Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Kent u de fiscale gevolgen van een bedrijfsoverdracht ? Eenmanszaak of vennootschap ? Overdracht aandelen (share deal) of overdracht activa/overdracht handelsfonds (asset deal) ? - Schematisch overzicht

1. Verkoop eenmanszaak : stopzettingsmeerwaarde voortaan in de regel 10% 

Bij bedrijfsoverdracht van een handelszaak door een natuurlijke persoon (eenmanszaak) zijn belastingen verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde in functie van de aard van het verkochte actief en het tijdstip waarop de verkoop plaats heeft.

In de regel bedraagt de stopzettingsmeerwaarde voortaan 10%  behoudens wanneer de betaalde goodwil hoger is dan de som van de winsten over de voorbije 4 jaar en de verkoop zou plaatsvinden voordat de verkoper 60 jaar is. 

De overnemer heeft als voordeel dat hij  in principe kiest  welke activa hij  wil overnemen. Fiscaal gezien kan de overnemer het overgenomen actiefbestanddeel opnieuw gaan afschrijven

2. Verkoop vennootschap 

a. Verkoop van  aandelen  

Een verkoop van aandelen is in principe fiscaal gezien neutraal. Dat wil zeggen dat de vennootschap die werd overgenomen op fiscaal vlak geen veranderingen ondergaat. Concreet heeft dat onder andere tot gevolg dat de bestaande afschrijvingen moeten worden voortgezet.

De aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt, betaalt geen  belasting op de meerwaarde  die hij realiseert bij de verkoop van zijn aandelen. Hij krijgt de overnameprijs dus volledig netto in handen.

Met de aandelen koopt de overnemer  alle activa en alle passiva van de vennootschap over, inclusief de gekende en ongekende gebreken ervan.

b. verkoop van activa (het handelsfonds)

Bij overdracht  handelsfonds of de individuele activa is het de  vennootschap die (een deel van) haar activa verkoopt.

De overnemer kiest  in principe  welke activa hij  wil overnemen. Fiscaal gezien kan de overnemer het overgenomen actiefbestanddeel opnieuw gaan afschrijven.

De aandeelhouder -verkopende partij - ontvangt in eerste instantie geen provenu van de verkoop. Het is de vennootschap die de overnameprijs ontvangt. De vennootschap zal op de gerealiseerde meerwaarde, namelijk het verschil tussen de ontvangen prijs en de boekwaarde van het verkochte actiefbestanddeel, gewone  vennootschapsbelasting  betalen. Die belasting kan wel in de tijd worden gespreid, op voorwaarde van herinvestering.

De  opbrengst van de verkoop kan door devennootschap worden uitgekeerd aan de aandeelhouders onder vorm van dividend (RV 30%) of nav vereffening van de vennootschap. (liquidatiebelasting 30%)

Als de  overnemer de aankoop van een actiefbestanddeel wil financieren, zal hij  hiervoor bij de bank gemakkelijker een krediet kunnen aangaan dan bij  financiering van de aankoop van aandelen. Zo kan de bank rechtstreeks waarborgen nemen op de activa die werden gefinancierd. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek op een overgenomen gebouw of aan een pand op het handelsfonds.

Samenvattende tabel :

Meer info

Guido Seghers

manager NV Overnamemarkt

guido.seghers@overnamemarkt.be

 

Kent u de fiscale gevolgen van een bedrijfsoverdracht ? Eenmanszaak of vennootschap ? Overdracht aandelen (share deal) of overdracht activa/overdracht handelsfonds (asset deal) ? - Schematisch overzicht