Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Bedrijfsoverdacht van eenmanszaak na overlijden. Als jij komt te overlijden, wat gebeurt er dan met jouw eenmanszaak?

Eén van de kenmerken van de  eenmanszaak is dat er geen scheiding bestaat tussen het privé en het zakelijk vermogen.  Wanneer  je komt te overlijden, zal de handelszaak deel uitmaken van de nalatenschap. De erfgenamen krijgen alle  activa en passiva in handen.


Indien de zaak wordt voortgezet door de voorheen meewerkende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenlevende of weduw(naar)(e)  ofwel een erf¬genaam in rechte lijn  is het  zogenaamde voortzettingstelsel van toepassing. Hierdoor is er een  vrijstelling van  stopzettingsmeerwaarden.  Lopende  afschrijvingen, investeringsaftrekken, e.d. blijven  verderlopen zoals die  bestonden.  Nadeel: De nieuwe uitbater kan dus niet  afschrijven op de waarde van de eenmanszaak. Indien hij de eenmanszaak zou aankopen ipv verderzetten  kan hij  de overnamesom wel volledig afschrijven, waardoor hij op basis marginale belastingtarief (ca. 50%) deze voor de helft fiscaal gezien recupereert via afschrijvingen.


Let op : Elke erfgenaam kan  vragen om uit onverdeeldheid te treden.  De andere erfgenamen moeten hem of haar (broer  - zus) dan "uitkopen". Indien hierover geen consensus wordt gevonden, ontstaat een risico voor de continuïteit van de onderneming. Een gedwongen realisatie kan leiden tot  de verkoop van alle activa en   stopzetting van bestaande handelsactiviteiten.    De erfgenamen kunnen ook  een externe overnemer zoeken voor de handelszaak. Hiervoor kan men een advertentie (bedrijfsprofiel) plaatsen op Overnamemarkt.be


Welke activa behoren tot de handelszaak ?
• overname van het cliënteel,
• de handelsnaam,
• het logo ,
• de telefoon, de website, de domeinnaam
• het materieel, de uitrusting en de voorraden
• alsook de verderzetting van de handelshuur.


Indien  de zaak  wordt  verkocht (of stopzet) dienen verscheidene openbare diensten te worden geïnformeerd  : BTW – Sociale Kas zelfstandigen  – KBO - Federale Belastingen – Regionale Belastingen (Vlabel) – RSZ


De stopzettingsmeerwaarde op moment van overlijden wordt op dezelfde manier berekend als bij de verkoop  van de handelszaak. (10%  op de gerealiseerde meerwaarde)
Een voorbeeld:
Handelaar A. overlijdt. In de successieaangifte wordt de activa waarde van de handelszaak aangegeven voor  25.000 euro.  De fiscale boekwaarde bedraagt 18.000 euro.
Belasting stopzettingsmeerwaarde:  25.000 – 18.000 = 7.000 euro x 10% stopzettingsmeerwaarde bij overlijden  = 700 euro.


Conclusies :  continuïteit eenmanszaak is kwetsbaar bij overlijden. Regel uw bedrijfsoverdracht bij leven!


Het voortzettingsstelsel is niet altijd het meest voordelige Het voortzettingsstelsel is automatisch van toepassing. Maak (als overnemer) een simulatie of het zinvol is om de eenmanszaak aan te kopen (ipv het voortzettingsstelsel). Wilt u dus toch belast worden, dan moet u dat  uitdrukkelijk aangeven in een afzonderlijke verklaring bij uw belastingaangifte.

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

 

Contacteer:

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

unizo ondernemerslijn 02 21 22 678

Bedrijfsoverdacht van eenmanszaak na overlijden.  Als jij komt te overlijden, wat gebeurt er dan met jouw eenmanszaak?