Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

“We blijven werken, maar met wat meer comfort” - Philip Op De Beeck - Overnameverhaal bosboomkweker Op De Beeck (Bron: Dealmakers)

Dertig jaar hield Philip Op De Beeck, samen met zijn echtgenote, de touwtjes in handen van de 80 hectare grote familiale bosboomkwekerij. Het jaar rond zijn er permanent een vijftiental – “zeer trouwe, we hebben weinig verloop” – medewerkers aan de slag. In het hoogseizoen loopt dat snel op tot veertig. Ook de jongste zoon Charles (21) van Philip en Sofie werkt mee in het bedrijf. “Een harde werker, maar hij heeft niet de ambitie om het bedrijf te leiden. Wel om hier aan de slag te blijven. Een beslissing die we zeker respecteren. Je moet respect hebben voor het verleden, maar je mag er je niet blind op staren. Elke generatie moet zijn passie volgen.”


Investeringen nodig


De voorbije drie decennia groeide het bedrijf telkens met een gezonde 5, 6, 7 procent. “Meer dan enkel op omzet, lag mijn focus op rendement”, zegt Philip. De voorbije jaren kende het bedrijf een uitzonderlijke groei omwille van Covid waarmee er meer aandacht ontstond voor groen in de directe omgeving, net als de klimaatverandering en de belangrijke rol van bossen in de fixatie van koolstof. “Ook de komende jaren, dat zien we nu al aan de bestellingen tot 2024, zal de vraag naar bos- en haagplantsoen groter blijven dan het aanbod.” Die mooie vooruitzichten verhinderden Philip en Sofie niet om stil te staan bij de nog langere termijn.
Philip: “Als je zelf vijftig bent en je leidt een bedrijf met een lange geschiedenis, kan het geen kwaad om je de vraag te stellen waar je naartoe wil de komende jaren. Hoe zouden we de continuïteit van het bedrijf op de lange termijn garanderen? Dat was onze centrale vraag. Ik ben daar niet extreem emotioneel over, maar ik vind het wel belangrijk: we hebben een deftig familiebedrijf met een goede naam, fantastisch personeel dat zich inzet en verantwoordelijkheid neemt waar nodig, etc. Eerst dacht ik dat we misschien moesten terugplooien en nog meer op rendement werken, maar dat zou toch tegennatuurlijk zijn. Zeker met de gigantische vraag naar onze producten en de klimaatproblematiek is dit bovendien het moment om verder in de zaak te investeren. Enkel zo kunnen we relevant blijven. Maar omdat we wat ouder zijn, is dat minder evident dan pakweg twintig, dertig jaar geleden. Zo begon zich het beeld te vormen om op zoek te gaan naar een partner voor onze zaak, met behoud van onze naam en waarbij wij een rol zouden blijven opnemen. Als bedrijfsleider, en op termijn eventueel als pure aandeelhouder met extern management”


Gemoedsrust


Via zijn boekhouder kwam Philip in contact met Bram Verstraeten van Dealmakers. De eerste gesprekken vonden plaats in de tweede helft van 2020  om in november 2021 uit te monden in een deal die de toekomst van Philip, Sofie en hun onderneming veiligstelt. “We zochten een soort compagnon de route, een partij die zou meestappen in ons verhaal, een sparring partner waarmee we een gezamenlijke strategie zouden kunnen uitwerken. Dus geen pure financiële partij die erop gebrand is om over enkele jaren weer te verkopen. Bram heeft ons daarin uitstekend begeleid. Gelukkig maar, want het is een complex proces dat veel tijd en aandacht vraagt. Bram hield gelukkig altijd de focus op onze oorspronkelijke doelstelling.”
Uit de strenge selectie kandidaat-overnemers kwam het familiefonds Invale uit de bus. “Het klikte meteen. Hun waarden en normen sluiten aan bij die van ons en we kwamen tot een overeenkomst waarbij wij voor 48 % opnieuw in het bedrijf stappen. Zo hebben we een stuk financiële gemoedsrust, terwijl we toch betrokken blijven en de dagelijkse leiding de komende jaren voor onze rekening blijven nemen. Samen gaan we het bedrijf verder uitbouwen en met veel goesting investeren in de toekomst”


DE DEALMAKERS TOUCH
Bram Verstraeten, Partner bij Dealmakers, leidde het dossier in goede banen. Enkele bijzondere aspecten:
We zochten en vonden het evenwicht tussen een financiële injectie voor verdere groei en voldoende zeggenschap om nog meer dan tien jaar actief betrokken te blijven.
We brachten de juiste profielen van kandidaat-kopers samen en zorgden voor structuur en omkadering van het traject. De transactie  kende zijn beslag voordat de focus weer uitging naar productie, bij het begin van het hoofdseizoen.

 

 

Dealmakers is een gespecialiseerd adviesbureau dat eigenaars en bedrijfsleiders van KMO’s persoonlijk adviseert en begeleidt bij de verkoop van hun onderneming: vanaf de beslissing tot verkoop tot en met de realisatie van de gewenste transactie.

Dealmakers richt zich specifiek op de verkoop van participaties met een transactiewaarde van minstens 750.000 EUR.

Succesvolle KMO’s zijn lokaal sterk verankerd. Dealmakers is dat ook: elke partner combineert regionale verbondenheid, dicht bij zijn cliënten, met de nationale dimensie van onze opdrachten.

Onze expertise, structuur en filosofie leiden tot succesvolle transacties

Contactpersonen (partners):
- Bram Verstraeten, regio Antwerpen, Kempen en Waasland
- Nele Neyrinck, Oost- en West-Vlaanderen
- Eddy De Timmerman, Kempen, Mechelen en Vlaams-Brabant
- Matthieu Geelhand, Wallonië en Franstalig Brussel
- Anthony Hernaut: Vlaams- Brabant en Nederlandstalig Brussel
- Katleen Arits: Limburg

DEALMAKERS
Koning Albert I-laan 64
1780 Wemmel

Tel 02 460 09 60
E-mail info@dealmakers.be
Website http://www.dealmakers.be

Dealmakers maakt deel uit van Moore Belgium, een financiële dienstengroep gespecialiseerd in audit, accountancy en fiscaal en juridisch advies.

“We blijven werken, maar met wat meer comfort” - Philip Op De Beeck - 	Overnameverhaal bosboomkweker Op De Beeck (Bron: Dealmakers)