Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Haal meer uit je financiële rapportering (Bron: Kirsten Buermans - SBB Accountants en Adviseurs)

Bij een bedrijfsoverdracht komt veel kijken. Een element dat zeker niet over het hoofd mag gezien worden, is financiële rapportering. Financiële rapporten spelen een belangrijke rol in het proces van de bedrijfsoverdracht en kunnen zelfs de basis vormen voor een succesvolle transactie.

Het bekendste financiële rapport in België is wellicht de jaarrekening met balans en resultatenrekening.  De jaarrekening wordt echter maar één keer per jaar opgemaakt (bij niet-beursgenoteerde bedrijven) en in vele gevallen pas maanden na de afsluiting van het boekjaar. De cijfers zijn dan niet meer actueel en details ontbreken vaak Een kandidaat-koper zal echter inzicht willen in de meest recente financiële situatie. Hetzelfde geldt voor de verkoper die de waarde van zijn bedrijf op vandaag wil kennen en niet die van gisteren.

De toegevoegde waarde van kwalitatieve financiële rapportering bij bedrijfsoverdracht

1. Transparantie en vertrouwen

Nauwkeurige en gedetailleerde financiële rapporten scheppen vertrouwen tussen koper en verkoper tijdens de onderhandelingen Dit is cruciaal voor een succesvolle overdracht.

2. Een goed onderbouwde waardering

‘Wat is de onderneming waard?’, het is de hamvraag bij elke bedrijfsoverdracht. Een grondige waardering is essentieel om ervoor te zorgen dat de prijs die op tafel ligt door beide partijen als rechtvaardig wordt beschouwd. Een gedegen financiële analyse biedt een objectieve basis voor deze waardebepaling.

Wanneer je kan aantonen dat het mogelijk is om op een systematische manier cijfers van jouw onderneming op te volgen en te analyseren, kan dit bovendien een positieve impact hebben op de prijs die de koper bereid is te betalen.

3. Een vlot verloop van het boekenonderzoek

Tijdens een boekenonderzoek zal men met een luizenkam door de cijfers gaan om bestaande en toekomstige risico’s te detecteren. Daarbij volstaat het niet om naar de laatst neergelegde jaarrekening te kijken. De koper zal ook inzicht willen in het betalingsgedrag van klanten, de evolutie van de brutomarge, de top 20 klanten/leveranciers, …


Digitaal, maar geen Excel

Vandaag zien we dat nog veel bedrijven teruggrijpen naar Excel voor de visualisatie van hun financiële cijfers. Hoewel Excel veel flexibiliteit biedt, zijn er ook valkuilen. Excel is arbeidsintensief en ook gevoelig voor menselijke fouten. Bovendien verspreiden zich vaak verschillende versies van hetzelfde rapport binnen het bedrijf waardoor “a single source of truth” ontbreekt. De eerste stap naar een meer efficiënte en actuele rapportering is dus om het rapporteringsproces verder te digitaliseren en te standaardiseren Met een digitale tool kan je gemakkelijker tussentijds rapporteren en cijfers op een bevattelijke en eenduidige manier presenteren. Met één druk op de knop zie je bijvoorbeeld waar je cash naartoe is, of welke elementen voor winst of verlies zorgen. Wanneer er minder tijd kruipt in de redactie van de rapporten, is er meer ruimte voor de interpretatie van de cijfers en het formuleren van actieplannen. Financiële rapportering biedt met andere woorden kansen in de verwerving van analytische inzichten. Deze inzichten zijn niet enkel waardevol in het kader van strategische beslissingen, maar eveneens met het oog op een bedrijfsoverdracht.


Rapportering op maat van het management

SBB heeft gekozen om een samenwerking aan te gaan met Bizzcontrol. Dankzij deze tool kunnen wij rapporten maken op maat van het management. Dynamische analysemodules zorgen voor een meer genuanceerd en gedetailleerd inzicht in de cijfers van jouw onderneming.  We gebruiken de tool ook om prognoses of simulaties te maken voor onze klanten. Wat gebeurt er met je nettowinst als de verkoopsprijzen met 10% worden verhoogd? Wat is het effect op de cashpositie indien je jouw klanten 10 dagen sneller laat betalen? En welk effect heeft dit op de waarde van jouw onderneming? Het gaat dus veel verder dan enkel rapporteren.

Ontzorging door experts

Bij SBB geloven we dat samenwerking de sleutel is tot succes. Daarom ondersteunen we ondernemers met slimme teams: een accountant die als een copiloot breed strategisch meedenkt, geflankeerd door vakspecialisten die de diepte in kunnen gaan. Onze corporate finance adviseurs begeleiden kopers en verkopers kopers en verkopers doorheen het hele overnameproces.

We wapenen onszelf en onze klanten met slimme digitale tools. Zo komt meer tijd vrij voor wat écht telt: advies om slimmer te ondernemen.

Meer weten? Neem contact op met een SBB-adviseur via corporatefinance@sbb.be

Kirsten Buermans
productmanager corporate financeSBB Accountants & Adviseurs
Diestsevest 32 bus 1 A | 3000 Leuven
016 24 64 68    kirsten.buermans@sbb.be
 

Haal meer uit je financiële rapportering (Bron: Kirsten Buermans - SBB Accountants en Adviseurs)