Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Financier uw bedrijfsovername met leningen en waarborgen van PMV/z

PMV/z biedt achtergestelde leningen en waarborgen aan om de overnamefinanciering van een bedrijf te vergemakkelijken.

 

 

Als overnemer kunt u die onderling combineren zodat u de optimale financieringsmix kunt samenstellen. Bovendien zijn alle PMV/z leningen achtergesteld, waardoor de bank ze beschouwt als eigen vermogen en u daardoor gemakkelijker  bijkomende (bank)financiering uit de brand kan slepen.
PMV/z heeft 4 financieringsoplossingen in haar gamma.KMO-cofinanciering, Startlening +, Winwin-lening en waarborgen.

Kijk zeker eens naar het filmpje  (ca. 4 min)

 

 

 

We sommen de kenmerken van de 4 PMV/z financieringsoplossingen nog even voor u op :

Leningen

KMO-cofinanciering

• Zowel voor starters als bestaande ondernemingen
• Lening van € 350.000 maximum
• Rentevoet van 3%
• Looptijd van 3 tot 10 jaar
• Altijd samen met een andere financier (bijvoorbeeld een bank of een investeringsfonds)
• Voor materiële (bijv. machines, meubilair, voertuigen,…), immateriële (bijv. handelsfonds, octrooien, licenties,…) en financiële (aandelen,…) investeringen
• Enkel voor nieuwe investeringen (dus geen herfinanciering van bestaande schulden)
• Combineerbaar met een waarborg van PMV/z

Hoe aanvragen?
Via uw bank, BAN Vlaanderen of een investeringsfonds waarmee PMV/z samenwerkt. Ook rechtstreeks indienen bij PMV/z kan. Op de website van PMV/z (http://www.pmvz.eu) vindt u de verschillende stappen terug om een KMO-cofinanciering aan te vragen.
Bekijk ook de video van Urban Crops, een kmo-cofinanciering van een bedrijf gespecialiseerd in ‘vertical farming’:  http://www.pmvz.eu/urban-crops

Meer info: http://www.pmvz.eu/kmo-cofinanciering

 

Startlening+
• Voor starters/bestaande ondernemers die hoogstens 4 jaar actief zijn
• Lening tot € 100.000 maximum
• Rentevoet van 3%
• Looptijd van 3 tot 10 jaar
• Voor materiële (bijv. machines, meubilair, voertuigen,…), immateriële (bijv. handelsfonds, octrooien, licenties,…) en financiële (aandelen, obligaties,…) investeringen
• Cumuleerbaar met een KMO-cofinanciering in bepaalde gevallen

Hoe aanvragen?
Via de aanbrengers waarmee PMV/Z samenwerkt voor de Startlening+. Die vindt u terug op de website van PMV/Z evenals de verschillende stappen om een Startlening+ aan te vragen.
Bekijk ook de video van Anelca Wise Dogs Academy, een bedrijf gespecialiseerd in het opleiden van detectie- en patrouillehonden: http://www.pmvz.eu/anelca-wise-dogs-academy
Meer info: http://www.pmvz.eu/startlening


Winwinlening
• Een lening van een familielid, kennis of vriend
• Voor alle kmo’s gevestigd in Vlaanderen met een economische activiteit
• Als kredietnemer kunt u tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maximum 50.000 euro ontlenen
• Vaste looptijd van acht jaar
• De rentevoet voor 2016 bedraagt maximum 2,25% en minimum 1,125%
• Verschillende aflossingsmogelijkheden zijn mogelijk –maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks– bovenop de éénmalige aflossing na 8 jaar.

