Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Wegen wereldproblemen op de verkoop van uw bedrijf? (Bron: Dealmakers)

Doet u er goed aan om uw vennootschap nu te verkopen? De vraag keert met de regelmaat van een klok terug, maar lijkt extra prangend in tijden van crisis. Nu we tijdens de naweeën van de coronapandemie af te rekenen hebben met oorlog, peperdure energie, speculatie met grondstoffen, voorthollende inflatie en stijgende rentes… beheersen geopolitieke spanningen en macro-economische onheilstijdingen het nieuws van de dag. Maar wat is de impact op (de verkoop van) uw onderneming?

Laat ons maar met de deur in huis vallen: natuurlijk beïnvloeden macro-economische omstandigheden het leven van alledag, maar overschat de impact vooral niet in een kmo-context. De intrinsieke motivatie van een eigenaar of bedrijfsleider om de onderneming in de etalage te zetten, weegt veel zwaarder door dan de globale economische situatie. De opvolging in en voortzetting van het bedrijf zijn veruit de hoofdredenen om te verkopen. Niet de economische conjunctuur, maar leeftijd, gezondheid en – laat ons maar een kat een kat noemen – ‘goesting’ zijn vaak drijfveren van ondernemers om het opvolgingsvraagstuk op tafel te leggen. Wie binnen de familie of het management niet de geschikte kandidaten vindt om de continuïteit te verzekeren, zoekt de perfecte "match" buiten het bedrijf.

Gebrek aan ‘goesting’

Bij een gebrek aan ‘goesting’, een verminderde motivatie, is het altijd uitkijken geblazen. Uitstel om te verkopen omwille van externe economische omstandigheden is zeker in dat geval zelden of nooit de juiste optie. De verminderde drive dreigt immers waarde te vernietigen: klanten worden minder goed opgevolgd, prospecten worden niet of onvoldoende goed bewerkt, markttendensen worden gemist...
De waardevernietiging is vaak groter dan de impact van de economische conjunctuur.

In een snel veranderende markt is het zaak de timing maximaal zelf in de hand te houden. Wie opportuniteiten wil benutten door de consolidatiebeweging doet er goed aan de regie van het verkoopproces niet in handen te geven van een niet-controleerbaar gegeven zoals ‘conjunctuur’.

Argusogen

Ook al ervaren kmo’s macro-economische schommelingen in een afgezwakte versie en is de impact op het aantal overnames gering, toch gaat de wereldeconomie ook niet helemaal onopgemerkt voorbij. Wie koopt en verkoopt onderzoekt zo mogelijk nog meer dan anders met argusogen de winstverwachtingen en de waardebepaling. Een van de standaardvragen is of de onderneming de meerkosten van de inflatie en de indexatie van de lonen kan doorrekenen aan de klanten. En ook de banken kijken voor de financiering verder dan de rentevoet.

lees verder 

 

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

Contacteer:

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

guido.seghers@overnamemarkt.be

 

Wegen wereldproblemen op de verkoop van uw bedrijf? (Bron: Dealmakers)