Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

M&A Monitor 2021 - Cijfers en trends in de Belgische overnamemarkt - Vlerick Business School

Hier  vindt u de belangrijkste cijfers en trends over de Belgische overnamemarkt zoals ieder jaar gerapporteerd door Vlerick Management School. Deze periodieke informatie leidt tot meer transparantie en fungeert als benchmark voor professionelen,   actief op de markt voor fusies en overnames. Dit onderzoek is gehouden onder de voornaamste overname advieskantoren in Vlaanderen en Wallonië.

DE OVERNAMEMARKT IN 2020 TOONT STERKE DALING  VAN AANTAL  VERKOOP TRANSACTIES VOORAL BIJ DE  KLEINE ONDERNEMINGEN 

Evolutie van het aantal overnametrasacties volgens de overnameprijs

Evolutie van het aantal overnametrasacties volgens de overnameprijs-klasse

Vooral het aantal overnametransacties van de kleine ondernemingen met een lagere  overnamewaarde noteerden een scherpe daling van het aantal transacties.

Bij de grotere transacties met een overnamewaarde boven €50 mln noteren we een ander beeld: >50% noteren eerder een stablilisatie en 28% rapporteren een toename van het aantal transacties. 

MOTIEVEN VAN DE KOPERS 

Voornaamste motieven voor bedrijfsovernames

Voornaamste motief  voor  strategische bedrijfsovernames blijft schaalvoordelen.

 

Voornaamste motieven voor een bedrijfsovername - financiële

Voornaamste financiëel criterium  voor een bedrijfsovername  is nu omzettoename

 

MOTIEVEN VAN DE VERKOPERS

Motieven van de verkopers

Pensioen van de zaakvoerder blijft  belangrijkste reden om het bedrijf te verkopen.

GEMIDDELDE EBITDA MULTIPLE(*) IN DE OVERNAMEMARKT STABIEL 

EBITDA/EV kmultiple in historisch perspecteif

De gemiddelde multiple  is opvallend stabiel in een langer tijdsperspectief (2013-2020).

Vooral de overnameprijzen bij de grotere ondernemingen (overnameprijs > € 20 mln) blijven toenemen.

Multiple per sector

 Er is echter een duidelijke scheiding zichtbaar tussen sectoren die beter presteren ten opzichte van pre coroana  en sectoren die verder dalen.
Dit zogeheten “K-vormige” herstel is zichtbaar in de stijgingen in de Technologie, Gezondheidszorg & Farmacie.

En aan de andere kant van het spectrum in de duidelijke dalingen in de Bouw, Transport en Logistiek  en de Detailhandel. (Sector Horeca komt niet voor op bovenstaande lijst)

De multiples van de overige sectoren blijven stabiel. Bij die sectoren lijkt de daling als gevolg van de Covid-uitbraak uitgebodemd te zijn.

(*) EV / EBITDA multiple  Wat is dat precies?

EBITDA staat voor “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation”, ofwel de winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie (afschrijving van immateriële activa). .

De EV / EBITDA multiple worden berekend door de schuldvrije waarde van een onderneming (ook wel de ondernemingswaarde) te delen door de EBITDA. De ondernemingswaarde of schuldvrije waarde heet in het Engels de ‘Enterprise Value’, afgekort als ‘EV’. Vandaar de term ‘EV / EBITDA multiple, 

De schuldvrije waarde van een onderneming (de Enterprise Value dus), is de waarde waarbij is aangenomen dat de onderneming zonder rentedragende schulden wordt gefinancierd (‘cash and debt free’). De aandelenwaarde (‘Shareholder Value’) is de ondernemingswaarde na aftrek van de rentedragende schulden en bijtelling van de liquide middelen


 

VOORUITZICHTEN VOOR DE TWEEDE  HELFT VAN 2021 ZIJN POSITIEF

Verwachtingen aantal overnametransacties

Verwachtingen aantal overnametransacties

• Een ruime meerderheid van de respondenten  verwacht dat de overnamemarkt in de tweede jaarhelft van 2021 verder zal aantrekken (in aantal transacties). 
• 22 % van de strategische kopers en 15% van de financiële kopers  verwachten dat de overnamemarkt stabiel zal blijven.
• Slechts een minderheid van de respondenten  verwacht dat het aantal overnametransacties zal verminderen. 

Prijsverwachting EV/EEBITDA

Verwachtingen waarde-ontwikkeling  overnametransacties in EV/EBITDA 

Een ruime meerderheid van de respondenten  verwacht dat de overnameprijzen in de  overnamemarkt in de tweede jaarhelft van 2021 eerder zal stabiliseren of met minder dan 10% zullen stijgen. 

Bron: Vlerick Business School

Online Presentation 2021 M&A Monitor - 26/05/2021

Klik hier voor de link naar het volledig rapport (in het Engels)

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

 

Contacteer:

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

guido.seghers@overnamemarkt.be

Overnamemarkt

M&A Monitor 2021 - Cijfers en trends in de Belgische overnamemarkt - Vlerick Business School