Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Bedrijfsoverdracht nav overlijden - eenmanszaak

Eén van de kenmerken van de  eenmanszaak is dat er geen scheiding bestaat tussen het privé en het zakelijk vermogen. 

Wanneer de ondernemer komt te overlijden, zal de eenmanszaak deel uitmaken van de nalatenschap. De erfgenamen krijgen dan alle  activa en passiva in handen. Zij kunnen in principe nog samen beslissen om de handelszaak verder te zetten, in dat geval is het  zogenaamde voortzettingstelsel van toepassing.

Het  voortzettingsstelsel is automatisch van toepassing indien de eenmanszaak wordt voortgezet door de voorheen meewerkende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenlevende of weduw(naar)(e)  ofwel een erf­genaam in rechte lijn ((klein)zoon of -dochter).

Let op : Elke erfgenaam kan  vragen om uit onverdeeldheid te treden: de andere erfgenamen moeten hem of haar (broer  - zus) dan "uitkopen".

Indien hierover geen consensus wordt gevonden, ontstaat een risico voor de continuïteit van de onderneming. Een gedwongen realisatie kan leiden tot  de verkoop van de activa, de  stopzetting van bestaande handelsactiviteiten  en versnelde afwikkeling van  eventueel openstaande schulden van de handelszaak. 

De erfgenamen kunnen alsnog  een externe overnemer zoeken voor de handelszaak 

Bij een verkoop van de   handelszaak  worden  alle materieel dat dienstig is voor de uitbating van de handelszaak en de voorraden  overgedragen. U kan hiervoor een advertentie (bedrijfsprofiel) plaatsen op Overnamemarkt.be

Algemeen wordt aangenomen dat bij overdracht van een handelszaak volgende elementen worden overgedragen :

  • overname van het cliënteel,
  • de handelsnaam,
  • het logo ,
  • de telefoon, de website, de domeinnaam
  • het materieel, de uitrusting en de voorraden
  • alsook de verderzetting van de handelshuur.

Dit kan met een gewone onderhandse overeenkomst (zonder tussenkomst notaris of andere ambtenaar)
Eventuele eigendomsoverdracht van het  bedrijfsgebouw  dient  in ieder geval via een authentieke akte voor een notaris te worden verleden.

Indien  de zaak  wordt  verkocht of stopzet dienen verscheidene openbare diensten te worden geinformeerd  :

BTW – Sociale Kas zelfstandigen  – Federale Belastingen – Regionale Belastingen (Vlabel) – RSZ

Bij overlijden  ook  aangifte in nalatenschap. 

Bij overlijden van de handelaar zijn er in principe geen extra belastingen op de handelszaak verschuldigd. Alleen wanneer uit de successieaangifte zou blijken dat er een meerwaarde is gerealiseerd, is het regime van de stopzettingsmeerwaarden van toepassing.

Deze belasting wordt op dezelfde manier berekend als bij de verkoop  van de handelszaak. (10%  op de gerealiseerde meerwaarde, indien realisatie op een fiscaal gunstig moment)


Een voorbeeld:
Handelaar A. overlijdt. In de successieaangifte wordt de activa waarde van de handelszaak aangegeven voor  25.000 euro.  De fiscale boekwaarde bedraagt 18.000 euro.
Belasting stopzettingsmeerwaarde:  25.000 – 18.000 = 7.000 euro x 10% stopzettingsmeerwaarde omwille van overlijden = 700 euro.

Let op! Het voortzettingsstelsel is niet altijd het meest voordelige

Op het eerste gezicht wel natuurlijk, want u bespaart  10% aan belastingen.

Voor de "overnemer" is dit systeem echter veel minder aantrekkelijk.

Een gevolg van het voortzettingsstelsel  is  dat lopende  afschrijvingen, de investeringsaftrekken, e.d. verderlopen zoals die  bestonden. De nieuwe uitbater kan niet  afschrijven op de waarde van de eenmanszaak , maar hij moet verder afschrijven op de boekwaarde (dus na de reeds gedane afschrijvingen) die de activa hadden op moment van de overdracht.

Overweeg of het zinvol is om de eenmanszaak aan te kopen (ipv het voortzettingsstelsel) - Er is dan  10% stopzettingsmeerwaarde verschuldigd, maar de overnemer kan de overnamesom wel volledig afschrijven, waardoor hij zijn  hogere belastingtarief (marginaal 50%) met ca de helft fiscaal gezien recupereert via afschrijvingen op de betaalde overnameprijs .

Let op! Het voortzettingsstelsel is automatisch van toepassing. Wilt u dus toch belast worden, dan moet u dat  uitdrukkelijk aangeven in een afzonderlijke verklaring bij uw belasting­aangifte.

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

 

Contacteer:

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

UNIZO Ondernemerslijn 0800 20 750

Bedrijfsoverdracht nav overlijden - eenmanszaak