Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

5 tips bij overname en financiering van een klein bedrijf (interview Impulskrediet - Overnamemarkt)

Wist je dat de overname van een onderneming een lager risico met zich mee brengt dan het starten met een eigen onderneming? Bij Impulskrediet ontvangen wij steeds vaker vragen over bedrijfsovernames. Maar waar moet je op letten? En wat is de onderneming bij een overname bijvoorbeeld waard? Wij vroegen het aan Guido Seghers van onze partner Overnamemarkt.

1.    KIJK TERUG IN DE GESCHIEDENIS

GAAT HET OM EEN GEZOND BEDRIJF?
Bij een vennootschap kun je in de jaarrekeningen terugvinden wat de vennootschap in het verleden heeft opgebracht. Maar let op: Indien de overlater een eenmanszaak heeft vind je deze cijfers niet terug. Vraag daarom in dit geval de meeste recente cijfers op van de aangifte in de personenbelasting. Bijvoorbeeld van de afgelopen drie jaar.

Stel altijd eerst de vraag: “Waarom laat de overlater het handelsfonds over?”
Dit is belangrijk om te weten! Het belangrijkste voordeel van een overname is namelijk dat je het opgebouwde cliënteel overneemt.  Indien je na de overname te bruuske wijzigingen doorvoert, kan je dit  voordeel verliezen. Een voorbeeld ter verduidelijking:. Indien je een klasse-restaurant overneemt en hier een fast-food zaak van maakt zal je namelijk een ander cliënteel gaan bedienen. Indien je “goodwill” hebt betaald voor de overname van het klasserestaurant is dit dus “weggegooid” geld.

Goodwill – wat is dat?
Goodwill is wat een bedrijf extra kan opleveren, de rendementswaarde of meerwinst - waarde. En dit is moeilijk vast te stellen bij een overname. Zo valt of staat een kleine zaak soms bij 1 persoon: de uitbater. Kijk daarom of het cliënteel en het personeel dat blijft niet teveel afhankelijk is van de vorige uitbater. Idealiter draait de voormalige eigenaar nog een stuk mee tijdens de overdracht.

Goed om te weten!
Om Goodwill te bepalen kun je online tabellen vinden. 

https://www.mesotten.be/goodwill.htm


Op basis van de goodwill lijst Messotten is 10- 30% van de omzet een goed criterium als overnameprijs.

Let op: Winkels hebben nu vaak een lagere marge.

Deze goodwill tabellen zijn volgens ons  een beetje achterhaald: De waarde is gedaald omdat oorspronkelijk vooral het cliënteel werd meegerekend. We stellen vast dat cliënteel tegenwoordig over het algemeen minder trouw is. Dit zorgt ervoor dat de overnameprijs daalt.

2.    BEREKEN DE TERUGBETALINGSCAPACITEIT
Het is niet gemakkelijk om een overnameprijs te bepalen.
Om dit te benaderen kijk je best naar de terugbetalingscapaciteit: in hoeveel jaar kun je met de opbrengsten van de zaak de  overnamesom terugbetalen?

Dit hangt af van meerdere factoren:

DE EXPLOITATIEWAARDE
Gaat het bv  om de exploitatie van een krantenwinkel - met gehuurd pand ? Dan moet je de overnamesom binnen 5 a 7 jaar terug kunnen terugbetalen. Wordt er 70.000 euro gevraagd, dan zou je minstens 10.000 euro per jaar overschot  moeten hebben na:

  • verloning zaakvoerder
  • alle kosten
  • alle investeringen

 

ACTIVA WAARDE
De waarde van de winkel – alle activa zoals "de stenen", het bedrijfspand (eventueel inclusief atelier) – is redelijk makkelijk vast te stellen. De voorraden vormen een bijzonder aandachtspunt.

De waarde van de activa bepalen echter niet de waarde van een handelszaak. Het is vooral de potentiële winst die met die activa behaald kan worden die de waarde zal bepalen.


VUISTREGEL 1: 10-30% VAN DE OMZET IS EEN (GOED) – EERSTE BASIS – CRITERIUM ALS OVERNAMEPRIJS

DE WINST
Nog een beter criterium is de winst, zeker bij een eenmanszaak. 

VUISTREGEL 2: DE OVERNAMEPRIJS VAN EEN EENMANSZAAK MAG NIET HOGER ZIJN
DAN DE SOM VAN DE WINST VAN DE AFGELOPEN 4 JAAR


Tips

Vergeet bij het vaststellen van de waarde van een eenmanszaak niet om het eigen loon van de zaakvoerder op jaarbasis in mindering te brengen.


In bepaalde sectoren zoals vrije beroepen en boekhoudkantoren is 1 keer de omzet een goed criterium of indicatie voor de overnameprijs.