Hoe aanvragen?
U kunt de Winwinlening online aanvragen via http://www.pmvz.eu/winwinlening Om een zicht te hebben op uw aflossingsbedrag kunt u er ook een simulatie maken.
Bekijk ook de video van Madam Bakster, een online bakkerij met focus op gezonde desserts: http://www.pmvz.eu/winwinlening


Waarborgen

Waarborgen tot 1,5 miljoen euro
• Voor zelfstandigen, vrije beroepers, vzw’s, kmo’s en grote ondernemingen
• Dekt tot 75% van een lening of een leasing met een maximum 1, 5 miljoen euro
• Eenmalige waarborgpremie afhankelijk van de omvang en looptijd van de waarborg
• Combineerbaar met een KMO-cofinanciering

Hoe aanvragen?
Als u gebruik wilt maken van een waarborg tot 1,5 miljoen euro, dan richt u zich best tot uw bank of leasingmaatschappij. Zij zijn het immers die beslissen of u al dan niet in aanmerking komt voor een waarborg.
Bekijk ook de video van Bizobike, een producent van online vouwfietsen: http://www.pmvz.eu/waarborgen-tot-15-miljoen-euro

 

Overnamescenario’s met financiering van PMV/Z

Hieronder vindt u diverse overnamefinancieringsscenario’s met de producten van PMV/Z

KMO-cofinanciering: optie 1 voor investering (overnamefinanciering)  van 300.000 euro
Deze financieringscombinatie vertrekt van een maximale tussenkomst met KMO-cofinanciering. Die is maximum 150.000 euro of de helft van de investering.

 

 Financiering  Combinatie 1  Opmerkingen
 Eigen inbreng 37 500  Eigen inbreng = ¼ van het  bedrag van de KMO-  cofinanciering
 KMO-cofinanciering 150 000  KMO-cofinanciering = maximum helft van de investering
 Co-financier (bank of investeringsfonds)(minimaal bedrag = 60.000) 60 000

 Bijvoorbeeld een  investeringskrediet = minimum 20% van de globale investerings-behoefte.

75% van de banklening kan gedekt worden door een waarborg van PMV/Z

 Saldo te financieren 52 500  Kan bijvoorbeeld met een kaskrediet, straightloan, hogere eigen inbreng of een winwinlening
 Totaal 300 000  

 

 

 

 

 

KMO-cofinanciering: optie 2 voor investering (overnamefinanciering) van 300.000 euro
Deze combinatie vertrekt vanuit de eigen inbreng die de ondernemer doet. De overnemer kan tot maximum 4 keer zijn eigen inbreng lenen.

 Financiering  Combinatie 2  Opmerkingen
 Eigen inbreng 30 000  De eigen inbreng bedraagt  minimum 10% van de investering
KMO-cofinanciering 120 000 KMO-cofinanciering = maximum 4 keer eigen inbreng

Co-financier (bank of investeringsfonds)

(minimaal bedrag = 60.000)

60 000

 Bijvoorbeeld een investeringskrediet = minimum 20% van de globale investeringsbehoefte.

75% van de banklening kan gedekt worden door een waarborg van PMV/z

 Saldo te financieren 90 000  Kan bijvoorbeeld met een kaskrediet, straightloan, hogere eigen inbreng of een winwinlening
 Totaal 300 000  

 

Startlening+: optie 1 voor investering van 75.000 euro
Combinatie met een volledige eigen inbreng van de ondernemer

 Financiering  Combinatie 1  Opmerkingen
 Eigen inbreng 15 000  Eigen inbreng bedraagt minimum ¼ van de Startlening+ (Een deel van de "eigen inbreng" mag ontleend zijn)
 Startlening+ 60 000  Maximum 4 keer de eigen inbreng
 Totaal 75 000  

 

Startlening+: optie 2 voor investering van 75.000 euro
Voor de Startlening+ mag de ondernemer een stuk van de eigen inbreng ontlenen. In onderstaand voorbeeld bestaat de eigen inbreng uit de inbreng van de ondernemer en een Winwinlening.

 Financiering  Combinatie 2  Opmerkingen
 Eigen inbreng 5 000  
 Ontleende eigen inbreng 10 000  Bijvoorbeeld een Winwinlening
 Startlening + 60 000  Maximum 4 keer de som van eigen inbreng en de ontleende eigen inbreng
 Totaal 75 000  


(http://www.pmvz.eu; januari 2017)

 

 

Financier uw bedrijfsovername met leningen en waarborgen van PMV/z