Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Uitbreiding aanbod Overnamemarkt.be met rubriek "Participaties" : Bent u op zoek naar een (bijkomende) risicokapitaalverschaffer of meewerkende vennoot?

Bekijk hier het filmpje (ca. 2'30") met praktijkgetuigenis van Sven Lens en Luc Adriaansen van Almagates. 

 

 

Tot op heden kan u  het overnameplatform Overnamemarkt.be  gebruiken voor  bedrijfsoverdrachten en/of  bedrijfsvastgoed te kopen of te huren.

Overnamemarkt.be breidt haar aanbod uit met "Participaties". In een financiële context betekent "participatie"  een deel van het kapitaal in een vennootschap.

Toegepast  voor het overnameplatform, betekent participatie een overdracht van een deel van het aandelenkapitaal (meestal minder dan 50%). Dit in tegenstelling tot een bedrijfsoverdracht waar 100% van de aandelen worden overgedragen.

We onderscheiden hierbij 2 mogelijkheden (tijdelijk of permanent):

1.  investering onder vorm van een tijdelijke participatie, als één  van de financieringsbronnen van het bedrijf. Vaak wordt  een participatie genomen van 10 tot 20% van het kapitaal van de vennootschap om er na 5 of 7 jaar - met een meerwaarde - opnieuw uit te stappen. Vaak wordt deze vorm van participatie ook aangeduid als risicokapitaal.  Voor meer informatie omtrent risicokapitaal zie ook http://www.vlaio.be/artikel/risicokapitaal-venture-capital

2. overdracht van een deel van het aandelenkapitaal als een permanente deelneming, vaak met een actieve functie in het bedrijf, bv. als medewerkend vennoot.

Concrete toepassingen:

1. U wenst als zaakvoerder-eigenaar een sleutelmedewerker in dienst te nemen?

U kan via het overnameplatform een deel van uw aandelen aanbieden aan zulke nieuwe medewerker die zich dan “inkoopt” als   medewerkend vennoot en participeert in de verdere groei van uw onderneming.


2. U overweegt  een stapsgewijze bedrijfsoverdracht ?
U kan als eerste stap  een  deel van uw aandelen aanbieden aan een kandidaat overnemer die zich geleidelijk kan inwerken en stapsgewijs de participatie kan opbouwen tot een volledige bedrijfsoverdracht.


3. U bent minderheidsaandeelhouder en wenst uit te treden ?
Traditioneel hebt u  enkel de mogelijkheid om te  verkopen aan één van de  medevennoten, hetzij  een gedwongen verkoop van alle aandelen om ‘uit onverdeeldheid te treden’. Overnamemarkt.be biedt u de mogelijkheid om zulke minderheidsparticipatie online te koop aan te bieden.

Als voorbeeld verwijzen we naar de huidige aanbiedingen onder de rubriek Participaties

Praktische werking
De concrete werking van de rubriek "participaties" van Overnamemarkt.be verloopt  volledig analoog aan de bestaande rubrieken "bedrijfsovernames" en "bedrijfsvastgoed". 

Voor de aanbieders van een participatie is de wijze van registratie en de kostprijs voor het plaatsen van een bedrijfsprofiel  identiek. 

Bij registratie van het bedrijfsprofiel onder de toepassing "Dashboard", maakt de aanbieder de keuze uit  'bedrijfsoverdracht', 'participatie' of 'bedrijfsvastgoed'.


Iedere kandidaat koper van een participatie kan de aanbiedingen op Overnamemarkt.be  vrij consulteren en verdere informatie opvragen aan de aanbieder via het contactformulier.

 

 

Voor meer informatie of suggesties kan u terecht bij :

Guido Seghers

manager Overnamemarkt N.V.

guido.seghers@overnamemarkt.be

Tel : 02 212 25 82
GSM: 0495 59 81 19

Uitbreiding aanbod Overnamemarkt.be met rubriek