Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Uitbreiding aanbod Overnamemarkt.be met rubriek "Participaties" : Bent u op zoek naar een (bijkomende) risicokapitaalverschaffer of meewerkende vennoot?

Tot op heden kan u  het overnameplatform Overnamemarkt.be  gebruiken voor  bedrijfsoverdrachten en/of  bedrijfsvastgoed te kopen of te huren.
Naast haar hoofdtaak als “matching platform” biedt Overnamemarkt.be u ook online informatie over overnemen/overlaten via de rubrieken “Tips& Advies”  en “Financiering”.

Overnamemarkt.be breidt haar aanbod uit met "Participaties". In een financiële context betekent "participatie"  een deel van het kapitaal in een vennootschap.

Toegepast  voor het overnameplatform, betekent participatie een overdracht van een deel van het aandelenkapitaal (meestal minder dan 50%). Dit in tegenstelling tot een bedrijfsoverdracht waar 100% van de aandelen worden overgedragen.

We onderscheiden hierbij 2 mogelijkheden (tijdelijk of permanent):

1.  investering onder vorm van een tijdelijke participatie als één  van de financieringsbronnen van het bedrijf. Vaak wordt  een participatie genomen van 10 tot 20% van het kapitaal van de vennootschap om er na 5/7 jaar - met een meerwaarde- opnieuw uit te stappen. Meestal is de betrokkenheid van de investeerder in de dagelijkse werking van  het bedrijf eerder beperkt. Vaak wordt deze vorm van participatie ook aangeduid als risicokapitaal.  Voor meer informatie omtrent risicokapitaal zie ook http://www.vlaio.be/artikel/risicokapitaal-venture-capital

2. overdracht van een deel van het aandelenkapitaal als een permanente deelneming, (meestal) met een actieve functie in het bedrijf, bijvoorbeeld als medewerkend vennoot.

Concrete toepassingen

Vervanging minderheidsaandeelhouder 

Als (medewerkend) vennoot in een bedrijf met meerdere vennoten bestaat altijd de mogelijkheid dat één van hen  wil  uittreden. Traditioneel hebt u  enkel de mogelijkheid om te  verkopen aan één van de  medevennoten, hetzij  een gedwongen verkoop van alle aandelen om ‘uit onverdeeldheid te treden’. Overnamemarkt.be biedt u de mogelijkheid om zulke minderheidsparticpatie te koop aan te bieden aan een derde partij, al dan niet samen met een actieve functie in het bedrijf. OPMERKING Voor overdracht van aandelen van een BVBA aan een derde partij is de goedkeuring van de meerderheid van de andere vennoten  vereist (die samen 50% van de aandelen en 75% van de stemrechten bezitten)

 

Toetreden nieuwe minderheidsaandeelhouder

Als zaakvoerder-eigenaar  die 100% van de aandelen bezit, kan u een deel van uw aandelen (= een participatie) aanbieden aan een  medewerkend vennoot. Eventueel met de mogelijkheid om deze participatie later stapsgewijs te verhogen. Een stapsgewijze bedrijfsoverdracht biedt voordelen voor beide partijen.

Als voorbeeld verwijzen we naar de huidige aanbiedingen onder de rubriek Participaties

Praktische werking
De concrete werking van de rubriek "participaties" van Overnamemarkt.be verloopt verder volledig analoog aan de bestaande rubrieken bedrijfsoverdrachten en bedrijfsvastgoed.  Voor de aanbieders van een participatie is de wijze van registratie en de kostprijs voor het plaatsen van een bedrijfsprofiel  identiek. Bij registratie van het bedrijfsprofiel onder de toepassing "Dashboard", maakt de aanbieder de keuze uit  'bedrijfsoverdracht', 'participatie' of 'bedrijfsvastgoed'.


Iedere kandidaat koper van een participatie kan de aanbiedingen op overnamemarkt.be  vrij consulteren en verdere informatie opvragen aan de aanbieder via het contactformulier.

 

We hopen met deze uitbreiding nog beter in te spelen op de aanwezige noden op de overnamemarkt in Vlaanderen.

 

Voor meer informatie of suggesties kan u terecht bij :

Guido Seghers

manager Overnamemarkt N.V.

guido.seghers@overnamemarkt.be

Tel : 02 212 25 82
GSM: 0495 59 81 19

Uitbreiding aanbod Overnamemarkt.be met rubriek