Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

“Buikgevoel zegt veel, maar cijfers liegen nooit” - Financieel adviseur Greet Daems over ondernemers en hun geld

Of je nu net een zaak start dan wel plannen maakt om te groeien, een solide financiële basis en een gezonde kapitaalmix blijven een noodzaak. Hoe gezond is dat bedrijf waar je elk dag voor knokt eigenlijk? Waar vind je kapitaal en wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Waar kan de overheid je een handje helpen? En natuurlijk ook UNIZO, met persoonlijke begeleidingstrajecten als Go4Business en Go4Finance.

 


Greet Daems begeleidde vroeger ondernemers bij hun financiering voor een bank, maar doet dat nu met veel bezieling in het kader van Go4Finance, een individueel begeleidingstraject van UNIZO: “Het groot voordeel is alvast dat je als adviseur van een ondernemersorganisatie volkomen onafhankelijk werkt. Naast begeleiding van ondernemers bij het zoeken naar de juiste financieringsmix besteden we heel wat aandacht aan het vergroten van de ‘financiële geletterdheid’ bij ondernemers. Wij willen boven alles een financieel klankbord zijn, want dat is hoognodig. Ondernemers starten meestal vanuit een passie en willen doen waar ze goed in zijn. Wij starten vaak bij de basics: wat betekenen die cijfers in je balans precies, wat zijn activa en passiva? Wat is een resultatenrekening? Die cijfers schrijven het verhaal van jouw bedrijf. Is je rendabiliteit groot genoeg en hoe verhouden de opbrengsten zich tegenover je kostenstructuur? Is er een gezonde verhouding tussen je eigen vermogen en de middelen die door anderen ingebracht werden? Je buikgevoel zegt veel, maar cijfers liegen nooit.”


Dan krijg je allicht vaak het antwoord: maar daar vertrouw ik mijn boekhouder voor, die houdt dat wel in de gaten.


Greet Daems: “Akkoord, maar je moet je boekhouder wél kunnen begrijpen, en daarvoor kunnen ondernemers dan bij ons terecht. Wanneer wij samen met de ondernemer een financieel plan opstellen en het kredietdossier mee helpen voorbereiden, merken we dat die veel vlotter behandeld worden bij de bank.”


Is de relatie tussen ondernemer en bankier er op vooruitgegaan? Volgens de krediet-barometer van Febelfin gaat er een recordbedrag aan krediet naar ondernemingen en werden er nooit minder kredietaanvragen geweigerd. En met de nieuwe gedragscode rond kmo-financiering zouden ondernemers beter op de hoogte moeten zijn van de gevraagde waarborgen en steunmaatregelen van de overheid.


Greet Daems: “Als de economie aantrekt, is het ook normaal dat het er meer kredieten worden verstrekt. En er wordt inderdaad veel meer informatie gegeven. Maar ik weet niet of de banken nu vlotter krediet geven, want de Bazel III-normen blijven wat ze zijn. De beslissingsbevoegdheid van de bankier zelf is bij eenvoudige kredieten trouwens overgenomen door de computer, waar de cijfertjes gewoon ingevoerd worden. Vandaar dat steeds meer kredieten online worden afgehandeld, zonder tussenkomst van een bankier. En dus is het voor een ondernemer meer dan ooit belangrijk dat zijn cijfers in orde zijn, want anders zegt die computer gewoon ‘nee’. Voldoende terugbetalingscapaciteit, een aanvaardbare rendabiliteit en solvabiliteit winnen dus nog meer aan belang.”


Als financiering via de bank niet (helemaal) lukt, moet er voor die eigen inbreng aanvullend naar andere kapitaalverstrekkers gezocht worden. Keuze genoeg, misschien te veel keuze om er uit wijs te raken?


Greet Daems: “Zeker wie start heeft nog alles te bewijzen. ‘Klassieke’ starters, die vrij snel winstgevend kunnen zijn, zullen nog behoorlijk bij de klassieke bankier terecht kunnen. Maar zogenaamde ‘startups’ in de IT, die bijvoorbeeld een zware investering moeten doen in een digitaal platform, dat pas zal opbrengen als daar massaal gebruik van gemaakt wordt, zullen elders een gedeelte kapitaal moeten zoeken. En om mensen te vinden die in je willen geloven zal een goed businessplan van kapitaal belang zijn. Wij kunnen hen voor een stuk de weg wijzen en contacten leggen in het zeer diverse aanbod van kapitaalverstrekkers en crowdfunding platforms, zoals BAN Vlaanderen (Business Angels), Bolero, Look&Fin, Spreads… Naast de financiële crowdfundig is er ook de reward based crowdfunding bij platforms als HelloCrowd of Ulule: wie er geld instopt doet dat niet om geld plus rente terug te krijgen, maar voor een niet-financiële beloning zoals gadgets, gesigneerde exemplaren van een boek, een preview … Akkoord, het gaat dan om relatief kleine bedragen, maar alleen al de naambekendheid die het oplevert is vaak heel wat waard. Bij de echte durfkapitalisten gaat het om equity-based funding via aandelen: de investeersder stopt geld in je onderneming zonder de belofte op terugbetaling, maar krijgt hiervoor een percentage aandelen. Hij neemt een investeringsrisico, maar als alles goed loopt, zal hij delen in de winst en op termijn genieten van de meerwaarde van de aandelen.”


De indruk bestaat dat er over business angels en crowdfunding meer wordt geschreven dan er in de praktijk gebruik van gemaakt wordt.


