Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

TIP : Voordelen en aandachtspunten bij overname van een lege vennootschap

Regelmatig verschijnen er advertenties van over te nemen lege vennootschappen. Wat houdt zo'n vennootschap precies in? Zijn er risico's aan verbonden? Zijn er fiscale voordelen?

Met een lege vennootschap bedoelt men gewoonlijk een vennootschap zonder activa. Een lege vennootschap is geen aparte soort vennootschap, het is vennootschap zoals o.m. een BVBA en een NV. Meestal zal die enkel "fiscale" passiva bevatten, zoals bv. over te dragen verlies en/of een openstaande rekening courant.

Als u de aandelen van zo'n lege vennootschap koopt, neemt u meteen alle activa en passiva van die vennootschap over. Het risico is gelegen in de passiva. Het is immers niet ondenkbaar dat die passiva niet allemaal blijken uit de jaarrekeningen van de laatste jaren. Zo verjaren veel facturen pas na tien jaar. Een onbetaalde factuur van zes jaar geleden kan dan ook ineens opduiken. U, als nieuwe eigenaar, moet er dan wel voor opdraaien!

Ook zijn er fiscale schulden die pas na de overname van de lege vennootschap aan het licht komen bv. naar aanleiding van een belastingcontrole. In veel gevallen kan de fiscus immers zeven jaar en meer teruggaan.

U kan zich hiertegen indekken met een duidelijke overnameovereenkomst. Die beschrijft dan allerlei garantiebepalingen tegen oude schulden, fiscale schulden en dergelijke. Zo'n bepalingen volstaan niet, u heeft ook waarborgen (bv. een bankwaarborg) nodig voor het geval u effectief passiva wil recupereren van de overlater van de vennootschap.

Een openstaande rekening courant kan een fiscaal voordeel opleveren. Maar verliezen uit een vennootschap zijn niet zondermeer overdraagbaar als de controle van de vennootschap verandert. Voorwaarde is o.m. de aanwezigheid van rechtmatige financiële of economische behoeften cf. artikel 207 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992. Die aanwezigheid moet natuurlijk op een degelijke wijze onderbouwd worden.

Kortom, de overname van een lege vennootschap kan interessant zijn op voorwaarde dat één en ander juridisch en fiscaal op punt gesteld wordt!

Meer informatie:
Koenraad Geerts, advocaat te Leuven, http://www.solverius.be

TIP : Voordelen en aandachtspunten bij overname van een lege vennootschap