuïteit te verstoren. Door te focussen op de kernactiviteiten en strategisch om te gaan met vastgoed, kan deze constructie bijdragen aan een sterkere financiële positie en duurzame groei van je onderneming.

"Heb je hierover verdere vragen of wil je een concreet dossier graag eens doorspreken ?

Dan kan je terecht bij de specialisten van Dewaele om je hierin te ondersteunen."

Sale and Rent Back vergemakkelijkt  financiering  bedrijfsovername met  vastgoed (Bron: Dewaele)