Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Wat brengt 2024 voor ondernemers? (Bron: SBB)

Traditioneel betekent een nieuw jaar ook een pak nieuwigheden. Dat is in 2024 niet anders. Van de uitbreiding van de inhoudingsplicht van sociale schulden over de vernieuwing van de pensioenbonus tot de wijzigingen in vennootschapsstatuten. We lijsten de 7 belangrijkste wijzigingen voor je op.


Waarom belangrijk?
Als ondernemer wil je op de hoogte zijn van de laatste nieuwigheden. Zo kan je hier rekening mee houden bij je bedrijfsvoering en voorkom je onaangename verrassingen.

De wijzingen op een rijtje:

Fiscale nieuwigheden
Uitbreiding inhoudingsplicht voor sociale schulden in de bouw- en schoonmaaksector
Nieuwe pensioenbonus
Registratieplicht voor werkende vennoten en zelfstandige helpers
Wijzigingen vennootschapsstatuten
Zorgvuldigheidstoets voor de (hoofd)aannemer in het kader van de ketenaansprakelijkheid
Uitbreiding verplichting elektronische facturatie in het kader van overheidsopdrachten

1.    Fiscale nieuwigheden
2024 brengt heel wat nieuws op vlak van fiscaliteit. Denk maar aan de wijzigingen aan de kaaimantaks, de investeringsaftrek en belastingvoordelen voor laadpalen. Deze en andere fiscale nieuwigheden leggen we uitgebreid uit in dit artikel.


2.    Inhoudingsplicht voor sociale schulden van zelfstandigen in de bouw- en schoonmaaksector
Vanaf 1 juli 2024 breidt de inhoudingsplicht uit in de bouw- en schoonmaaksector. Naast de bestaande inhoudingsplicht voor fiscale schulden en schulden bij de RSZ (voor werknemers van je (onder)aannemer) voorziet het sociaal statuut der zelfstandigen  nu ook in een inhoudingsplicht voor de  sociale schulden van de zelfstandige (onder)aannemer zelf.

Wat houdt deze nieuwe inhoudingsplicht in? Indien een (onder)aannemer onbetaalde sociale bijdragen heeft voor meer dan 2.500 euro, dan moet je als professionele opdrachtgever of als aannemer 15 % van de openstaande facturen inhouden en doorstorten aan het Rijkinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Doe je dit niet dan riskeer je een geldboete gelijk aan het bedrag dat je bij de betaling van de werken niet correct hebt ingehouden met een maximumbedrag van 10.000 euro.

In bepaalde situaties is deze inhoudingsplicht niet van toepassing:

voor particuliere opdrachtgevers;
wanneer de betalingstermijn voor de sociale bijdragen nog niet vervallen is;
wanneer er een afbetalingsplan werd opgemaakt dat correct wordt nageleefd;
als er ook RSZ of fiscale schulden zijn.

Tip. Via de databank www.checkinhoudingsplicht.be kan je nagaan of jouw (onder)aannemer fiscale en/of sociale schulden heeft.


3.    Nieuwe pensioenbonus
Ga je vanaf 1 januari 2025 met pensioen, dan kan je opnieuw genieten van de pensioenbonus. Je bouwt deze bonus op voor ieder kwartaal dat je langer werkt en je jouw pensioen uitstelt. Je kan het bedrag van je pensioenbonus over maximaal drie jaar opbouwen. De bonus bedraagt:

3.775 euro voor het eerste extra jaar dat je langer werkt na de vroegste pensioendatum;
7.550 euro voor het tweede extra jaar;
en tenslotte 11.325 euro voor het derde opeenvolgende jaar.
In totaal bouw je over drie jaar een bedrag van 22.650 euro op. 

De overheid keert de bonus als eenmalige betaling uit tenzij je opteert voor een maandelijkse rente bovenop je pensioen. Meer informatie vind je hier terug.

4.    Registratieplicht van werkende vennoten en zelfstandige helpers
Vanaf 2024 voert de overheid een register van werkende vennoten en helpers in. Ben je actief in de bouw- en schoonmaaksector, dan ben je verplicht om je werkende vennoten en helpers te registreren in de Kruispuntbank voor ondernemingen. Doe je deze registratie niet of niet correct dan kan de inspectiedienst van de RSVZ jouw onderneming beboeten.  


5.    Wijziging vennootschapsstatuten
1 januari 2024 was voor vennootschappen een belangrijke deadline. Op die datum moesten de statuten van alle vennootschappen immers in lijn zijn met de nieuwe vennootschapswetgeving, die in 2019 werd ingevoerd. Heel wat vennootschappen hebben deze verplichting al voldaan, maar er blijven ook vennootschappen in gebreke. Wat zijn de gevolgen van het niet, of het te laat, aanpassen van de statuten? Je leest het hier.


6.    Zorgvuldigheidstoets voor de (hoofd)aannemer in het kader van de ketenaansprakelijkheid  
De Vlaamse overheid wil verder inzetten op het beëindigen van illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Doe je een beroep op een onderaannemer, dan volstaat het niet langer om jouw aansprakelijkheid contractueel uit te sluiten. Een nieuw decreet voert een ‘zorgvuldigheidstoets’ in die je voortaan moet naleven. Bovendien werd het toepassingsgebied uitgebreid tot de zelfstandige arbeid.  Je wordt verplicht een aantal stukken op te vragen en te bewaren van jouw rechtstreekse onderaannemer:

de identificatie- en de contactgegevens van de rechtstreekse onderaannemer;
de persoonlijke gegevens, de gegevens over de verblijfsrechtelijke situatie en de gegevens over de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers en buitenlandse zelfstandigen van de rechtstreekse onderaannemer.
De Vlaamse Regering maakt nog een checklist met de concrete gegevens die je moet voorleggen om aan te tonen dat je de gepaste zorgvuldigheid aan de dag hebt gelegd. Levert jouw onderaannemer de gevraagde stukken niet op dan ben je verplicht hem hieraan te herinneren. Blijft hij in gebreke dan moet je de Vlaamse Sociale Inspectie informeren.

De nieuwe regels treden in de loop van 2024 in werking. De Vlaamse Regering legt nog een exacte datum vast.


7.    Uitbreiding verplichting elektronische facturatie in het kader van overheidsopdrachten
Vanaf 1 maart 2024 zal het verplicht zijn voor ondernemers om hun factuur elektronisch te verzenden in het kader van overheidsopdrachten wanneer het raambedrag lager is dan 30.000,00 euro en hoger dan 3.000,00 euro.

Let wel, als aanbesteder kan je zelf beslissen om nog strengere regels op vlak van elektronische facturatie op te leggen. Raadpleeg dus zeker de opdrachtdocumenten die je van de aanbesteder ontvangt. Meer info vind je op vlaanderen.be.

 

Wat brengt 2024 voor ondernemers? (Bron: SBB)