Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Denk vroeger aan later ! - Brussel - op weg naar een succesvolle bedrijfsoverdracht en toekomst - opgenomen webinars

Hier kan u de opnames van de webinars op 17 - 22 - 24  juni 2021 tijdelijk opnieuw bekijken

Inleiding door Mevrouw Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie

EERSTE AVOND :

Deel 1 ”De fiscale aspecten van bedrijfsoverdracht & Waardebepaling van een onderneming” “De strategische en financiële aspecten bij bedrijfsoverdracht” Docent: Bart Verbist, KMO-adviseur KBC Bank

Deel 2 "Gebruik van online matchingplatformen" Docenten: Guido Seghers, manager Overnamemarkt / Plateforme de transmission en Régine Pintiaux, adviseur Affaires à Suivre

 

 

TWEEDE AVOND

In het eerste deel spreekt  Frédéric De pauw – zaakvoerder van het onafhankelijk advieskantoor Taxfré jullie een uiteenzetting geven van ongeveer 1 uur omtrent bedrijfsvastgoed & successie (zakelijk en privé)
 

In het tweede  deel  spreekt l Gerben Vermeulen juridisch adviseur bij Liantis over het thema ‘ “Personeel & bedrijfsbedrijfsoverdracht” 
 

 

DERDE AVOND 

Deel 1 “Pensioenwetgeving zelfstandigen en toegelaten activiteit (mogelijkheden verder werken en pensioen genieten)”
Docent : Joachim De Rouck (Liantis kenniscentrum)


 

Deel 2:  “Uw zaak stopzetten: boekhoudkundige en administratieve aandachtspunten”

Docent : Niels Van Rijsselberghe (SBB Accountants en adviseurs)  ‘

 

OORSPRONKELIJKE UITNODIGING en PROGRAMMA 

Als zelfstandige ondernemer ga je jouw toekomst best niet onvoorbereid tegemoet. Zowel zakelijk als privé valt er heel wat vooraf te regelen. Tijdens drie avond  online-infosessies  maken onze experten je wegwijs in 6 verschillende sleutelthema’s van eindeloopbaan ondernemers : de belangrijkste fases bij bedrijfsoverdracht  en uw toekomst eindeloopbaanplanning

Voor wie?

Live webinars (NL) op maat van vooruitziende zelfstandige ondernemers!

Praktische info

o Taal sessies: Nederlands (  Cliquez ici pour les sessions en français le 8, 10 et 15 Juin 2021)
o Deelnemers dienen in te schrijven voor de ganse reeks (voor afzonderlijke online sessies inschrijven is niet mogelijk).
o Deelnemen is gratis; inschrijven vooraf verplicht.
o 17 - 22 - 24  juni 2021. Telkens van 19u00 tot 21u00 

Schrijf gratis in via het inschrijvingsformulier

Barbara Trachte

Inleiding door Mevrouw Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie

Programma in detail

Donderdag 17  juni 2021 19u00 - 21u00

Online workshop 1 :”De fiscale aspecten van bedrijfsoverdracht & Waardebepaling van een onderneming” “De strategische en financiële aspecten bij bedrijfsoverdracht” Docent: Bart Verbist, KMO-adviseur KBC Bank

Enkele highlights die aan bod komen:
✓ Stappenplan bij het overdrachtsproces: van de voorbereiding, de oriëntatie, verkoopklaar maken tot de effectieve verkoop of (familiale) overname.
✓ Praktijktips over hoe succesvol een onderneming overlaten..
✓ Overdrachtscenario’s. Welk type bedrijfsoverdracht?
✓ De fiscale implicaties voor de koper, de verkoper, de overlater, de overnemer,…?
✓ Het verschil bij een overname via aandelen vs een overname van activa?
✓ Mogelijke overdrachtsscenario’s en hun (fiscale) gevolgen?
✓Verschil waarde en prijs?
✓ Methodes en technieken voor de waardebepaling van een onderneming?
✓ Liquidatiebelasting / stopzettingsmeerwaarden bij verkoop?

Bart Verbist
Bart Verbist, KMO adviseur KBC

Online  workshop 2: “De strategische en financiële aspecten bij bedrijfsoverdracht”.. “Gebruik van online matchingplatformen” Docenten: Guido Seghers, manager Overnamemarkt / Plateforme de transmission en Régine Pintiaux, adviseur Affaires à Suivre

Enkele highlights die aan bod komen:
✓ Gebruik en werking van online matchingplatformen  (Overnamemarkt.be; Plateformedetransmission.be, Affaires à Suivre, Transeo,…).
✓ Hoe maakt u een anoniem profiel en een beknopt informatiememorandum? Beknopt bedrijfsprofiel en checklist informatiebundel
Waar en hoe zoeken naar potentiële kopers / overnemers?
✓ Hoe succesvolle onderhandelingen voeren met kandidaat kopers?
✓ Verdere begeleidings- & ondersteuningsmogelijkheden via UNIZO, 1819.brussels, Hubrussels,…

 

Guido Seghers

Guido Seghers, Manager Overnamemarkt/Plateformedetransmission

Leerdoelen:
Na deze sessie heeft u een goed zicht op het stappenplan en de fiscaal-juridische-financiële aspecten van het overlaten of verkopen van een onderneming. Hoe de waarde van uw onderneming berekend wordt. Tevens krijgt u een goed beeld over de werking van online overnameplatformen en verdere begeleidingsmogelijkheden.

