Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Bent u op zoek naar een geschikte overnamefinanciering? Schematisch overzicht financieringsbronnen

De overnameprijs kan betaald worden vanuit verschillende financieringsbronnen:

• Eigen middelen (onder vorm van kapitaal, rekening-courant)
• Vendor loan (uitgestelde betaling vanwege de verkopende partij)
• Winwinlening  (http://www.pmvz.eu/winwinlening)
• KMO-cofinanciering (http://www.pmvz.eu/kmo-cofinanciering)
• Startlening+   (http://www.pmvz.eu/startlening)
• Crowdfunding   (https://bolero-crowdfunding.be)
• Risicokapitaalverschaffers (http://www.vlaio.be/content/overzicht-van-de-risicokapitaalverschaffers-vlaanderen)

 

 


Bankfinanciering

Bij de bankfinanciering hanteert KBC  volgende uitgangspunten:
• Eigen inbreng: min. 25 %
• Looptijd:  5 à 7 jaar
• Financieringsvormen: investeringskrediet    of wentelkrediet
https://www.kbc.be/ondernemen/nl/product/kredieten/investeringskrediet.html
https://www.kbc.be/ondernemen/nl/product/kredieten/wentelkrediet.html
https://www.kbc.be/ondernemen/nl/product/kredieten/vergelijking-kredieten-werkkapitaal.html

Aanpak : voorlegging van een business plan en financieel plan door overnemer.
Uit deze cijfers moet blijken dat het krediet kan terugbetaald worden op een aanvaardbare termijn, waarbij rekening gehouden wordt met de toekomstige investeringen en evolutie van het werkkapitaal.


Het business plan met focus op:
- Activiteiten
- Toekomststrategie  met visie op sectorevoluties
- Sterkte – zwakte analyse 
- Positie in de markt


Elke overname wordt geëvalueerd op zijn eigen merites en is maatwerk.
U kan uw dossier voorleggen bij de experten overnamefinanciering bij KBC :
Katrien.cools@kbc.be (regio Limburg, Oost-België, Vlaams-Brabant)
Rudy.goossens@kbc.be (regio Vlaams-Brabant, Brussel, Oost-Vlaanderen)
Stefan.hollaert@kbc.be (regio West-Vlaanderen)
Nancy.sterkens@kbc.be (regio Antwerpen)

 

Nancy Sterkens en Katrien Cools

KBC experten  KMO  Overnamefinancieringen

28 april 2017 en 18 mei 2017 (filmpje)

Bent u op  zoek naar een geschikte overnamefinanciering? Schematisch overzicht  financieringsbronnen