Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Hoe een realistische eerste schatting maken van de waarde van een eenmanszaak of handelszaak kleine vennootschap? Wat is "goodwill" ?

Regelmatig ontvangt Overnamemarkt vragen omtrent een snelle eerste bepaling  van de waarde  van een handelszaak. 

Vaak hebben de partijen wel een goed beeld van de waarde van de bedrijfsuitrusting en de aanwezige voorraden, maar wordt het moeilijk om de immateriële zaken zoals merknaam, uitbatingsvergunningen,  het cliënteel, etc. kortom de "goodwill" te bepalen.  

Voor het bepalen van de "goodwill" worden in de praktijk vaak  2 benaderingen gehanteerd:

-  op basis van een percentage van de omzet: Hiervoor bestond een overzichtslijst opgesteld door Messoten. Deze lijst is intussen achterhaald.   Voor bepaalde sectoren is deze werkwijze  nog steeds een referentie.  bv Boekhoudkantoren : gangbare goodwill waarde nog steeds  1x omzet; 
-  op basis van  een veelvoud van de winst:  bv  voor eenmanszaken traditioneel de som van de  winst over laatste 4 jaar voorafgaand aan de overdracht (= een fiscale drempelwaarde bij bepalen van het tarief stopzettingsmeerwaardebelasting)

Theoretisch  is de  huidige “goodwill waarde van een handelszaak de actuele waarde van alle  “meerwinst” die de onderneming  in de toekomst kan opleveren.

Met “meerwinst” bedoelen we de baten na aftrek van een genormaliseerde verloning voor de zaakvoerder   en na vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Voor meer een gedetailleerde waardebepaling van een  handelszaak verwijzen we naar het UNIZO  Overnamemarkt begeleidingstraject Advies op maat voor overlaters van een  kleine onderneming (eenmanszaak of vennootschap)

Voor een waardebepaling van de aandelen van een vennootschap verwijzen we naar de UNIZO waarderingstool en de opgenomen webinar met toelichting bij de gehanteerde waarderingsmethoden door prof. Eddy  Laveren, AMS.

 

Hoe een realistische eerste schatting maken van de waarde van een eenmanszaak of handelszaak kleine vennootschap? Wat is