Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Starten via overname - combineer zoveel mogelijk financieringsbronnen

Is het runnen van je eigen bedrijf je grote droom? Een winkel openen, als zelfstandige  aan de slag gaan en  je eigen bedrijf starten? Heb je er al eens aan gedacht dat je ook een bestaand bedrijf kunt overnemen? 

Bij het dromen van een eigen bedrijf, schrikt een bedrijfsovername vaak af.  Er wordt vaak gedacht dat een bedrijf overnemen duurder is dan zelf een zaak starten en dat je als koper meer eigen geld moet hebben. Net omdat overnames van bestaande bedrijven   aantrekkelijke financiële mogelijkheden bieden, kan een overname financieel wél bereikbaar zijn.

Starters stellen zich ook hier de vraag: Hoe kan ik dit overnameproject financieren? 

Schrijf in voor webinar omtrent de Starterslening

Overnamefinanciering op basis van zoveel mogelijk verschillende financieringsbronnen biedt meer slaagkansen. 

Voor ondernemers die niet langer dan 4 jaar actief zijn, is er de PMV Startlening.

Zowel rechtspersonen, zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep of werklozen kunnen een Startlening aanvragen.

Voor meer informatie en begeleiding bij de aanvraag: Ga naar de UNIZO pagina Startlening.

De Startlening kan met andere kredieten worden gecombineerd. 

  1. Het krediet Startlening bedraagt maximaal 100.000 euro
  2. Het krediet bedraagt maximaal 4 keer de eigen inbreng van de aanvrager. Voor een Startlening van € 100.000 moet je dus over € 25.000 eigen inbreng beschikken.
  3. Deze eigen inbreng mag deels bestaan uit leningen 
  • indien er een geldig attest Startlening kan worden afgeleverd door RVA, VDAB of OCMW 
  • indien een familielid tot de 2de graad een Win-winlening verstrekt onder vorm van een lening zonder tussentijdse aflossingen (bullet)

Een Starterslening kan verder gecombineerd worden met 

  1. - Win-winlening
  2. - Microkrediet / Impulskrediet
  3. - Vendorloan 

1. Win-winlening

Met de Win-winlening van PMV moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een particulier kan tot € 75.000 lenen aan een Vlaamse kmo op 5 tot 10 jaar. 

2. Microkrediet - Impulskrediet

Het een microkrediet bedoelen we een krediet voor een zeer klein kredietbedrag. Bij Impulskrediet kan je tot 25.000 euro lenen. Een Impulskrediet kan gebruikt worden in combinatie met andere financieringsvormen (bankkrediet, win-winlening, PMV, …) en kan ook gebruikt worden om de eigen inbreng voor de Startlening van PMV te financieren.
Lees meer over Impulskrediet en de verhalen van ondernemers op https://impulskrediet.be/.

3. De Vendor loan - Verkoperskrediet 

Via gedeeltelijk uitstel van betaling van de overnamesom – totdat alle bankkredieten zijn terugbetaald –   verleent de verkoper een "achtergesteld" krediet aan de koper. Zulk "achtergesteld verkoperskrediet" of vendor loan wordt door de financiers beschouwd als quasi-eigen vermogen.

Lees meer over de  vendor loan 

Voorbeeld financiering overname € 150.000 door combinatie Starterskrediet met overige financieringsbronnen 
Overnamesom   € 150.000
Starterskrediet    €  100.000
Eigen middelen (*)   €   25.000
Win win lening   €   10.000
Vendor loan   €   15.000
     

(*)deze eigen inbreng kan deels bestaan uit specifieke andere leningen - zie hoger in dit artikel

Financieringsmix Starterkrediet

 

Zie ook artikel van PMV OVERNAMES - HOE FINANCIEREN?

Hieronder een schematische overzicht van een klassieke verdeling wanneer er slechts 2 bronnen worden benut: 30% eigen vermogen en 70% vreemd vermogen (bankkrediet)

 

klassieke fianciering

PMV VLAIO zie ook opname webinar Hoe financier ik en overname n.a.v. Week van de Bedrijfsoverdracht

Heb je wel een sterk businessplan, maar nog onvoldoende waarborgen om de bank te overtuigen?

Waarborgregeling PMV biedt aan uw bankier via een eenvoudige procedure een overheidswaarborg tot € 750.000, die maximum 75% van het bedrag van je krediet dekt. Hiervoor  betaal je een eenmalige premie volgens bedrag en looptijd van de waarborg. Deze premie kan opgenomen worden in het krediet zodat de betaling ervan wordt gespreid. 

Opmerking:

Komen NIET in aanmerking voor overnamefinanciering door PMV:

  • de financiering van de verwerving van een minderheidsbelang bij de overname van aandelen (de meerderheid van de aandelen moet verworven worden of door het verwerven van bijkomende aandelen, moet de meerderheid bekomen worden);
  • de financiering van de overname van een gedeelte van een handelsfonds (het handelsfonds moet steeds integraal worden overgenomen)

Bekijk ook UNIZO Begeleiding Financieel Inzicht

Voor meer informatie en advies, contacteer:

guido.seghers@overnamemarkt.be

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

guido.seghers@overnamemarkt.be

Overnamemarkt

 

 

 

 

 

 

Starten via overname - combineer zoveel mogelijk financieringsbronnen