Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

10 Tips voor succesvol samenwerken met een stille vennoot of particuliere investeerder in aandelen in jouw zaak

We overlopen eerst even de 10 tips  

1. Waarom heb je een stille vennoot of particuliere investeerder nodig?
2. Welk  type investeerder wil je aantrekken ?
3. Ken je alle informatie over die investeerder?
4. Is je bedrijf voorbereid op een externe aandeelhouder ?
5. Liquiditeitstekort is niet de enige reden om een stille vennoot te zoeken .
6. Begrijp je alle clausules van  het contract? (laat je bijstaan)
7. Wees niet te hebberig.
8. Met wie ga je samenwerken ? (Klikt het?)
9. Wees open, ook  na de investering
10.  Bereid je voor op een moeilijk parcours

De eerste vraag die je moet stellen is: "Waarom heb ik een externe aandeelhouder investeerder in mijn zaak  nodig?" Wat zijn mijn specifieke doelen ?  Het type investeerder dat je wil aantrekken is afhankelijk van  de doelen die je jezelf hebt gesteld.

Ben je eerder op zoek naar een meewerkende vennoot? Kijk dan verder in de rubriek Participaties van Overnamemarkt en lees ook het volgende artikelhttps://www.overnamemarkt.be/nl/financiering/detail/participatie-biedt-mogelijkheden-om-uw-kapitaal-te-versterken

1. Waarom heb ik een externe aandeelhouder investeerder in mijn zaak  nodig?"

 • In het kader GROEI, SUCCESSIE, BEDRIJFSOVERDRACHT?

Dit kan relevant zijn in een situatie van familiale opvolging
Bijvoorbeeld  broers en zussen uitkopen die niet-actieve aandeelhouders zijn. In sommige gevallen wil je  misschien een eerste investeerder uitkopen die het startkapitaal heeft verstrekt. 

 • LET OP  Wanneer  het kapitaal van de nieuwe aandeelhouders wordt gebruikt ter vervanging van bestaande  aandeelhouders,  worden geen extra middelen geïnjecteerd in het bedrijf. Natuurlijk kan het kapitaal dat aangebracht wordt door de vervangende aandeelhouders  gecombineerd met een kapitaalverhoging in het bedrijf.

 

 • - HET VERSTREKKEN VAN GROEIKAPITAAL

Je bedrijf heeft behoefte aan extra kapitaal om te groeien, internationale expansie,  of om andere bedrijven over te nemen ?

Externe aandeelhouders, zoals gespecialiseerde "Private equity" bedrijven zullen  je onderneming reeds  voorbereiden op een latere exit door het installeren van  regelematige opvolgingssystemen (via een actieve Raad van Bestuur of Raad van Advies). Bovendien stimuleren zij  de verdere professionalisering van het bedrijf , waardoor het aantrekkelijker wordt voor potentiële kopers. Dit zal de waarde van het bedrijf verder verhogen.

2 Welke  type investeerder wil je aantrekken ?

Zoek je particuliere  belegger(s) om mee te investeren in aandelen van je onderneming of eerder een gespecialiseerde belegger zoals "private equity"? Zulke beleggers  hebben doorgaans een beleggingshorizon van 4 tot 6 jaar. Er zijn enkele uitzonderingen op deze algemene regel. Sommige investeringsfondsen zoals bv. GIMV in België hebben geen strikte termijn om uit te treden en hebben daarom langere investeringshorizon . Onafhankelijke private equity -fondsen hebben  vrij hoge rendementseisen, en streven naar een hoog niveau van professionaliteit.

Klik hier voor het overzicht private equity in België : https://www.bva.be/the-members/


- FAMILY OFFICES:  Steeds meer welvarende families richten een afzonderlijk vehikel op  om hun vermogen professioneel te beheren. Sommige ervan richten een deel van hun vermogen expliciet op investeringen in minderheidsparticipaties in kleinere KMO's.

Klik hier voor een overzichtlijst met Family Offices https://familyofficehub.io/


- OVERHEIDSGERELATEERDE INVESTERINGSFONDSEN. Het belangrijkste doel hiervan is de economische activiteit te ondersteunen en de lokale werkgelegenheid behouden. Daarom hebben zij vaak een langere investeringshorizon, en lagere rendementseisen. Er kunnen wel andere specifieke voorwaarden aan hun investering verbonden zijn.
 

Klik hier voor een overzicht van investeringsfondsen opgericht door de overheid. https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/mogelijke-financieringsbronnen/risicokapitaal-venture-capital

 

3. Ken je alle informatie over de investeerder?

 

 • ELK TYPE BELEGGER HEEFT ANDERE  DOELSTELLINGEN:

 Belangrijke vragen die u vooraf best uitklaart  

1) wat is hun investeringshorizon ?

2) in welke mate  nemen ze deel aan de besluitvorming ?

3) wat zijn hun rendementseisen?

4) hoe is hun houding tov "risico" ? 

5) wat brengen ze, naast geld, op tafel? (Kennis en advies; netwerk; sectorspecialisatie?)

