Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Werknemer wordt ondernemer: het verhaal van Groep Verbruggen

Toeval bestaat niet. Urbain Verbruggen (56) liep al een tijd te prakkiseren over de toekomst van de vier vennootschappen die hun activiteiten ontplooien onder de paraplu Groep Verbruggen en samen 45 werknemers tellen:  Handelskwekerij Binnemansheide, Tuinarchitectuur Verbruggen, Infrastructuur, Bouw- en Hekwerk Verbruggen en projectontwikkelaar Ruverba. Toevallig hoorde hij van het initiatief ‘Werknemer wordt ondernemer’.

“Een vijftal jaar geleden vroeg ik me af: waar sta ik vandaag en waar wil ik de komende 15 jaar naartoe? Gezien de omstandigheden en mijn wensen vond ik een externe overnemer niet zinvol. Ik beschik over prima werknemers die daar evengoed voor in aanmerking komen. Dat zou mij de gelegenheid bieden om minstens tot mijn 65ste aan de slag te blijven en geleidelijk mijn kennis en ervaring over te dragen. Tussen pot en pint heb ik dat ballonnetje voorzichtig opgelaten. Intussen was het initiatief ‘Werkgever wordt ondernemer’ opgestart, een perfecte gelegenheid om ons te laten begeleiden.”
Vandaag nemen de plannen stilaan duidelijke contouren aan. De aandelen van de boomkwekerij komen vanaf 2018 in handen van Urbains oudste zoon Joris. De firma voor tuinarchitectuur gaat over naar tuinarchitect Hendrik Nuyts, sinds zeven jaar in vaste dienst. Voor het bedrijf infrastructuurwerken, bouwwerken, hekkens en beveiliging lopen de gesprekken met drie kandidaten die elk al een van de bedrijfspoten runnen: Jo Mondelaers (bouw), William Lodens (hekwerk) en Dieter Smolders (infrastructuur). De firma voor projectontwikkeling blijft tot nader order in handen van Urbain.

Verkoper, arbiter, leermeester

Aan bovenstaande oplossing gingen twee jaar praten en puzzelen vooraf. Urbain: “De coaches van ‘Werknemer wordt ondernemer’ reikten ons een structuur aan voor de aanpak. Vanaf de eerste seconde legden zij de juiste klemtonen. De warmte en gevoeligheid in de individuele gesprekken met de overnamekandidaten zorgden voor de nodige rust en namen de angst weg. Uiteindelijk draait alles om de manier waarop je met elkaar omgaat. Als volgende stap lieten we een externe accountant de waarde van de bedrijven berekenen. Bedoeling is dat de jongens de twee handelsfondsen overnemen. Het gebouw waarin de administratieve en voor drie van de vier firma’s ook de operationele zetel is ondergebracht, blijft buiten de deal. De grond is eigendom van Ruverba, maar de drie andere firma’s hebben het gebouw gerealiseerd via een recht van opstal.”
Voor zichzelf ziet Urbain Verbruggen morgen een drieledige taak weggelegd. “Ik wil mij de komende jaren concentreren op het commerciële aspect. De jongens, die vandaag al grotendeels instaan voor het feitelijke management, geven mij een briefing over de vereisten om een opdracht rendabel te maken. Ik tracht dan de opdrachtgever daarvan te overtuigen. In tweede instantie wil ik hun leermeester zijn. Mijn derde petje wordt dat van arbiter. Waar alle activiteiten totnogtoe in een hand zaten en dus een gezamenlijk belang deelden, komt daar verandering in zodra de drie bedrijven verschillende aandeelhouders hebben.”

