Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

17 - 22 - 24 juni 2021 - Denk vroeger aan later ! - op weg naar een succesvolle bedrijfsoverdracht en toekomst - 1819 - Hub brussels

Het programma is modulair opgebouwd uit 3 collectieve online opleidingssessies.  In deze 3  avondmodules komen  6 sprekers-experten aan het woord die de chronologie van de belangrijkste fases bij bedrijfsoverdracht  en uw eindeloopbaanplanning verder toelichten.

Deelname is gratis, mits voorafgaande inschrijving voor de ganse reeks.

Voor wie?
Live webinars (NL) op maat van vooruitziende zelfstandige ondernemers uit het Brussels Gewest.

Praktische info

o Taal sessies: Nederlands (  Cliquez ici pour les sessions en français le 8, 10 et 15 Juin 2021)
o Deelnemers dienen in te schrijven voor de ganse reeks (voor afzonderlijke online sessies inschrijven is niet mogelijk).
o Deelnemen is gratis; inschrijven vooraf verplicht.
o 17 - 22 - 24  juni 2021. Telkens van 19u00 tot 21u00 

Schrijf gratis in via het inschrijvingsformulier

Programma in detail

Donderdag 17  juni 2021 19u00 - 21u00

Online workshop 1 :”De fiscale aspecten van bedrijfsoverdracht”. Waardebepaling van een onderneming” - Docent: Bart Verbist, KMO-adviseur KBC Bank


Enkele highlights die aan bod komen:
✓ Stappenplan bij het overdrachtsproces: van de voorbereiding, de oriëntatie, verkoopklaar maken tot de effectieve verkoop of (familiale) overname.
✓ Praktijktips over hoe succesvol een onderneming overlaten..
✓ Overdrachtscenario’s. Welk type bedrijfsoverdracht?
✓ De fiscale implicaties voor de koper, de verkoper, de overlater, de overnemer,…?
✓ Het verschil bij een overname via aandelen vs een overname van activa?
✓ Mogelijke overdrachtsscenario’s en hun (fiscale) gevolgen?
✓Verschil waarde en prijs?
✓ Methodes en technieken voor de waardebepaling van een onderneming?
✓ Liquidatiebelasting / stopzettingsmeerwaarden bij verkoop?
 ….

Online  workshop 2: “De strategische en financiële aspecten bij bedrijfsoverdracht”.. “Gebruik van online matchingplatformen
Docenten: Quentin Santy, manager KBC Match it en  Guido Seghers, manager Overnamemarkt / Plateforme de transmission

Enkele highlights die aan bod komen:
✓ Hoe financiert u een overname? Kredietvormen?
✓ Gebruik en werking van online matchingplatformen voor kopers en overnemer (Overnamemarkt.be; KBC Match it,…).
✓ Hoe maakt u een anoniem profiel en een beknopt informatiememorandum? Beknopt bedrijfsprofiel en checklist informatiebundel
Waar en hoe zoeken naar potentiële kopers / overnemers?
✓ Hoe succesvolle onderhandelingen voeren met kandidaat kopers?
✓ Verdere begeleidings- & ondersteuningsmogelijkheden via UNIZO, 1819.brussels, Hubrussels,…
 ….

Leerdoelen:
Na deze sessie heeft u een goed zicht op het stappenplan en de fiscaal-juridische-financiële aspecten van het overlaten of verkopen van een onderneming. Hoe de waarde van uw onderneming berekend wordt. Tevens krijgt u een goed beeld over de werking van online overnameplatformen en verdere begeleidingsmogelijkheden.

