Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Ook wanneer je een bestaande horecazaak overneemt moet je vooraf een uitbatingsvergunning aanvragen

Je hebt heel wat vergunningen nodig om een horecazaak te starten of over te nemen. Bovendien zijn een aantal criteria en vergunningen specifiek per gemeente.

Als je als toekomstig uitbater een nieuwe horecazaak (tijdelijk of permanent) (café, frituur, restaurant, brasserie, broodjeszaak,  taverne, …) wil openen, moet je vooraf in de gemeente een uitbatingsvergunning (of exploitatievergunning) aanvragen.

Bekijk hier +150  horecazaken die via Overnamemarkt.be te koop worden aangeboden

Bekijk hier +50 restaurants die via Overnamemarkt.be te koop worden aangeboden 

Informeer bij het  gemeentebestuur  welke specifieke voorwaarden en vergunningen er van kracht zijn.

Ook wanneer je een bestaande horecazaak overneemt of je zaak verhuist naar een nieuwe locatie moet je een aanvraag indienen.

Zowel bij een overname van een handelsfonds als bij een overname aandelen moet de overnemer een uitbatings- of exploitatievergunning aan het gemeente- of stadsbestuur waar de horecazaak gevestigd is, aanvragen. De exploitatievergunning is (1) gekoppeld aan de persoon van de zaakvoerder en (2) voor een specifiek pand.
Dus, concreet, ook als men de aandelen van een horecazaak overneemt, moet men de exploitatievergunning bij de gemeente, waar de horecazaak gevestigd is, aanvragen! En uiteraard moet de verkoper in staat zijn om zijn bestaande exploitatievergunning te tonen.

De exploitatievergunning kan slechts bekomen worden wanneer men in orde is met een aantal andere vergunningen:
- Hygiëneattest
- Uittreksel uit het strafregister
- Attest brandveiligheid
- Milieuvergunning voor horecazaken

Er kunnen aan de exploitatievergunning voorwaarden gekoppeld zijn: het kan namelijk zijn dat aan de overlater de voorwaarde verbonden is om binnen een afgesproken termijn aanpassingen aan te brengen in het kader van bv hygiëne-eisen of brandveiligheid. Wanneer de overlater aan die voorwaarden nog niet heeft voldaan, dan worden diezelfde voorwaarden ook aan de exploitatievergunning gekoppeld. Als overnemer moet u dus altijd nagaan of er voorwaarden verbonden zijn aan de uitbatingsvergunning.

Een uitbatingsvergunning is dus persoons- én gebouwgebonden wat voor gevolg heeft dat de overnemer steeds op eigen naam een exploitatievergunning moet aanvragen, zowel bij een overname handelsfonds als bij een overname aandelen.

Pas na ontvangst van je uitbatingsvergunning, mag je je zaak openen.

Wanneer je enkel bieren en wijnen aanbiedt, moet je een vergunning voor “gegiste dranken aanvragen. Als je ook sterke dranken wil aanbieden, moet je een vergunning voor "het schenken van sterke drank aanvragen.

De administratie voorziet meestal een termijn van enkele  weken om je aanvraag te behandelen. Doe je aanvraag dus tijdig.


Opgelet!  de uitbatingsvergunning voor een horeca zaak komt bovenop andere documenten en vergunningen die je in orde moet maken: 

-  inschrijving KBO, Btw-nummer, …

-  aanvraag FAVV, voedingsmiddelenvergunning

-  vergunde stedenbouwkundige toestand van het pand als horeca - pand 

Een uitbatingsvergunning kan pas afgeleverd worden wanneer het pand de stedenbouwkundig functie van horeca bezit. Eventueel is een voorafgaande aanpassing nodig '(bv van winkelpand naar horecapand).

 • Codex Politieverordeningen
 • Retributiereglement brandweer
 • Horecareglement brandweer


Een definitieve uitbatingsvergunning kan pas afgeleverd worden als 

 • het pand de functie horeca bezit 
 • men voldoet aan de vestigingsformaliteiten (zoals inschrijving KBO - juiste activiteit(en) - FAVV - hygiënevereisten)
 • positief moraliteitsonderzoek uitgevoerd door de politie
 • positief brandveiligheidsverslag 


Indien alle onderzoeken zijn uitgevoerd, komt jouw  aanvraag op het college van burgemeester en schepenen om te beslissen om je een uitbatingsvergunning te verlenen.

Overige vergunningen:

 • Vergunning radiofrequenties  In de horeca gaat het bijvoorbeeld om een elektronisch systeem om kelners te verwittigen als er een bestelling klaarstaat in de keuken. Voor zulke walkietalkies, beepers en aanverwanten is meestal een vergunning verplicht. 
 • Portier, veiligheidsagent: Zet je een portier aan de ingang van je café of discotheek? Vraag dan zeker naar zijn of haar identificatiekaart, uitgereikt door de FOD Binnenlandse Zaken
 • Camerabewaking: wil je je horecazaak beveiligen door middel van camera’s? Voordat je ze installeert, moet je hiervan aangifte doen.
 • Geregistreerd kassasysteem: indien je jaaromzet, exclusief btw, met betrekking tot restaurant- en cateringdiensten meer bedraagt dan € 25.000, heb je een geregistreerd kassasysteem nodig (de zogeheten witte kassa) Meer informatie op de site van FOD Financiën
 • Terrasvergunning Om een terras te plaatsen op het openbaar domein voor je café of restaurant  heb je  een terrasvergunning nodig.  Deze aanvraag wordt eveneens onderzocht door de betrokken gemeente- en politiediensten. Voor terrassen op privédomein is zo'n vergunning niet nodig. Mogelijk heb je daarvoor wel een omgevingsvergunning voor nodig.

Bekijk hier +20 hotels die via Overnamemarkt.be te koop worden aangeboden 

 

Hotel of logiesvergunning

Vraag  erkenning bij Toerisme Vlaanderen.

Zorg vooraf voor  een positief attest brandveiligheid 

Wil je een beschermde benaming gebruiken voor jouw logies? Dan moet het voldoen aan de bijkomende uitbatingsnormen die horen bij de specifieke benaming. Er zijn vier beschermde benamingen (hotel, B&B, vakantiewoning, hostel). Meer informatie op de site van Toerisme Vlaanderen. 

 

Bronnen

Volledige Voorwaarden uitbatingsvergunning vind je in de Codex politieverordeningen van jouw gemeente (eveneens van toepassing voor  drankvergunning)

Starten in de Horeca - Liantis

Vergunningen/attesten voor een horecazaak - UNIZO 

Sectorspecifieke vergunningen - VLAIO 
 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

Contacteer:

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

 

 

 

Ook wanneer je een bestaande horecazaak overneemt moet je vooraf een uitbatingsvergunning aanvragen