Dinsdag 22  juni 2021 19u00--21u00

Online workshop 3: “Bedrijfsvastgoed & bedrijfssuccessie” (zakelijk & privé).
Docent: Frédéric Depauw.  Zaakvoerder bij Taxfré, een onafhankelijk juridisch en fiscaal adviesbureau. 

Enkele highlights die aan bod komen:
✓ Eigendomsoverdracht bij verkoop of familiale overdracht
✓ Overdracht & Bedrijfsvastgoed: fiscale, juridische en financiële optimale structureringen in kader van het verkopen of overlaten van een zaak?
✓ Hoe kan ik eigendom of vastgoed binnen mijn vennootschap fiscaal en financieel optimaliseren? 
✓ Investeren, aankopen, verkopen, huren?
✓ Schenking / successie van familiale ondernemingen
✓ Welke  planningstechnieken hanteer ik voor een proactieve successie- & toekomstplanning?
✓ Wat met het verworven kapitaal na de overname? Hoe maakt u een persoonlijk financieel toekomstplan?
✓  (Alternatieve) financieringsmogelijkheden:
✓ Vastgoedtrends, toekomstkansen en bedreigingen

 

Fréderic Depauw

Frédéric Depauw,  Taxfre

Online workshop 4: : “Personeel & bedrijfsbedrijfsoverdracht
Docent: Gerben Vermeulen, juridisch adviseur Liantis Kenniscentrum

Enkele higlights die aan bod komen:

✓ Wat met personeel bij het overlaten, overnemen of stopzetten van een zaak?

✓ Personeelsproblematiek & bedrijfsoverdracht
✓ Overgang van de onderneming, Overname arbeidsovereenkomsten / personeel
✓ Ontslagverbod, behoud arbeidsvoorwaarden, informatieverplichting, sluiting onderneming

Gerben Vermeulen

Gerben Vermeulen, juridisch adviseur Liantis kenniscentrum


Leerdoelen:
Na deze sessie heeft u een goed kennis over interessante topics zoals verkoop, aankoop, verhuur of huur van vastgoed (zowel professioneel als privé). Eveneens bent u goed geïnformeerd met welke elementen u zeker rekening moet houden bij overdracht of overname van personeel .

Donderdag 24/06/2021 (19u00- 21u00)


Online workshop 5: : “Pensioenwetgeving zelfstandigen en toegelaten activiteit (mogelijkheden verder werken en pensioen genieten)
Docent : Joachim De Rouck (Liantis kenniscentrum)

✓ Wanneer kan ik mijn (vervroegd) pensioen aanvragen? .
✓ Hoe berekent men mijn pensioen? 
✓ Welke periodes tellen allemaal mee als gewerkte jaren voor mijn pensioen? 
✓ Hoeveel bedraagt een zelfstandigenpensioen tegenwoordig?
✓ Wat als ik in mijn carrière ook nog werknemer en/of ambtenaar geweest ben (gemengde carrière)?
✓ Is het voordelig studiejaren af te kopen met het oog op mijn pensioen? Wat kost het en wat brengt dit op?
✓ Hoeveel mag ik nog bijverdienen naast mijn pensioen? 
✓ Wat als ik wil stoppen en nog niet op pensioen kan gaan? Hoe blijf ik dan in regel met mijn sociale zekerheid en bescherming?

Joachiml De Roeck

Joachim Derouck, Liantis kenniscentrum 


Online workshop 6 : “Uw zaak stopzetten: boekhoudkundige en administratieve aandachtspunten”
Docent : Niels Van Rijsselberghe (SBB)  ‘

Enkele highlights die aan bod komen:
✓ Stopzettingsmeerwaarden -tarieven
✓ Voorzettingsstelsel
✓ Stopzetting – liquidatie van eenmanszaak of vennootschap
✓ BTW-verplichtingen
✓ Verplichtingen naar andere instanties

 ….

 

Schrijf gratis in via het inschrijvingsformulier

Voor meer informatie :

 

Marc Gommers
Directeur Integraal VZW
www.ondernemen50plus.com
www.denkvroegeraanlater.com
T. 02 21 22 221 -  M. 0475 89 87 10
Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

 

Guido Seghers
Manager NV Overnamemarkt

www.overnamemarkt.be
Willebroekkaai 37 1000 Brussel
T 02 212 25 82   M 0495/59 81 19

Brussel economie en werkovernamemarkt

1819integraalliantisunizo

Denk vroeger aan later ! - Brussel - op weg naar een succesvolle bedrijfsoverdracht en toekomst  - opgenomen webinars