Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

3 Types bedrijfsprofielen op Overnamemarkt - Tips voor kandidaat - kopers

U wenst een zaak over te nemen? U   kan zonder voorafgaande registratie en zonder kosten  meer dan 500 aanbiedingen op het platform www.overnamemarkt.be raadplegen. U kan selecties maken op basis van trefwoord, regio, sector, prijs en/of omzet. 

Op OvernameMarkt vindt u 1. Bedrijfsovernames - 2. Participaties - 3. Bedrijfsvastgoed

Bekijk hier + 500 over te nemen bedrijven op Overnamemarkt.be

Eén klik op het beeld van een aanbieding (bedrijfsprofiel) volstaat meer informatie te bekijken. Gelijktijdig verschijnt het (blanco) contactformulier.

 

Vul het  contactformulier in om via mail rechtstreeks in contact te treden met de aanbieder/overlater.

Indien het bedrijfsprofiel wordt aangeboden door een professionele overnamebegeleider - herkenbaar aan  het  logo  - kan u ook rechtstreeks contact op nemen met dit  kantoor. De contactgegevens staan telkens onderaan het contactformulier.

 

Onze tips 

1.Vul het contactformulier  zo volledig mogelijk in. (Alle vakjes met een rood sterretje zijn verplichte velden) 

2. Stel uzelf voor : Bent u een starter? Een investeerder? Zaakvoerder  met uitbreidingsplannen? Kaderlid die zich wil inkopen?  Welk is uw voornaamste reden om  informatie op te vragen? 

3. Start niet met het uitzoeken over de naam van het over te nemen bedrijf. Bekijk of op basis van de beschikbare informatie (activiteit, omzet, aantal werknemers)  de aanbieding voldoende interessant is. Welke bijkomende informatie hebt u nodig om een eerste opinie te vormen? 

Vraag niet bij een eerste contact naar concrete cijfergegevens zoals de verkoopprijs, omzet- of winstcijfers. De aanbieder/overlater had wellicht goede reden om dit (nog) niet in het bedrijfsprofiel (aanbieding) te vermelden.  Vraag eerder naar een prijs-, omzet- en/of winst - indicatie.  Volledige inzage in de cijfergevens komen in elk geval bij een latere fase van het verkoopproces op tafel.

4. Stel zelf voor om een geheimhoudingsverklaring (NDA non disclosure agreement) te ondertekenen indien de verkoper  hierom zou verzoeken.

Voor de  bedrijfsprofielen  in behandeling in het kader van het  traject Overdracht Kleine Transacties (OKT) herkenbaar aan het logo   geldt volgende werkwijze:  

Vermeld uw BTW nummer - indien u over geen BTW nummer beschikt, vermeld dan uw volledig adres. Vergeet niet om onderaan het vakje aan te kruisen met uw akkoord met de geheimhouding. U ontvangt een kopie van uw ingevulde contactformulier met uw ingevulde geheimhoudingsverklaring. Het invullen van uw naam geldt als bewijs van uw akkoord met de geheimhouding.

De aanbieder ontvangt  een GRAYDON kredietrapport over uw zaak.

5. Geef bij uw telefoonnummer ook het tijdstip waarop u het liefst wil gecontacteerd worden (bv. na 17u of (wel/niet) in het weekend).

6. Stel zelf eerst een ontmoeting op neutraal terrein en pas daarna een bedrijfsbezoek voor.

7. Indien u binnen één week geen antwoord ontvangt, kan u via dezelfde werkwijze een herinnering verzenden. Vraag concreet of er een specifieke reden is waarom u nog geen antwoord ontving: Werd de zaak intussen verkocht of werden er reeds exclusieve onderhandelingen opgestart met een geïnteresseerde partij?

 

Voor het weren van spam maken we gebruik van het Anti-spam filter reCAPTCHA


Deze  anti-spam filter  toont   een set  beelden met de vraag om die beelden te selecteren met specifieke kenmerken  (verkeerstekens / bergen / voertuigen e.a.)

Schermafdruk als voorbeeld:

Dergelijke vragen kunnen niet door spam robots worden opgelost.

Iedere aandachtige gebruiker kan  deze vragen bij de beelden wel oplossen. Zo wordt  het  contactformulier aanvraag efficiënt onderscheiden van deze van een robot. Soms is het wel lastig om de beelden  juist te interpreteren en moet u het misschien een keer overdoen.

Hebt u nog een vraag aan Overnamemarkt.be ?

We zijn bereikbaar op weekdagen van  9u00 tot 17u00. Bel ons op 02/212 25 82. Zijn we er niet? Stuur ons een mailbericht aan info@overnamemarkt.be. U kunt ook met ons chatten of een bericht achterlaten via de oranje knop.(rechtsonderaan).

3 Types bedrijfsprofielen op Overnamemarkt - Tips voor kandidaat - kopers