Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Hoe wordt de waarde bepaald van een eenmanszaak of handelszaak kleine vennootschap? Wat is "goodwill" ?

Regelmatig ontvangt Overnamemarkt vragen omtrent goodwill, waardebepaling van een handelszaak. 

Vaak hebben de partijen wel een goed beeld van de waarde van de bedrijfsuitrusting en de aanwezige voorraden. Het blijkt  moeilijk om de immateriële zaken zoals merknaam, uitbatingsvergunningen,  het cliënteel, etc. kortom de "goodwill" te bepalen.  

In de praktijk zijn er 2 benaderingen  voor het bepalen van de "goodwill" nl. :

1 -  op basis van een percentage van de omzet:  Hiervoor bestond een overzichtslijst opgesteld door Messoten. Deze lijst is intussen achterhaald.   Voor bepaalde sectoren is deze werkwijze  nog steeds een referentie.  bv Boekhoudkantoren : gangbare goodwill waarde nog steeds  1x omzet; 
2 -  op basis van  een veelvoud van de winst:  bv  voor eenmanszaken traditioneel de som van de  winst over laatste 4 boekjaren  voorafgaand aan de overdracht (= gebaseerd op een fiscale drempelwaarde bij bepalen van het tarief stopzettingsmeerwaardebelasting)

Theoretisch  is de  huidige “goodwill waarde van een handelszaak de actuele waarde van alle  “meerwinst” die de onderneming  in de toekomst kan opleveren.

Met “meerwinst” bedoelen we de baten na aftrek van een correcte verloning voor de zaakvoerder en na vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Voor een gedetailleerde waardebepaling van een  handelszaak verwijzen we naar het UNIZO  Overnamemarkt begeleidingstraject Advies op maat voor overlaters van een  kleine onderneming (eenmanszaak of vennootschap)

Voor een waardebepaling van de aandelen van een vennootschap verwijzen we naar de UNIZO waarderingstool en de opgenomen webinar met toelichting bij de gehanteerde waarderingsmethoden door prof. Eddy  Laveren, AMS.

Voor het berekenen van de waarde van een onderneming bestaan er verschillende waarderingsmethodes. Elke methode zal leiden tot een verschillend resultaat, soms met sterk verschillende uitkomsten. Het waarderen is immers geen exacte wetenschap. Het is dus interessant om verschillende methodes te combineren. Zo verkrijgt u het ruimste beeld.

Dàt is wat de UNIZO Waarderingstool u aanbiedt. Een gratis te gebruiken tool waarmee u een inschatting kan maken van de waarde van uw bedrijf of van een bedrijf dat u eventueel wil overnemen. En dit volgens verschillende gehanteerde waarderingsmethodes.

De UNIZO Waarderingstool is er enkel voor ondernemingen met een vennootschapsvorm.

Voor de waardebepaling van een eenmanszaak of overdracht van de handelszaak door een vennootschap kan u beroep doen op  het gespecialiseerde KMO-advies van KBC
 

 

 

Hoe wordt de waarde bepaald van een eenmanszaak of handelszaak kleine vennootschap? Wat is