Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Het belang van een financieel plan voor uw onderneming kan niet onderschat worden (Bron: Deminor)

"I love it when a plan comes together": het belang van een financieel plan voor uw onderneming


Of het nu gaat om financiering, jaarlijkse budgettering, een beursgang of de overdracht van een
(familiale) onderneming: het financieel plan is, ongeacht het stadium waarin de onderneming zich
bevindt, een essentieel element. Het is een routeplan dat regelmatig moet worden bijgewerkt om de
besluitvorming te vergemakkelijken.


Wat is een financieel plan?


Het financieel plan is een integraal onderdeel van het ondernemingsplan. Terwijl het
ondernemingsplan de strategie en de ambities van de onderneming in ruime zin omschrijft, is het
financieel plan toegespitst op het cijfermatige aspect van de ontwikkeling van de onderneming. Het
omvat een hele reeks veronderstellingen met betrekking tot de evolutie van de omzet, de
bijhorende rentabiliteit en de verwachte investeringen van de onderneming. De financiële
prognoses in het financieel plan hebben doorgaans betrekking over een periode van vijf jaar en
maken het mogelijk om te anticiperen op de ontwikkeling van het bedrijf.
"Terwijl in het ondernemingsplan de strategie en de ambities van de onderneming in ruime zin
worden omschreven, richt het financieel plan zich op het cijfermatige aspect van de ontwikkeling van
de onderneming.


Wat houdt een financieel plan in?


Het financieel plan omvat over het algemeen de volgende financiële overzichten:

  • een overzicht van de verwachte opbrengsten en kosten
  • een overzicht van de balansstructuur
  • een overzicht van de verwachte kasstromen

Het financieel plan omvat een uitgebreide toelichting van de belangrijkste veronderstellingen en
parameters. Indien het financieel plan wordt opgesteld bij de oprichting van een onderneming, zal
een maandelijkse prognose voor het eerste jaar helpen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van
het bedrijf.

 


Wat is het doel van een financieel plan?


Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de onderneming kan het financieel plan verschillende
rollen spelen.
Bij de oprichting van de onderneming maakt het financieel plan het vooral mogelijk de
financieringsbehoefte te bepalen die nodig is voor de opstart van de onderneming en op die manier de
meest geschikte financieringsstrategie te bepalen. Wanneer voor het eerst externe middelen
worden aangetrokken, is het financieel plan bovendien een essentieel onderdeel van de
onderhandelingen met investeerders en banken. Het dient ook als basis om de aandelen van de
onderneming te waarderen, met name via de Discounted Cash Flow ("DCF-methode”).
Hoewel het financieel plan bijzonder nuttig is op het moment van de oprichting, is het ook
nuttig in een later stadium, aangezien het een duidelijk overzicht geeft van de verwachte financiële
situatie van de onderneming in de komende vijf jaar. Het is een dashboard dat regelmatig wordt
bijgewerkt en dat waardevolle informatie biedt voor de besluitvorming.
"Het financieel plan is een routeplan dat regelmatig moet worden bijgewerkt om de besluitvorming
te vergemakkelijken."


Laat ik me best begeleiden bij het opstellen van een financieel plan?


Uit ervaring met onze cliënten blijkt dat bijstand bij de opstelling van het financieel plan een kritisch
klankbord is voor de gemaakte veronderstellingen en hen in staat stelt hun diepen te verdenken.
Advies en bijstand bij de opmaak van een financieel plan biedt een belangrijke meerwaarde. Uit
eigen ervaring stellen we vast dat extern advies leidt tot het stellen van de juiste kritische vragen,
een check van de gestelde parameters en assumpties, waardoor het financieel plan zo realistisch
mogelijk wordt opgesteld. Dergelijke begeleiding is ook nuttig bij de voorbereiding van besprekingen
met investeerders en banken in het geval van externe financiering.


Bent u op zoek naar begeleiding bij de opmaak van een financieel plan?

Aarzel niet om contact op te
nemen met Fabio Dioretico voor meer informatie

Fabio Dioretico
SENIOR FINANCIAL ANALYST
fabio.dioretico@deminor.com
T  +32 2 674 71 10

Deminor NV
Planet Business Center - Amelia Earhartlaan 17, 9051 Gent
Tel: +32 9 283 71 10
sgs.deminor.com

Het belang van een financieel plan voor uw onderneming kan niet onderschat worden (Bron: Deminor)