Dinsdag 22  juni 2021 19u00--21u00

Online workshop 3: “Bedrijfsvastgoed & bedrijfssuccessie” (zakelijk & privé).
Docent: Frédéric Depauw.  Zaakvoerder bij Taxfré, een onafhankelijk juridisch en fiscaal adviesbureau. Naast een opleiding licentie rechten (KUL), een doctoraal proefschrift (Université d’Aix-en-Provence) behaalde Frédéric een diploma Fiscale Wetenschappen (Ehsal) , een Risk Management (Univ. Antwerpen) en een postgraduaat Estate Planning (VUB/ULB)

Enkele highlights die aan bod komen:
✓ Eigendomsoverdracht bij verkoop of familiale overdracht
✓ Overdracht & Bedrijfsvastgoed: fiscale, juridische en financiële optimale structureringen in kader van het verkopen of overlaten van een zaak?
✓ Hoe kan ik eigendom of vastgoed binnen mijn vennootschap fiscaal en financieel optimaliseren? 
✓ Investeren, aankopen, verkopen, huren?
✓ Schenking / successie van familiale ondernemingen
✓ Welke  planningstechnieken hanteer ik voor een proactieve successie- & toekomstplanning?
✓ Wat met het verworven kapitaal na de overname? Hoe maakt u een persoonlijk financieel toekomstplan?
✓  (Alternatieve) financieringsmogelijkheden:
✓ Vastgoedtrends, toekomstkansen en bedreigingen
 …

Online workshop 4: : “Personeel & bedrijfsbedrijfsoverdracht
Docent: Gerben Vermeulen, juridisch adviseur Liantis Kenniscentrum

Enkele higlights die aan bod komen:

✓ Wat met personeel bij het overlaten, overnemen of stopzetten van een zaak?

✓ Personeelsproblematiek & bedrijfsoverdracht
✓ Overgang van de onderneming, Overname arbeidsovereenkomsten / personeel
✓ Ontslagverbod, behoud arbeidsvoorwaarden, informatieverplichting, sluiting onderneming
 …
Leerdoelen:
Na deze sessie heeft u een goed kennis over interessante topics zoals verkoop, aankoop, verhuur of huur van vastgoed (zowel professioneel als privé). Eveneens bent u goed geïnformeerd met welke elementen u zeker rekening moet houden bij overdracht of overname van personeel .

Donderdag 24/06/2021 (19u00- 21u00)


Online workshop 5: : “Pensioenwetgeving zelfstandigen en toegelaten activiteit (mogelijkheden verder werken en pensioen genieten)
Docent : Joachim De Rouck (Liantis kenniscentrum)

✓ Wanneer kan ik mijn (vervroegd) pensioen aanvragen? .
✓ Hoe berekent men mijn pensioen? 
✓ Welke periodes tellen allemaal mee als gewerkte jaren voor mijn pensioen? 
✓ Hoeveel bedraagt een zelfstandigenpensioen tegenwoordig?
✓ Wat als ik in mijn carrière ook nog werknemer en/of ambtenaar geweest ben (gemengde carrière)?
✓ Is het voordelig studiejaren af te kopen met het oog op mijn pensioen? Wat kost het en wat brengt dit op?
✓ Hoeveel mag ik nog bijverdienen naast mijn pensioen? 
✓ Wat als ik wil stoppen en nog niet op pensioen kan gaan? Hoe blijf ik dan in regel met mijn sociale zekerheid en bescherming?

Online workshop 6 : “Uw zaak stopzetten: boekhoudkundige en administratieve aandachtspunten”
Docent : Niels Van Rijsselberghe (SBB)  ‘

Enkele highlights die aan bod komen:
✓ Stopzettingsmeerwaarden -tarieven
✓ Voorzettingsstelsel
✓ Stopzetting – liquidatie van eenmanszaak of vennootschap
✓ BTW-verplichtingen
✓ Verplichtingen naar andere instanties
 ….

 

Schrijf gratis in via het inschrijvingsformulier

Voor meer informatie :

 

Marc Gommers
Directeur Integraal VZW
www.ondernemen50plus.com
www.denkvroegeraanlater.com
T. 02 21 22 221 -  M. 0475 89 87 10
Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

 

Guido Seghers
Manager NV Overnamemarkt

www.overnamemarkt.be
Willebroekkaai 37 1000 Brussel
T 02 212 25 82   M 0495/59 81 19

Brussel economie en werkovernamemarkt

1819integraalliantisunizo

17 - 22 - 24 juni 2021 - Denk vroeger aan later ! - op weg naar een succesvolle bedrijfsoverdracht en toekomst  - 1819 - Hub brussels