Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

5 kenmerken van een geslaagde bedrijfsoverdracht

5 sleutelelementen vanuit perspectief overnemer én overlater blijken essentieel voor een succesvolle bedrijfsoverdracht :

1. Motivatie

De verkoper heeft  een heldere motivatie waarom nù de zaak over te laten: bv. eindeloopbaan, 

De koper heeft een duidelijk doel voor ogen : Starten via overname, sneller groeien via overname;...

2. Realistische verwachtingen, correcte overnameprijs

De verkoper heeft een realistische waardeverwachting. De koper beschikt over voldoende eigen middelen. De onderneming biedt voldoende vrije kasstroom om een overnamefinanciering in redelijke tijd af te betalen.

3. Potentieel

De activiteit van het over te nemen bedrijf is klaar voor de toekomst  of  'futureproof'

Hierdoor biedt de bedrijfsoverdracht duidelijke groeikansen & synergievoordelen. 

4. Structuur

De over te dragen onderneming werkt autonoom. 

Het bedrijf heeft een zekere structuur die de continuiteit veiligstelt.

5. Eenvoud

Keep it simple ! Vermijd complexe overnamestructuren.

 

Het overlaten of verkopen van een onderneming is op zich reeds  een complex gebeuren dat vanuit verschillende invalshoeken dient te worden belicht : fiscaal, juridisch, bedrijfseconomisch, menselijk, familiaal, financieel,… 

Iedere bedrijfsoverdracht is ook een ingrijpend  “proces” dat in verschillende fasen opgedeeld kan worden:  de oriëntatie, de voorbereiding, de eigenlijke overdracht en de nazorg.

Bedrijfsoverdracht is een veelomvattend scharniermoment, waarbij verscheidene problemen "gelijktijdig" moeten overwonnen worden. Deze worden door kandidaat-overlaters dikwijls onderschat.

Een geslaagde overdracht is het resultaat is van een mix van volgende basisregels:

1. een tijdige voorbereiding

2. een degelijke kennis en advies 

3. een efficiënte strategie én een doelgericht zoeken, vooral naar synergiën.

 

Uit onze eigen vergelijkende marktstudies over bedrijfsoverdrachten in Vlaanderen blijkt dat vele ondernemers vragende partij zijn voor meer beschikbare informatie, begeleiding en opleidingen ‘op hun maat’. Nl. aangebracht door experten die vertrouwd zijn met hun wereld van zelfstandige ondernemers en (kleine) KMO's.


Bij deze (familie)bedrijven zien we vaak volgende kenmerken en specifieke knelpunten:


- de ondernemer-overlater heeft vaak "levenslang" de volledige verantwoordelijkheid voor de firma alleen op zich genomen;

- Hierdoor bestaan er vaak weinig plannen en/of open communicatie over de toekomst van de zaak met andere betrokken ‘partijen’ ( familieleden of derden, kandidaat-kopers, werknemers, of externe adviseurs)

- door het niet tijdig bespreekbaar maken van de emotionele, familiale en psychologische aspecten van het overnameproces komen zulke ondernemingen - na een generatiewissel -  vaak in moeilijk vaarwater terecht. Hierdoor is het bedrijf op die sleutelmomenten  zeer kwetsbaar;

- de zaakvoerders-overlaters beschikken vaak over onvoldoende informatie en kennis over bestaande financierings- en ondersteuningsmogelijkheden 

- ook het bestaan én gebruik van online overnameplatformen zoals overnamemarkt.be is vaak niet gekend.

- zelfstandige ondernemers beschikken vaak over te weinig inzicht in de verschillende fiscaal-juridische technieken en mogelijkheden voor optimalisatie van een bedrijfsoverdracht

- zij kunnen zich vaak geen (te duur) specialistisch advies en coaching veroorloven of zijn onwetend over de steunmaatregelen

- ze hebben vaak een verkeerde perceptie van en drempelvrees voor de (noodzakelijke) inbreng van externe professionele adviseurs  (overnamebegeleiders, accountants, juristen, ,…)

 

U wenst begeleiding en advies  bij de verkoop van uw zaak? (eenmanszaak of vennootschap)

Ons begeleidingstraject ADVIES OP MAAT VOOR OVERLATERS VAN EEN KLEINE ONDERNEMING helpt u op weg:

UNIZO Overnamemarkt en partners adviseren u van bij de start van uw bedrijfsoverdracht tot de ‘matching’ van uw onderneming met een geschikte kandidaat-koper.

U krijgt van Overnamemarkt en haar partners onafhankelijk en professioneel advies,  bij elke stap neemt u de beslissing voor uw bedrijfsoverdracht.

Voor transacties met een hogere transactiewaarde introduceren wij u graag bij een geschikte overnamebegeleider.

 

Schrijf in voor gratis adviesgesprek overnemen - overlaten


 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

Contacteer:

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

UNIZO Ondernemerslijn 0800 20 750

 

5 kenmerken van een  geslaagde bedrijfsoverdracht