Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Tips om als kandidaat-koper een geschikt over te nemen bedrijf te vinden op Overnamemarkt.be en hoe gepast te reageren op een gepubliceerd bedrijfsprofiel

Waar vind je een over te nemen bedrijf?

1. Banken en grote accountantskantoren hebben specifieke afdelingen "Fusies & overnames"

2. Middelgrote accountantskantoren en overnamebemiddelaars hebben ieder een portefeuille met bedrijven die te koop zijn.

3. Overnameplatformen, zoals www.overnamemarkt.be, bieden bedrijven te koop die werden aangebracht door professionele tussenpersonen en ook over te nemen bedrijven die zonder tussenpersoon worden aangeboden:

De kortste weg tussen overnemers en overlaters

Hoe werkt dat? Wat is een bedrijfsprofiel? 

  • Het bedrijfsprofiel is een door de kandidaat-overlater opgestelde advertentie met een (anonieme) goed uitgeschreven beschrijving van zijn zaak, eventueel aangevuld met enkele kerncijfers, een sterk beeld en een inspirerende titel.
  • Iedere kandidaat die een handelszaak wenst over te nemen, kan zonder voorafgaande registratie en zonder kosten alle bedrijfsprofielen op de site  www.overnamemarkt.be bezoeken en kijken of er een zaak aangeboden wordt die beantwoordt aan zijn criteria of verwachtingen.
  • Eén klik op het beeld van een aanbieding volstaat meer informatie te bekijken. Onderaan verschijnt het (blanco) contactformulier.
  • Vul dit contactformulier in om via mail rechtstreeks in contact te treden met de aanbieder/overlater.

Onze tips om als kandidaat-koper op een correcte wijze te reageren op een gepubliceerd bedrijfsprofiel:

1. Vul het contactformulier zo volledig mogelijk in.

2. Stel uzelf voor: Bent u een starter? Een investeerder? Zaakvoerder met uitbreidingsplannen? Kaderlid die zich wil inkopen? Andere?

3. Vraag niet bij een eerste contact naar concrete cijfergegevens zoals de verkoopprijs, omzet- of winstcijfers. De aanbieder/overlater had wellicht goede reden om dit (nog) niet in het bedrijfsprofiel (aanbieding) te vermelden.  Vraag eerder naar een prijs-, omzet- en/of winst - indicatie.  Volledige inzage in de cijfergevens komen in elk geval bij een latere fase van het verkoopproces op tafel. (bij  de due dilligence of boekenonderzoek)

4. Stel zelf voor om een geheimhoudingsverklaring (NDA non disclosure agreement) te ondertekenen indien de verkoper  hierom zou verzoeken.

5. Geef bij uw telefoonnummer ook het tijdstip waarop u het liefst wil gecontacteerd worden (bv. na 17u of (wel/niet) in het weekend).

6. Stel zelf eerst een ontmoeting op neutraal terrein en pas daarna een bedrijfsbezoek voor.

7. Indien u binnen één week geen antwoord ontvangt, kan u via dezelfde werkwijze een herinnering verzenden. Vraag concreet of er een specifieke reden is waarom u nog geen antwoord ontving: Werd de zaak intussen verkocht of werden er al exclusieve onderhandelingen opgestart met een geïnteresseerde partij?

Indien de aanbieding werd gedaan via een professionele overnamebegeleider - herkenbaar aan het logo - vindt u verdere contactgegevens onderaan het gepubliceerd bedrijfsprofiel en kan u ook telefonisch in contact treden.

 

Ontdek + 500 overnameopportuniteiten per provincie:

Bedrijven en handelszaken te koop in Antwerpen

Bedrijven en handelszaken te koop in Limburg

Bedrijven en handelszaken te koop in Oost-Vlaanderen

Bedrijven en handelszaken te koop in West-Vlaanderen

Bedrijven en handelszaken te koop in Vlaams-Brabant

Samenvatting voor het opvragen van meer informatie:

  1. Vul het contactformulier in om rechtstreeks in contact te treden met de aanbieder.

  2. Kleine ondernemingen die via ons begeleidingstraject werden begeleid, zijn herkenbaar aan het specifieke logo van Overnamemarkt.be
  3. De profielen die via professionele tussenpersoon worden aangeboden  zijn herkenbaar aan het logo van de overnamebemiddelaar.

Bekijk hier alvast een selectie met de meest populaire aanbiedingen van de voorbije maand.

Populairste bedrijven en handelszaken te koop op Overnamemarkt.be

 

Bekijk hier begeleidingstraject Advies op maat voor KOPERS van een kleine onderneming

 

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

 

Contacteer:

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers
Manager NV Overnamemarkt
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
02 212 25 82
0495/59 81 19

Tips om als kandidaat-koper een geschikt over te nemen bedrijf te vinden op Overnamemarkt.be en hoe gepast te reageren op een gepubliceerd bedrijfsprofiel