 

4. Is je bedrijf voorbereid op een externe aandeelhouder ?

 • BEREID UW BEDRIJF VOOR OP TOETREDEN VAN EXTERNE INVESTEERDERS (zoals voor een volledige bedrijfsoverdracht)

-Verzamel alle belangrijke informatie, zoals contracten met klanten, leveranciers en medewerkers, juridische documenten, IP, enz.
-Stroomlijn het bedrijf. Vermijd vermenging van privé -
activa met deze van de vennootschap (bijv. appartement aan de kust, old-timer(s)...).
- Overweeg wat te doen met het bedrijfsvastgoed: zal het in de vennootschap  blijven ?  of  vooraf overdragen aan een niet-verwante entiteit ? Welke huurprijs?
- Eventuele betwistingen regelen met klanten, leveranciers, (ex)personeel, belastingdienst, ...
- Professionaliseer het management. Zorg ervoor dat de leiding van het bedrijf niet enkel afhankelijk is van jou of slechts één enkele persoon die alle contacten met klanten onderhoudt.

 • ALS U NIET OVER DE ERVARING BESCHIKT OM AL HET BOVENSTAANDE ZELF TE DOEN,  DOE BEROEP OP ONAFHANKELIJK  PROFESSIONEEL ADVIES 


5. Enkel liquiditeitstekort is geen goede reden om een stille vennoot te zoeken 


Als je geen geld meer hebt, is het misschien te laat om...
zoeken naar een private equity investeerder. Het zoeken naar een externe investeerder  met inbegrip van de voorbereiding, kan gemakkelijk  12-18 maanden duren.
Als het geld opraakt, zal je onderhandelingspositie
zwak zijn en je loopt het risico "uitgeknepen" te worden.6 Begrijp je alle clausules van  het contract ? (laat je bijstaan)

Neem niet "zo werken we..." als antwoord.
Contracten bevatten vaak zeer specifieke clausules die er misschien niet belangrijk lijken op het eerste gezicht, maar later ernstige gevolgen kunnen hebben...
Elk woord is belangrijk - 'de duivel zit in het detail'.
Zorg ervoor dat je goed begrijpt wat er in goede en slechte tijden zal gebeuren.
Vraag jezelf af of de risico's evenwichtig zijn.
- Bespreek vooraf de exit-verwachtingen van de investeerder.

Vraag professioneel juridisch en financieel advies aan onafhankelijke partijen met ervaring in zulke deals.


8 Met wie ga je samenwerken ?


- Controleer de referenties van de partner(s) of vermogensbeheerder(s) waarmee je intensief zal samenwerken.

 • ACCEPTEER EEN INVESTERING ALLEEN ALS JE DE  INVESTEERDERS 100% VERTROUWT EN   IN STAAT ACHT OM WEDERZIJDS AANVAARDBARE OPLOSSINGEN TE VINDEN IN EVENTUEEL LATERE CRISISSITUATIES.
 • Investeerders stellen vaak extra onafhankelijke bestuurleden voor.  Deze kunnen zeer waardevol zijn als ze de juiste ervaring en expertise hebben  en/of een relevant netwerk.  Zorg ervoor dat je inspraak hebt wie er in de onafhankelijke Raad van Bestuur of Raad van Adies  zullen zetelen.

9 Wees open, ook  na de investering

 

 • VERBERG GEEN NEGATIEF NIEUWS.
 • COMMUNICEER ALLE RELEVANTE ZAKEN TIJDIG 
 • VERSTREK VOLDOENDE INFORMATIE  OM HET BEDRIJF TE BEGRIJPEN
 • INVESTEERDERS HOUDEN NIET VAN VERRASSINGEN - VOORAL NIET VAN SLECHTE.
   


10 Bereid je voor op een moeilijk parcours

 

 • WERKEN MET  INVESTEERDERS IS NIET 'BUSINESS AS USUAL'. JIJ  EN JE  BEDRIJF WORDEN OP ALLE VLAKKEN UITGEDAAGD

- Accepteer dat anderen het soms beter weten dan jij...
- Wees bereid om de besluitvorming te delen en bevoegdheden te delegeren aan deskundigen

 • DURF JE  EGO OPZIJ TE ZETTEN EN SAMEN TE WERKEN.
 • BEHANDEL  INVESTEERDERS ALS  PARTNERS.
 • ER KUNNEN VERSCHILLENDE REDENEN ZIJN WAAROM EEN INVESTEERDER UITEINDELIJK NIET INVESTEERT IN JOUW ZAAK.
 • PROBEER TE BEGRIJPEN WAAROM EN VRAAG OM FEEDBACK.
 • OVERWEEG ALTERNATIEVE OPTIES .

- Sommige bedrijven passen niet dit investeringsmodel.
Bijvoorbeeld, het bedrijf kan te klein zijn of een gebrek hebben aan schaalvoordelen. 


GENIET VAN DE NIEUWE ERVARING!

 

Vertaling gebaseerd op 10 TIPS FOR WORKING SUCCESFULLY WITH A PRIVATE QUITY INVESTOR 

VlerickBusinessSchool

Prof Sophie Manigart & Prof Miguel Meuleman
Prof  mathieu.luypaert@vlerick.com
 

 

 

 

 

10 Tips voor succesvol samenwerken met een stille vennoot of particuliere investeerder in aandelen in jouw zaak