Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Hoe beperk ik mijn risico’s als verkoper? (Bron: Dealmakers)

Als verkoper is het van essentieel belang om uw risico’s te beperken en een succesvolle verkoop van uw bedrijf te realiseren. Het identificeren van mogelijke zwakke punten in uw onderneming en proactief handelen is hierbij cruciaal. In dit artikel delen we enkele belangrijke strategieën en maatregelen om uw risico’s te minimaliseren en een soepele transactie te bevorderen.

Pak zwakke punten aan
Voordat u uw bedrijf te koop aanbiedt, is het raadzaam om mogelijke zwakke punten te identificeren en oplossingsgericht te handelen. Dit stelt u in staat om eventuele problemen aan te pakken voordat ze potentiële kopers bereiken. Raadpleeg ervaren adviseurs om deze problemen te bespreken en te werken aan geschikte oplossingen. Door proactief te handelen, minimaliseert u het risico dat deze problemen later in het proces opduiken en een dealbreaker worden.

Sta uitgebreide due diligence toe
Sta toe dat potentiële kopers een grondige due diligence doorvoeren. Zorg ervoor dat er vooraf afspraken zijn gemaakt over het verstrekken van informatie in een dataroom disclosure. Dat zorgt voor transparantie en stelt potentiële kopers in staat om een gedetailleerde analyse van uw onderneming uit te voeren. Beide partijen spreken af dat alles in de dataroom geacht wordt bekend te zijn. Door vooraf duidelijkheid te scheppen over de beschikbaarheid van relevante informatie, vermindert u het risico op verrassingen en vertragingen in latere stadia van het verkoopproces.

Wees nauwkeurig bij "verklaringen en waarborgen"
Bij het opstellen van verklaringen en waarborgen is het belangrijk om aandachtig te zijn en deze in detail door te nemen. Voor een goed begrip: verklaringen zijn uitspraken of mededelingen die worden gedaan door de verkoper over de feitelijke situatie van het bedrijf, terwijl waarborgen garanties zijn die de verkoper biedt met betrekking tot bepaalde aspecten of prestaties van het bedrijf. Meld eventuele onjuistheden of mogelijke problemen aan potentiële kopers. Door volledige openheid na te streven, verkleint u het risico van juridische geschillen na de transactie. Het is ook wijs om een ervaren advocaat met kennis van zaken in te schakelen. Zorg ervoor dat pragmatisme altijd voorop staat om een evenwicht te vinden tussen juridische bescherming en een soepel verloop van de transactie.

Beperk de mogelijke schadevergoedingen
‘De minimis’, ‘basket’ en ‘cap’ zijn belangrijke concepten die verkopers voor ogen moeten houden. Het ‘de minimis’- bedrag vertegenwoordigt het minimumbedrag van verlies of schade dat een koper moet dragen zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding. Het ‘basket’-bedrag daarentegen is het drempelbedrag waarboven de koper aanspraak kan maken op vergoeding voor verliezen of schade. Bovendien kan er een ‘cap’ worden vastgesteld, wat het maximumbedrag is dat een verkoper verschuldigd is aan de koper, zelfs als de verliezen of schade hoger zijn dan het ‘basket’-bedrag.

Hou rekening met de financiële afwikkeling
Bij het beperken van risico’s als verkoper is het belangrijk om rekening te houden met de financiële afwikkeling. Overweeg om betalingen zoveel mogelijk op de dag van de overdracht uit te voeren, zodat de koper het geld ‘moet komen halen’. Dit minimaliseert het risico van uitstaande betalingen en verhoogt de zekerheid van de transactie. Er zijn uiteraard ook andere financiële instrumenten, zoals een ‘vendor loan’, ‘earn-out’ en ‘escrow’. Bij een vendor loan verstrekt de verkoper een lening aan de koper als onderdeel van de transactie, waardoor de koper de aankoopprijs in termijnen kan betalen. Bij een earn-out wordt een deel van de aankoopprijs gebaseerd op de toekomstige prestaties van het bedrijf na de overdracht, wat zowel risico’s als potentieel extra rendement met zich meebrengt. Een escrow-rekening betekent dat een derde partij het geld van de koper ontvangt en vasthoudt totdat bepaalde voorwaarden zijn vervuld, waardoor het risico voor zowel de verkoper als de koper wordt verminderd.

Zorg voor een goede overdracht
Na de transactie is het belangrijk om een goede overdracht en transitie te faciliteren. Zorg ervoor dat de nieuwe eigenaar over de nodige historische informatie beschikt om het bedrijf succesvol voort te zetten. Het opzetten van een gestructureerd overdrachtsproces en het verstrekken van relevante documentatie en knowhow kunnen de risico’s voor zowel de verkoper als de koper verminderen. Een soepele overgang draagt bij aan het behoud van klantrelaties en bedrijfscontinuïteit.

Het is duidelijk dat een onderneming verkopen meer is dan de rekensom “Prijs + koper = deal”. Daarom verzamelden wij de kennis van onze experten in een overzichtelijk e-book

“Alles wat u moet weten over het kopen & verkopen van een bedrijf”.

Download hier het e-book

https://www.dealmakers.be/nl/ma-knowhow/ver-koop-van-bedrijf?utm_campaign=ebook_Dealmakers_kopen-verkopen_2023&utm_source=de-overnamemarkt

en lees meer over het verkoopproces aan de hand van enkele relevante vragen en bezorgdheden waarmee u geconfronteerd wordt bij de verkoop van uw bedrijf.

Hoe beperk ik mijn risico’s als verkoper? (Bron: Dealmakers)