WAARDEBEPALING VANUIT HANDELSFONDS/ VENNOOTSCHAP
In België zijn er veel kleine vennootschappen. De overname van het handelsfonds uit een vennootschap lijkt vervolgens sterk op de overdracht van een eenmanszaak. 

Algemene regel –  bij overdracht eenmanszaak of overname van het handelsfonds uit een vennootschap gaan de schulden in de regel  NIET mee over, 

TIP
Let op welke activa en eventuele schulden tot de overname behoren en welke niet!

3.    STEL EEN UITGEBREID OVERNAMECONTRACT OP
Zet bij de handelszaak altijd goed op papier wat er mee in de overname zit en wat niet. Een personenwagen van een bakkerij gaat bijvoorbeeld niet altijd mee in overname. Zeker niet bij een eenmanszaak.

Kijk ook bij het bepalen van de waarde van tweedehands materiaal naar de beschikbare afschrijvingstabellen. Dit geeft weer wat de waarde van de materialen op dit moment nog is. Vaak is materiaal reeds afgeschreven en heeft het boekhouding geen waarde meer, het materiaal heeft echter vaak  nog een belangrijke gebruikswaarde.

Tip: Lijst precies op wat er meegaat in het overnamecontract van een handelszaak.

ENKELE MAATSTAVEN OM DEZE GEBRUIKSWAARDE TE BEPALEN:
Wat kost het om nieuwe materialen aan te kopen? Vergelijk dit met de overnameprijs. Houdt er echter rekening mee dat het tweedehands materiaal is dat je overneemt. – dus wees hierbij voorzichtig en betaal niet te veel!
Je kan ook kijken naar ‘wat brengen deze materialen (vb. een wagen, een bakkersoven, machines, … op jaarbasis op’ en kan ik de overnameprijs in 5-7 jaar aflossen?
Grote investeringen moeten in principe in 2 a 5 jaar terugverdiend zijn.
LET OP!
Bij een eenmanszaak is er geen onderscheid  tussen het persoonlijk eigendom  en die van de handelszaak. Indien de zaakvoerder failliet gaat, gaat alles onder de hamer. Indien een eenmanszaak wordt overgedragen, worden enkel die zaken overgedragen die nodig zijn voor het uitoefenen van de handelszaak. Dit wordt echter nergens wettelijk goed omschreven. Vandaar de noodzaak tot een uitgebreide vermelding in het contract.

Algemeen wordt aangenomen dat bij overdracht van een handelszaak de volgende elementen worden overgedragen :

  • overname van het cliënteel;
  • de handelsnaam;
  • het logo & merknaam
  • productieprocédés, recepturen etc.
  • de telefoon, de website, de domeinnaam;
  • het materieel, de uitrusting en de voorraden;
  • alsook de verderzetting van de handelshuur. – al sluit je best steeds een nieuw contract af!

Dit kan met een gewone onderhandse overeenkomst (zonder tussenkomst notaris of andere ambtenaar)
Eventuele eigendomsoverdracht van het bedrijfsgebouw dient  in ieder geval via een authentieke akte voor een  notaris te worden verleden.

GOED OM TE WETEN!
Wordt er gevraagd om te betalen voor exclusieve merk-vertegenwoordiging?
Als dit niet op papier staat, betaal er dan zeker ook niet voor.

4.    IN WELKE LEVENSFASE BEVINDT DE ORGANISATIE ZICH?
In welke levensfase bevindt de organisatie zich? Overnamemarkt neemt graag het voorbeeld van een boom (jonge kwetsbare aanplant, versus stoere eik)

Is er voldoende structuur? Als de onderneming een sterke groeier is verwacht dan dat je bij de overname vaak veel meer zal moeten betalen.
En kan de onderneming nog een storm doorstaan?
Ofwel is de onderneming nog wel flexibel genoeg voor verandering?
En als het om een mature onderneming gaat (vaak een einde loopbaan verhaal):
Is er nog potentieel voor een nieuwe uitbater of is het verval al ingezet?


5.    KIJK OOK VOORUIT
Vergeet niet om ook vooruit naar de toekomst te kijken. Wat zeggen de voorlopige cijfers (van 2020-2021)? En wat is het businessplan voor het komende werkjaar? Cijfers uit het verleden van de onderneming laten niet zien of er recent nieuwe concurrentie bijgekomen is in de buurt. Zo kan de locatie van een handelspand een objectief sterk of zwak punt zijn om mee te nemen in de overweging.

 

 

Interview met Guido Seghers afgenomen door

Lore Beckers
Kredietconsulent
Hefboom vzw /cvba
Cellebroersstraat 16B - 1000 Brussel
lore.beckers@hefboom.be –www.impulskrediet.be
Volg Impulskrediet op Facebook en Instagram
T1: 02/205 17 31- T2: 02/205 17 20 RPR Brussel - 0431 817 571

5 tips bij overname en financiering van een klein bedrijf (interview Impulskrediet - Overnamemarkt)