Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Impact van COVID-19 op bedrijfsoverdrachten in Wallonië (Bron : SOWACCESS - Dealmakers)

SOWACCESS, de overheidsinstelling van de Waalse regering die de overdracht en overname van kleine en middelgrote ondernemingen moet vergemakkelijken, legt cijfers en analyses voor van het bijzondere jaar 2020. Hoe staat het met de bedrijfsoverdrachten? Welk advies is het beste? Wat zijn de vooruitzichten? Laurent Renerken, manager bij SOWACCESS, geeft tekst en uitleg.

Laurent Renerken: “Tijdens de COVID-19-crisis en de lockdown kregen we veel telefoontjes van potentiële kopers die de onverwacht vrijgekomen tijd benutten om na te denken over hun verdere loopbaan. Heel wat bedrijfs­leiders ­contacteerden ons omdat ze niet langer voldoening vonden in hun werk, of hun taak wel wilden voortzetten, maar dan liever voor eigen rekening willen rijden. Wie eraan denkt om een bedrijf over te nemen, moet zich buigen over het proces, de competenties die daarvoor nodig zijn en hoe ze aan de nodige financieringsbronnen moeten raken. Het is onze taak als SOWACCESS om hen naar de beste experts te leiden.”

“We hebben gemerkt dat nieuwe kandidaat-kopers vrij opportunistisch handelen en zich toespitsen op bedrijven die in zwaar weer dreigden terecht te komen of al in moeilijkheden verkeerden. Het is aan ons om hen te waarschuwen dat het niet altijd makkelijker of goedkoper is om een bedrijf in moeilijkheden over te nemen, want om een bedrijf er weer bovenop te helpen, zijn er investeringen nodig. Sommige bedrijven willen de crisis te baat nemen om nieuwe markten te veroveren, of ze willen sterk groeien door overnames. Via ons netwerkplatform stelt SOWACCESS hen op de hoogte van wat er mogelijk is en welke kansen zich aandienen.”

“Het is onze missie om projectleiders, verkopers of kopers, te adviseren – ongeacht in welk stadium hun project zit. Vergelijk het met een huisarts die een eerste diagnose stelt en vervolgens doorverwijst naar specialisten. We werken samen met 170 particuliere experts die door een ethische commissie zijn goedgekeurd.”

Advies en perspectieven


“Ons advies aan kopers is om te profiteren van de crisis en te beginnen door de situatie goed te analyseren. Is het bedrijf in staat om zich aan de crisis aan te passen? Het is zaak om het businessmodel te (her)evalueren, wijzigingen door te voeren in de distributiekanalen ... Sommige kopers zetten hun ­overnameprojecten op een laag pitje terwijl ze goed in de gaten houden hoe de markt evolueert. De veerkracht van een bedrijf is een zeer goede indicator van zijn gezondheid.”

“Het is nog te vroeg om definitieve lessen te trekken uit de Coronacrisis. We bevinden ons nog steeds in een soort van noodtoestand. Wat we wel kunnen zeggen, vanuit het perspectief van het Waalse instrument voor financieringshulp SOWALFIN, is dat er nog steeds investeringsaanvragen zijn. De economie is niet stilgevallen. Onze kerntaak is het behoud van de werkgelegenheid en het bevorderen van de groei van bedrijven. Dat is ook wat ondernemers willen: banen en hun product veiligstellen en redden door bijvoorbeeld deel uit te maken van een grotere groep. Het is een manier om hun voortbestaan te verzekeren, zichzelf te beschermen en zich open te stellen voor nieuwe kansen.”

Steeds meer projecten ondersteund


“De afgelopen vijf jaar hebben we steeds meer projecten ondersteund. Het spreekt vanzelf dat we een terugval zullen zien in 2020, ook al anticiperen we en ontwikkelen we andere projecten. Een mooi voorbeeld daarvan is onze nieuwe website www.affaireàsuivre.be, die zowel in Wallonië als in Brussel wordt gebruikt. We leggen ook de laatste hand aan een update van de site, die gebruiksvriendelijker is en zich richt op een andere doelgroep, met name kleine bedrijven met relatief beperkte activiteiten zoals de horeca of de detailhandel, sectoren die momenteel in shock verkeren. We hebben er ook een punt van gemaakt om de Week van de Bedrijfsoverdracht in Wallonië – die liep van 9 tot 20 november – te behouden. Wel hebben we er een virtueel evenement van gemaakt met webinars en individuele bijeenkomsten georganiseerd door deskundigen of publieke en private spelers die gespecialiseerd zijn in bedrijfsoverdrachten.”

ID-KIT


SOWACCESS (Société Wallonne d’Acquisition et de Cession d’Entreprises), een dochteronderneming van de SOWALFIN Groep, wordt aangestuurd door de Waalse regering en heeft als opdracht de overdracht en overname van kleine en middelgrote ondernemingen te vergemakkelijken. Haar laatste rapport Bedrijfsoverdracht in Wallonië: overzicht van 2019 en vooruitzichten voor 2020. Key Figures & Trends analyseert gegevens van 2019 en COVID-19-jaar 2020.

 

SOWACCESS is  de overheidsinstelling van de Waalse regering die er de bedrijfsoverdrachten  van KMO's faciliteert. - UNIZO Overnamemarkt heeft met hen een partnership afgesloten met oa uitwisseling van best practices etc. 

Dit interview werd afgenomen door Dealmakers, een van de enige onafhankelijke adviesbureaus in Vlaanderen, is actief op het gebied van M&A (fusie/overname) en werkt eveneens nauw samen met SOWACCESS, Chèques-Entreprises en Transeo.

Voor meer info, bezoek de website van Dealmakers

Impact van  COVID-19 op bedrijfsoverdrachten in Wallonië (Bron : SOWACCESS - Dealmakers)