Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

De verkoop van een bedrijf is niet altijd "Alles of niets"

Een bedrijfsoverdracht  kan betrekking hebben op alles, maar evengoed slechts op een meerderheid of een minderheid van de aandelen. De zogenaamde participatie.

Ook de overnameprijs voor de overgedragen aandelen kan op verschillende manieren: Het kan gaan om een betaling in geld, inbreng van activa  of betaling via aandelen

VOLLEDIGE OVERNAME

In geval van een verkoop van alle  aandelen zal de verkopende aandeelhouder  na betaling van de overnamesom normaliter op korte termijn alle banden met de vennootschap verbreken.

Afspraken tussen de verkoper en de koper over  de periode  na de overdracht, zijn meestal  beperkt tot een  niet-concurrentie beding  en enkele specifieke  diensten om de overgangsperiode vlot te laten verlopen. Deze overgangsperiode blijft meestal beperkt tot enkele maanden. Aangezien tussen partijen geen langdurig  ‘partnership’ gecreëerd wordt, is het klimaat van de onderhandelingen vaak heel formeel. De koper zal zich  strikter opstellen over het contractueel afdekken van de risico’s bij de overname dan wanneer de verkoper nog voor een langere periode mee in het kapitaal blijft (of herinvesteert).

PARTICIPATIE  of VERKOOP VAN EEN DEEL VAN HET KAPITAAL 

Een overdracht  kan  betrekking hebben op slechts een deel van de aandelen, een meerderheid of minderheidsparticipatie.

Dit geeft aanleiding tot enkele pertinente vragen: 

Wie heeft er de zeggingsmacht in de vennootschap?

Op basis van de wettelijke bepalingen onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zal het aantal aandelen dat partijen aanhouden in principe bepalend zijn over de effectieve zeggenschap binnen de vennootschap. Zo is bij wijziging van de statuten  een 75% meerderheid vereist.

Bijzondere afspraken over controle onder de aandeelhoudersovereenkomst
Enkel het percentage  aangehouden aandelen en de daarmee verbonden stemrechten is echter onvoldoende om met zekerheid de  zeggenschap van de betrokken partijen af te leiden. Vaak zullen de partijen in een aandeelhoudersovereenkomst of ook in  de statuten beschermings- en/of blokkeringsrechten voorzien. Het aantal aangehouden aandelen is daarom onvoldoende om de   mate van zeggenschap te bepalen. Volgens de vennootschapswetgeving zijn partijen volledig vrij om de mate van zeggenschap naar wens aan te passen, zonder  een directe link met de kapitaalinbreng en/of percentage van het aantal aangehouden aandelen. Het is dus perfect mogelijk om een grote participatie binnen de vennootschap te verkopen aan een derde partij en  nog steeds de volledige  controle over die vennootschap te behouden.

Volledige verkoop met herinvestering door de voormalige aandeelhouder
In plaats van een gedeeltelijke verkoop wordt soms gekozen voor een volledige verkoop aan een nieuwe holding-vennootschap (Newco) waarin de verkoper herinvesteert.

Die structuur laat toe om met een beperkte kapitaalinleg toch een belangrijke positie in het kapitaal te verwerven. Duidelijke afspraken tussen de verkoper/herinvesteerder en de financiële investeerder  worden best vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.

Een strategische industriële koper zal doorgaans de voorkeur geven aan 100% controle,

Een financiële koper zoals  een klassiek investeringsfonds (private equity) kan instappen voor een beperkt percentage om er vervolgens weer uit te stappen. Als medeaandeelhouder weet u dan dat er binnen een termijn van doorgaans vier tot vijf jaar een nieuwe transactie - de zogenaamde "exit" - zal plaatsvinden.

Daarnaast zijn er ook heel wat (ex-)ondernemers, andere familiebedrijven of ondernemende families en hun adviseurs (de zogenaamde  family offices) die hun vermogen  spreiden via minderheidsparticipaties in verscheidene andere bedrijven. Dergelijke investeringen zijn meestal voor   de langere termijn en zijn niet gebonden aan een vaste  periode van 5 à 7 jaar om een exit te realiseren. 


Betaling  van het overnamebedrag
Doorgaans betreft de vergoeding die voor de aandelen betaald wordt een vergoeding in geld. Daarbij zijn echter ook grote verschillen mogelijk. De prijs kan volledig betaald worden op de datum van eigendomsoverdracht.

Een deel van de overnameprijs kan ook uitgesteld betaald worden ‘vendor loan’. De verkoopprijs staat vast, maar een deel daarvan wordt enkele jaren later betaald, waarvoor de verkoper als het ware aan de koper een krediet toestaat. Voor het toestaan van een dergelijk krediet wordt  een (hogere) interest  aangerekend.

Indien  een deel van de prijs nog te bepalen is in functie van de toekomstige resultaten van de vennootschap en/of het bereiken van bepaalde doelstellingen spreken we van een  earn-out 

Vergoeding in aandelen
De vergoeding voor de overgedragen aandelen kan ook bestaan uit aandelen uitgegeven door de overnemende vennootschap. Op die manier stapt de verkoper in het kapitaal van de overnemende groep. De moeilijkheid die zich daarbij echter stelt, is dat in die constructie niet alleen de doelvennootschap gewaardeerd moet worden, maar  ook de overnemende vennootschap. Strikt genomen zou ook een dubbele due diligence aangewezen zijn. De waardering van (de groep van) de overnemer is namelijk cruciaal om te bepalen hoeveel aandelen aan de verkoper zullen toekomen, als vergoeding voor de verkoop van de  aandelen van zijn bedrijf.

Wat kan Overnamemarkt.be voor  jou doen?
Een interessante optie die het overnameplatform aanbiedt, is de verkoop van een "participatie"(= een deel van het aandelenkapitaal)  in jouw vennootschap,  aan één of  meer investeerders - stille vennoten.

Er is namelijk nog steeds voldoende kapitaal  beschikbaar bij vermogende  particulieren.

In de praktijk gaat het om een minderheidsparticipatie namelijk de verkoop van een deel van de aandelen van jouw vennootschap in ruil voor een kapitaalinbreng in geld.

Een versterking van het eigen vermogen van jouw vennootschap kan  bovendien de kansen  op een extra lening bij de bank verhogen.

Hoe werkt het?

Maak via Overnamemarkt.be  een (anoniem) bedrijfsprofiel aan.  Start hier.

Kies bij registratie van jouw bedrijfsprofiel voor "Participatie" in plaats van "Bedrijfsoverdracht"

Bekijk hier  het huidige aanbod participaties op Overnamemarkt.be - tot op heden vooral gericht op het aantrekken van een meewerkende vennoot

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies over bedrijfsoverdracht

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

unizo ondernemerslijn 02 21 22 678

 

 

De verkoop van een bedrijf is niet altijd