Greet Daems: “Je moet vooraf zowel de voor- als de nadelen van privé-investeerders onder ogen nemen. Je hebt ineens meer geld om je dromen waar te maken, maar je verliest een stuk autonomie. Hoe aanlokkelijk het kapitaal ook, let goed op met wie je in zee gaat. Ons advies: kies voor een investeerder die meer meebrengt dan alleen centen. Denk je bijvoorbeeld aan uitbreiden of exporteren naar een buurland, dan is het mooi meegenomen dat je ‘business angel’ toevallig ook goed thuis is op die markt, dat die kennis en contacten meebrengt.
Wees je ook bewust dat wanneer de privé-investeerder na 7 jaar zijn aandelen wil doorverkopen je mogelijks geen impact hebt op aan wie deze zullen verkocht worden.  Verder is er ook het risico van het verwateren van je aandelen als de investeerder meer kapitaal kan en wil inbrengen dan jijzelf.  Nog een aandachtspunt: stel dat je bankier je wel 80 procent van het gevraagde krediet wil toekennen op 15 jaar, maar de rest wil je via crowdfunding regelen. Daar moet je dan wel op maximum 7 jaar al terugbetalen. Ook de nieuwe taks shelter die een fikse belastingvermindering geeft aan particulieren die in een startende of groeiende vennootschap investeren houdt het risico in dat je een stuk autonomie verliest.”


De Vlaamse overheid doet al jaar en dag haar best met een arsenaal steunmaatregelen voor kmo-financiering. Onder het merk PMV/Z vinden we de Startlening+, de kmo-cofinanciering,  de Winwinlening, de Waarborgregeling. Kennen de ondernemers die bij u komen die instrumenten?


Greet Daems: (resoluut) “Neen. Ook daar hebben we dus een rol te spelen, want dit zijn net de makkelijkste, eenvoudigste en goedkoopste maatregelen. Het is ook de taak van de banken om ondernemers te wijzen op het bestaan van bijvoorbeeld een waarborgregeling. Nog een voordeel: een winwinlening om het stuk dat de bank je niet geeft te financieren zal veel sneller geregeld zijn dan een crowdfunding operatie én het kost je een stuk minder aan fees”.

Met wat voor vragen komen ondernemers  bij Greet Daems aankloppen?


Een juwelenontwerpster was samen met een collega een zaak begonnen, maar ze wilde de samenwerking stopzetten en ze vroeg ons of het een optie was alleen te herstarten. Dan zijn we van nul begonnen met een businessplan op te bouwen, de kredietaanvraag mee op te maken…ze was dolblij toen het akkoord van de bank kwam om alleen door te gaan.


*Iemand met een reclamebureau zocht een financieel klankbord. Wij zijn van onderuit gaat bekijken: welke van je activiteiten brengen het meest op? Waar zit de meeste groei? Vanaf wanneer zal je bijkomend personeel moeten inzetten. Kortom, we konden die ondernemer een duidelijk houvast geven, een richtingaanwijzer voor zijn bedrijf in de nabije toekomst.


* Ondernemers hebben vaak geen goed zicht op de verhouding tussen hun ‘productieve’ activiteit en hun ‘overhead’. Bijvoorbeeld voor een bouwbedrijf zoeken we uit: hoeveel bedienden kan je in dienst houden tegenover het aantal ‘productieve’ medewerkers op je werven?
 

Quotes
 

  • “Als je financieel plaatje niet klopt, is al je harde werken voor niks”
  • “Kijk uit naar een private investeerder die niet alleen geld, maar ook knowhow over je markt meebrengt”
  • “Een winwinlening zal veel sneller én goedkoper geregeld zijn dan een crowdfunding operatie”


Go4Finance, iets voor jou?
Ben je op zoek naar de juiste financiering voor jouw onderneming? Of wens je meer inzicht in je financiële cijfers? Binnen Go for Finance doen we het allebei, we begeleiden geheel volgens jouw noden.
Als er een financieringsnood is, dan starten we met het in kaart brengen van jouw financieringsbehoefte. Vervolgens maak je kennis met alle mogelijke financieringsvormen die in aanmerking komen voor de realisatie van je project. Dat kan gaan over bancaire leningen, maar ook alle alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding of een Winwin-lening worden bekeken. Finaal komen we tot de optimale financieringsmix en bereiden we je voor op de financieringsaanvraag.
Hoe gepassioneerd je ook bent en hoeveel je technisch en inhoudelijk ook van je onderneming afweet, ook de financiële kant begrijpen is van levensbelang. Wil jij ook gemakkelijker mee-praten met je boekhouder? Doorheen deze begeleiding versterk je je financiële kennis en krijgen je cijfers meer context. 
www.unizo.be/goforfinance

Op zoek naar kapitaal, subsidies en advies om te starten, te investeren, te innoveren, te exporteren, aan te werven? Filter de bestaande maatregelen die voor jou van toepassing zijn uit De Subsidiedatabank op www.vlaio.be
Kijk ook op  www.financieringvanondernemingen.be.

Tekst: Herman Van Waes

Contactgegevens  :

Greet Daems | Ondernemersbegeleider
T 0477 604 415 | Greet.Daems@unizo.be
Boomgaardstraat 22 – 2600 Berchem
Ma, woe - vrij - 09u tot 16u | Di - 09u tot 12u


 

“Buikgevoel zegt veel, maar cijfers liegen nooit” - Financieel adviseur Greet Daems over ondernemers en hun geld