Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Tips om als kandidaat-koper op een correcte wijze te reageren op een gepubliceerd bedrijfsprofiel

Iedere kandidaat  die een handelszaak wenst over te nemen, of interesse heeft in bedrijfsvastgoed,  kan zonder voorafgaande registratie en zonder kosten  de site www.overnamemarkt.be consulteren en kijken of er een zaak aangeboden wordt die beantwoordt aan de selectiecriteria of verwachtingen.

Eén klik op het beeld van een aanbieding (bedrijfsprofiel of bedrijfsvastgoed) volstaat meer informatie te bekijken. Gelijktijdig verschijnt het (blanco) contactformulier.

De kandidaat-overnemer kan  gebruik maken van dit contactformulier om via mail in contact te treden met de aanbieder/overlater.

Onze tips :

1.Vul dit contactformulier zo volledig mogelijk in.

2. Stel uzelf voor : Bent u een starter? Een investeerder? Zaakvoerder  met uitbreidingsplannen? Kaderlid die zich wil inkopen? Andere?

3. Vraag niet bij een eerste contact naar concrete cijfergegevens zoals de verkoopprijs, omzet- of winstcijfers. De aanbieder/overlater had wellicht goede reden om dit (nog) niet in het bedrijfsprofiel (aanbieding) te vermelden.  Vraag eerder naar een prijs-, omzet- en/of winst - indicatie.  Volledige inzage in de cijfergevens komen in elk geval bij een latere fase van het verkoopproces op tafel. (bij  de due dilligence of boekenonderzoek)

4. Stel zelf voor om een geheimhoudingsverklaring (NDA non disclosure agreement) te ondertekenen indien de verkoper  hierom zou verzoeken.

5. Geef bij uw telefoonnummer ook het tijdstip waarop u het liefst wil gecontacteerd worden (bv. na 17u of (wel/niet) in het weekend).

6. Stel zelf eerst een ontmoeting op neutraal terrein en pas daarna een bedrijfsbezoek voor.

7. Indien u binnen één week geen antwoord ontvangt, kan u via dezelfde werkwijze een herinnering verzenden. Vraag concreet of er een specifieke reden is waarom u nog geen antwoord ontving: Werd de zaak intussen verkocht of werden er reeds exclusieve onderhandelingen opgestart met een geïnteresseerde partij?

Enkel indien de aanbieding werd gedaan via een professionele overnamebegeleider vindt u verdere contactgegevens onderaan het gepubliceerd bedrijfsprofiel en kan u ook telefonisch in contact treden.

Tips om als kandidaat-koper op een correcte wijze te reageren op een gepubliceerd bedrijfsprofiel