Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Franchise, een bijzondere vorm van handel... en dus extra aandachtspunten bij overdracht

45% van de franchisenemers blijft ten minste 10 jaar bij hetzelfde netwerk (1). Dit betekent dat meer dan de helft van de  franchisenemers hun zaak vóór 10 jaar beëindigen. Sommigen zullen gewoon stoppen en hun franchisecontract niet verlengen. Anderen zullen hun zaak inclusief de opgebouwde  goodwill met het franchisecontract trachten te verkopen.

Bekijk hier het aanbod over te nemen franchise op Overnamemarkt.be

Een bedrijfsoverdracht van een franchise verschilt enigszins van een klassieke bedrijfsoverdracht.

Er zijn immers drie partijen bij betrokken:

1/ de franchisenemer die wenst te verkopen,

2/ de kandidaat overnemer = nieuwe franchisenemer

3/ de franchisegever.

Bepaalde specifieke punten vereisen  aandacht van zowel de kandidaat-verkoper - als de overnamekandidaat.

Welke informatieplicht jegens de franchisegever?

Weinig franchiseovereenkomsten voorzien uitdrukkelijk in een verplichting tot openbaarmaking aan de franchisegever vanaf het ogenblik waarop het plan tot verkoop ontstaat. Als algemene regel voorziet de franchiseovereenkomst in een verplichting om de franchisegever 30 dagen vóór de geplande datum van overdracht in kennis te stellen. De meeste franchisenemers wachten daarom vaak tot zij een potentiële koper hebben gevonden alvorens hun franchisegever in te lichten.

Het kan echter nuttig zijn de  franchisegever eerder in het proces in te lichten. Enerzijds zal dit een klimaat van vertrouwen scheppen of in stand houden. De franchisegever zal zich niet voor een voldongen feit geplaatst voelen. Anderzijds hebben sommige franchise netwerken een interne structuur die erop gericht is de overdracht van franchises te vergemakkelijken. Daarom is het altijd nuttig om bij uw franchisegever na te gaan of hij reeds een bestand heeft van potentiële overnamekandidaten.

Een bestaande franchisenemer van hetzelfde netwerk zal waarschijnlijk een "faire"  prijs bieden  voor een extra verkooppunt. Een strategische koper, die hoopt te profiteren van interessante synergieën, zal vaak een hogere prijs betalen. Bovendien zal zulke kandidaat overnemer a priori geen moeilijkheden ondervinden om de goedkeuring te verkrijgen van de franchisegever, die hem/haar reeds kent. Ten slotte kan de franchisegever ook geïnteresseerd zijn om de verleende  franchise zelf  in te kopen om deze voor eigen rekening  te exploiteren. In dat geval zou de franchisegever  ook bereid moeten gevonden worden om een "faire" prijs te betalen.

De kandidaat overnemer van een franchise zal zeker aan de overdrager van de franchise vragen of de franchisegever van de geplande overname op de hoogte is gebracht. Dit zal hem of haar in staat stellen de goede relatie tussen de franchisenemer en de franchisegever te beoordelen. Zo kan de kandidaat ook weten of er een risico bestaat dat de franchisegever of een andere franchisenemer in het netwerk de deal op het laatste moment "verpest". Dit risico is veel kleiner indien de franchisegever vooraf in kennis is gesteld en geen belangstelling heeft getoond om het verkooppunt zelf over te nemen of zelf een franchisenemer aan te brengen. 

Uw franchisegever tijdig inlichten over uw plannen om de zaak te verkopen kan nuttig zijn.

Franchiseovereenkomsten voorzien  bijna systematisch in een recht van voorkoop van de franchisegever. Dit betekent dat de franchisegever het recht heeft het te verkopen bedrijf of verkooppunt over te nemen tegen de vaste en definitieve prijs die door een koper wordt voorgesteld. Concreet moet de franchisenemer die een aanbod heeft ontvangen om zijn zaak of bedrijfsonderdeel over te nemen, zijn franchisegever hiervan in kennis stellen. De franchisegever heeft dan een bepaalde tijd om de aangeboden prijs te evenaren. Als hij dat doet, heeft de franchisegever voorrang en gaat de zaak naar hem. In principe is het voor de kandidaat-koper niet mogelijk de franchisegever te overbieden.

Voortzetting van het franchisecontract of een nieuw contract?

Sommige franchiseovereenkomsten bepalen dat het franchisecontract en/of de onderneming die er eigenaar van is, kan worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden, voornamelijk de instemming van de franchisegever. In dat geval wordt de franchiseovereenkomst na de overdracht gewoon voortgezet.

Soms wordt in de franchiseovereenkomst ook bepaald dat in geval van overdracht een nieuwe franchiseovereenkomst door de verkrijger moet worden ondertekend. Het verschil is niet onbelangrijk, aangezien in dit tweede geval gewoonlijk een nieuw toetredingsrecht aan de nieuwe franchisenemer in rekening zal worden gebracht. De nieuwe franchisenemer zal met deze kosten rekening houden bij het bepalen van de prijs die hij bereid is te bieden voor de overname van de gefranchiseerde onderneming. Om het duidelijk te stellen: een franchise heeft een bepaalde waarde en het maakt een heel verschil of deze toekomt aan de franchisegever of  de franchisenemer.

