Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Uw bedrijf opgetut in de vitrine : 5 tips om het overnameklaar te maken

Uw bedrijf is uw levenswerk. De verkoop ervan is dan ook een operatie waarop u zich beter goed kunt voorbereiden. Aquis geeft u 5 tips om uw bedrijf overnameklaar te maken.

Veel, zo niet alles wat je kan doen om je bedrijf verkoopbaar te maken, komt je bedrijf ook ten goede. De link met de vastgoedmarkt is snel gemaakt. Een pas geschilderde en goed onderhouden woning zal tegen betere condities op de markt kunnen komen dan een gelijkaardig pand in een slecht onderhouden staat. Een goede voorbereiding van het verkoopproces, het overnameklaar maken, is essentieel. De rode draad bij dit alles: de meeste kopers houden niet van complexiteit, vaagheid en verborgen kantjes. Overnameklaar maken betekent uw bedrijf helder, transparant en overzichtelijk maken.

    1. Maak uzelf misbaar als ondernemer

    Het komt wel vaker voor dat een ondernemer niet graag de touwtjes uit handen geeft. Zo heeft hij soms problemen met delegeren en onderhoudt hij de contacten met klanten en leveranciers liever zelf. De zaakvoerder voert als het ware een onemanshow op. Hij mag dit dan nog uitstekend doen, de koper stelt zich sowieso de vraag wat er overblijft van de business eens de vorige zaakvoerder uit beeld is verdwenen. Maak u daarom misbaar in uw zaak, zorg voor een team van mensen dat de business zelfstandig kan runnen.


    2. Hou het eenvoudig

    Voorbeelden genoeg op de markt van bedrijven die ingewikkeld gestructureerd zijn, meestal uit fiscale of sociaalrechtelijke overwegingen. Vaak zien we meerdere vennootschappen onder één dak, elk met een beperkt aantal werknemers in dienst. Als die dan nog eens verschillende afsluitdata hanteren en er sprake is van een complexe en niet-transparante doorrekening van de ene naar de andere vennootschap, dan is het hek helemaal van de dam. Gevolg is dat een koper de situatie van uw bedrijf nauwelijks correct kan inschatten. Fusies of het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening kunnen voor transparantie zorgen. Het is ook schering en inslag dat er over de jaren heen randactiviteiten aan de hoofdactiveit zijn toegevoegd. Het komt wel vaker voor dat de zaakvoerder met de in de operationale vennootschap opgebouwde reserves aan projectontwikkeling begint te doen. Een koper die zowel interesse heeft in de hoofdactiveit als in dergelijke nevenactiviteiten is heel moeilijk te vinden. Afsplitsing van deze actviteiten is hier aangewezen.


    3. Zorg voor een strakke balans

    Haal uit uw balans de onnodige activa en waardeer de verschillende bestanddelen correct. Vaak blijkt de voorraadwaardering een mechanisme van optimalisatie van de cijfers te zijn. Een koper is hier zeer kritisch voor. Een buffer aan liquiditeiten voelt vaak comfortabel aan, maar te veel is ook niet goed. De koper moet die extra liquiditeiten immers ook financieren. Bekijk tijdig hoe de excess cash uit de vennootschap kan gehaald worden, bijvoorbeeld door een kapitaalvermindering of door de uitbetaling van een dividend. Bouw de eventuele schulden en vorderingen aan de zaakvoerder zoveel mogelijk af en zorg voor een strak debiteurenbeheer.


    4. Toon uw rendabiliteit

    Vermijd het mengen van privé- en beroepsactiviteiten. De nood aan transparantie geldt immers ook voor de resultatenrekening: toon uw rendabiliteit. Dit is namelijk een belangrijke basis voor de waardering. De koper zal op basis hiervan zijn businessplan opmaken en zijn terugbetaalcapaciteit van de eventuele  overnamefinanciering gaan bepalen. Vaak worden de privézaken en de niet-marktconforme zaken genormaliseerd. Echter, hoe meer posten er dienen gecorrigeerd te worden, hoe meer voer voor discussie.


    5. Splits het onroerend goed af

    Slechts weinig kopers zijn geïnteresseerd in het verwerven van eigendom. In de praktijk zien we vaak ook ingewikkelde constructies met vruchtgebruik en dergelijke. Dit maakt het verkopen er niet gemakkelijker op. In de meeste gevallen is het aan te raden het onroerend goed in een aparte vastgoedvennootschap onder te brengen, waarbij het bedrijfsvastgoed door de koper gehuurd wordt. Zorg er ook voor dat u vergunningstechnisch in orde bent. Een koper kan worden afgeschrikt door een milieuvergunning die afloopt. Denk bijvoorbeeld ook aan een oriënterend bodemonderzoek.

Bron : Aquis

Uw bedrijf opgetut in de vitrine : 5 tips om het overnameklaar te maken