Financiële veiligheid

Waar zaten de knelpunten? Urbain Verbruggen: “Belangrijk vind ik dat de jongens de financiering kunnen terugbetalen met de winst van de bedrijven. Bedoeling is dat zij alles hebben terugbetaald als ik 65 of daaromtrent ben. Op dat ogenblik bekijken we wat we met het gebouw doen. Oplossingen vinden we wel. We kunnen bv. vandaag al de waarde vastleggen, en de huur die wordt betaald, beschouwen als een voorafbetaling indien ze tegen een bepaald moment beslissen om het daadwerkelijk over te nemen.”
“Voor het tuinarchitectuurbedrijf moeten de laatste details met de bank nog worden geregeld. Wij mikten op een terugbetalingstermijn van elf of tien jaar, maar dat worden er een drietal minder. Ik heb de bankdirecteur voorgesteld dat Hendrik het eerste jaar alleen interesten moet betalen. Omdat er nog investeringen nodig zijn in 2018, zal ik een deel van het overnamebedrag terug investeren als een renteloze lening met een looptijd van vier jaar.”
Hendrik Nuyts (31) heeft er alvast een goed oog in. “Na mijn studies wist ik al dat ik ooit een eigen bedrijf wou. Omdat je op dat ogenblik nog niet over de nodige technische kennis beschik, ben ik bij Urbain in dienst gekomen. De overname is een unieke kans, want ik krijg daarmee een bedrijf op kruissnelheid. Urbain laat vandaag bewust al  veel beslissingen aan mij over. Hij geeft ook de nodige hints over aan welke events ik beter deelneem met het oog op netwerking. Op een go voor de financiering en enkele details voor de overeenkomst na is alles afgerond.”

Nog veel vragen

De drie andere kandidaat-overnemers hebben meer twijfels. Jo Mondelaers (44), sinds 11 jaar projectleider bouw: “Voor Hendrik is alles duidelijk afgebakend: hij wordt de baas. Wij zijn echter met drie. Wat doen we met investeringen die slechts voor een of twee afdelingen noodzakelijk zijn? Hoe gaan we om met de verschillen in risico’s? Bouwwerken draaien meestal om veel grotere budgetten dan de opdrachten van de andere afdelingen. Wat als de ene afdeling jaren op rij verlies boekt en de twee andere winst? We nemen de aandelen en erkenningsklassen over, maar wat zijn die over pakweg vijftien jaar waard? En welke inspanningen staan daar tegenover? Wat met je gezinsleven?”
William Lodens (38), schoonzoon van Urbain, heeft er zeker zin in. “Ik heb een hele weg afgelegd. Na een beroepsopleiding als fotolasser heb ik mij gespecialiseerd in lastechnieken. Op zeker ogenblik stuurde ik een ploeg van 30 mensen aan. Maar omdat mijn werkgever weinig stabiliteit bood, ben ik ingegaan op Urbains vraag om voor hem te komen werken. Zo ben ik stilaan opgeklommen tot projectleider. Ik denk dat ik nog verder kan evolueren, maar de stap naar bedrijfsleider is natuurlijk groot. Ik wil ook voldoende blijven verdienen. Verder stel ik me vragen bij de work/life balans. De tijd dat een baas dag en nacht werkte, is voorbij.”
Dieter Smolders (33) sluit zich aan bij de al geuite twijfels. “De financiering van de overname is voor mij momenteel een zwart gat. Wat dat betreft, kijken wij met z’n allen naar Hendriks ervaringen. Ook de taakverdeling is belangrijk, want we hebben nog heel wat loopbaanjaren voor de boeg.”
Urbain Verbruggen rondt geruststellend af: “Ik wil hen zeker niet pushen. Momenteel hebben we alles uitgesteld tot september 2018. Dan wordt het boekjaar van de firma afgesloten. Ik verwacht goede cijfers, en er staan nog heel wat rendabele orders te wachten. Dat zal hen ongetwijfeld een boost geven.”

 

Lees ook : Bedrijfsoverdracht aan eigen werknemeners Bekijk zeker ook het platform www.werknemerwordtondernemer.be met de bijhorende tools. 

 

Voor algemene informatie over het project Werknemer wordt overnemer Stuur een mail naar marianne.vanderwielen@zenitor.be

Werknemer wordt ondernemer: het verhaal van Groep Verbruggen