Resterende looptijd van de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst

Zowel de overnemer  als de overdrager zullen aandacht besteden aan de resterende looptijd van de franchiseovereenkomst, indien deze na de overdracht voortduurt. De situatie verschilt uiteraard naargelang er nog 18 maanden of 7 jaar van het contract resteren. De tijd die nodig is om de investering terug te betalen, zal uiteraard van grote invloed zijn op de prijs.  Een franchisenemer die zijn bedrijf wil verkopen wanneer zijn franchiseovereenkomst niet meer voor een zeer lange periode geldt, kan dit met zijn franchisegever willen bespreken en een verlenging bespreken. Dit voorkomt onnodige stappen indien de franchisegever niet van plan is de overeenkomst te verlengen. Het zal de franchisegever ook in een betere positie plaatsen om met overnamekandidaten te onderhandelen indien de franchisegever een pas vernieuwd contract heeft of een voorovereenkomst om dat te doen.

Deze discussie is misschien niet eenvoudig. Wanneer een franchisenemer het netwerk wenst te verlaten, zijn zijn belangen immers volledig tegengesteld aan die van de franchisegever. De kandidaat-franchisenemer die wil verkopen, wenst logischerwijze de beste prijs voor de transactie te krijgen. De franchisegever wil bovenal dat de franchise in goede handen overgaat, ook al is dat tegen een lagere prijs. Een lagere prijs zou voor hem ook een gelegenheid kunnen zijn om zijn recht van voorkoop tegen zeer gunstige voorwaarden uit te oefenen. Door de franchisenemer in kennis te stellen van zijn plannen om te verkopen en, indien nodig, om een vervroegde verlenging van de franchiseovereenkomst te verzoeken, kan de franchisenemer weten wat de voornemens van de franchisegever zijn. En je er aan aan te passen.

De resterende looptijd is uiteraard van ondergeschikt belang wanneer de overeenkomst niet overdraagbaar is en een nieuwe franchiseovereenkomst in ieder geval door de verkrijger moet worden ondertekend.

Het huurcontract - zeker in het geval de locatie belangrijk is - vereist ook bijzondere aandacht. Dit geldt ongeacht het lot van de franchiseovereenkomst. Hoeveel tijd is er nog over? Is een verlenging mogelijk? Wat zijn de bedoelingen van de eigenaar? Valt de looptijd samen met de duur van het franchisecontract?

De franchisegever moet de persoon goedkeuren die een franchise wil overnemen.

Motivatie noodzaak van goedkeuring

Een franchisegever wil er zeker van zijn dat zijn netwerk uitsluitend bestaat uit gemotiveerde en competente mensen. Door een franchise te verlenen, zet hij zijn merkimago op het spel. Franchiseovereenkomsten bevatten daarom (bijna) altijd een goedkeuringsclausule. De franchisegever zal moeten instemmen met de overdracht van de franchise. Indien hij weigert, zal hij gegronde redenen moeten opgeven (bijvoorbeeld het feit dat de overnamekandidaat reeds franchisenemer is van een netwerk dat hij als een concurrent beschouwt).

De kandidaat voor de overname van een franchise zal in zijn bod een opschortende voorwaarde opnemen die verband houdt met de goedkeuring die hij van de franchisegever zal moeten verkrijgen.

Eenmaal goedgekeurd zal de onderneming, indien zij nog geen lid van het netwerk is, ook een opleiding moeten volgen die identiek is aan die van elke nieuwe franchisenemer.

Franchise, een bijzondere vorm van handel... en dus extra aandachtspunten bij overdracht


De overdracht van een franchise heeft specifieke kenmerken.

Het eerste dat een franchisenemer die overweegt zijn zaak  te verkopen, moet doen, is zijn franchiseovereenkomst zorgvuldig na te lezen.

De kandidaat voor de overname van een franchise zal ook zo snel mogelijk in de besprekingen vragen om dit essentiële document grondig  te kunnen analyseren.

Vertaald uit het Frans : Link naar het originele artikel -  Groupe P 
 

Dit artikel is te lezen als een algemene richtlijn. Elk franchisecontract kan tegenover deze algemene principes bepaalde afwijkingen voorzien.

Franchisenemers kunnen hun contract laten analyseren door UNIZO die hiervoor een gespecialiseerd advocatenkantoor heeft geëngageerd. UNIZO leden betalen hiervoor €450 en niet leden €750

 

Neem contact via https://www.unizo.be/advies/trefwoord/franchising

Bron (1)  https://www.helloworkplace.fr/profil-type-entrepreneur-franchise/

 

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

 

Contacteer:

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

UNIZO Ondernemerslijn 0800 20 750

Franchise, een bijzondere vorm van handel... en dus extra aandachtspunten bij overdracht