Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

NIEUW ! : Het "Vriendenaandeel" biedt mogelijkheden om jouw onderneming te versterken

Heeft jouw vennootschap  een  tekort aan kasmiddelen ?
 

Wat kan Overnamemarkt.be voor  jou doen?
Een interessante optie die het overnameplatform aanbiedt, is de verkoop van een "participatie"(= een deel van het aandelenkapitaal)  in jouw vennootschap,  aan één of  meer investeerders - stille vennoten. 

Er is immers nog steeds voldoende kapitaal  beschikbaar bij vermogende  particulieren.

In de praktijk gaat het om een minderheidsparticipatie nl. de verkoop van een deel van de aandelen van jouw vennootschap in ruil voor een kapitaalinbreng in geld.

Een versterking van het eigen vermogen van jouw vennootschap kan  bovendien de kansen  op een extra lening bij de bank verhogen.

Hoe werkt het?

Maak via Overnamemarkt.be  een (anoniem) bedrijfsprofiel aan.  Start hier

Kies bij registratie van jouw bedrijfsprofiel voor "Participatie" ipv "Bedrijfsoverdracht"

Bekijk hier  het huidige aanbod participaties op Overnamemarkt.be - tot op heden vooral gericht op het aantrekken van een meewerkend vennoot

Vriendenaandeel : het nieuwe financieringsinstrument 

Het Vriendenaandeel is één van de maatregelen van de Vlaamse Overheid steun voor ondernemers 

Zoals bij de winwinlening zal een  particulier tot maximaal € 75.000 kunnen investeren in een Vlaamse onderneming en kan elke onderneming tot € 300.000 kapitaal op deze manier ophalen.

 • Er geldt wel een bijkomende begrenzing: elke onderneming kan tot € 300.000 ophalen via het vriendenaandeel én de winwinlening samen.
 • Het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel wordt standaard vastgelegd op 2,5% gedurende vijf jaar.
 • Om de potentiële particuliere intekenaar op een kapitaalverhoging of -inbreng te beschermen, moet overeenkomstig de vennootschapswetgeving een verslag worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen. Dit verslag moet een positief oordeel hebben gekregen van een bedrijfsrevisor of extern accountant.

VOLLEDIG OVERZICHT VOORWAARDEN VRIENDENAANDEEL VOOR DE INVESTEERDER EN DE ONDERNEMING 

27 NOVEMBER 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel (1)

22 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006, wat betreft het Vriendenaandeel

Wie kan investeren in een vriendenaandeel ?

 • Elke natuurlijke persoon onderworpen aan de personenbelasting in het Vlaamse Gewest.
 • Het vriendenaandeel situeert zich buiten zijn beroepsactiviteit.
 • De investeerder is geen werknemer in het bedrijf waarin geinvesteerd wordt.
 • De vriendenaandeelhouder of zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende partner zijn geen  bestuurder, zaakvoerder of houder van meer dan 10% van de aandelen of stemrechten van de verkrijgende vennootschap.
 • Deze personen mogen niet geheel of gedeeltelijk uit het vennootschapsvermogen van de kmo-vennootschap getreden zijn in de 24 maanden voorafgaand aan de volstorting van het vriendenaandeel.

Welke vennootschappen kunnen vriendenaandelen uitgeven ? 

In beginsel iedere niet-beursgenoteerde kmo vennootschap met rechtspersoonlijkheid die haar exploitatievennootschap in het Vlaams Gewest heeft.

behalve :

 • Management-bestuurdersvennootschap;
 • Vastgoedvennootschap;
 • Beleggings-, thesaurie- en financieringsvennootschap;
 • Vennootschap met banden met belastingparadijzen 

Het vriendenaandeel is operationeel sedert 11 februari 2021.

Aanvulling 12/02/2021

Voor startende  en jonge ondernemingen is er de TAX  SHELTER  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-voor-startende-ondernemingen

Aanvullingen  22/02/2021 :Link naar Vriendenaandeel.be

Het vriendenaandeel op de website van PMV/Z

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

 

Contacteer:

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

UNIZO Ondernemerslijn 0800 20 750

NIEUW ! : Het