Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Waardebepaling van uw onderneming, extra aandacht voor de invloed van Covid-19 Bron: KBC-Bank & Verzekeringen – Ondernemingen – Gespecialiseerd KMO-advies

In de vakpers duikt meer en meer de term EBITDAC op.  EBITDA gecorrigeerd met de invloed van Corona.


EBITDA : Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization -  vrij vertaald uw brutobedrijfsresultaat voor investeringen.   De waardering op basis van EBITDA wordt zeer vaak toegepast.


De meeste waarderingsmethoden zijn gebaseerd op de rendementscijfers van de voorgaande jaren of nemen deze als basis voor de toekomst. Voor een overnemer de referentie in een economisch stabiele situatie.    Covid-19 heeft als gevolg dat, in vele marktsegmenten, de cijfers van 2020 en de daarop volgende jaren er anders gaan uitzien.
Zal dit invloed hebben op de waarde en prijs van een onderneming?  Ongetwijfeld.
Zullen we lagere EBITDA-coëfficiënten hanteren?   Wel, in het huidige jaar niet.  EBITDA-coëfficiënten zijn immers de weerspiegeling van de verkopen binnen een bepaalde sector in het voorgaande jaar.


Maar de prognose voor de komende jaren zal veel belangrijker worden.  De resultaten uit deze prognose, in veel ondernemingen een stuk lager dan in het verleden, zullen de basis vormen voor de waardering.  Diverse studies (Yardeni - Thomson Reuters - Analyst Consensus -  S&P) voorspellen een rendementsdaling van 23 tot 26% (gemiddelde van alle sectoren) in 2020, waarbij de volgende 3 jaar nodig zijn om terug  het niveau van 2019  te bereiken.
De bespreking van de toekomst van de onderneming, met een aangepast ondernemingsplan, vormt nu de basis voor de waardering.   In de huidige onzekere marktsituatie geen evidentie, maar wel van levensbelang.

  
Tijdens de waarderingsoefening krijgt de ondernemer inzicht in de elementen die de waardering beïnvloeden (zowel de sterke, als de zwakkere punten worden getoond).  Door deze oefening tijdig te doen kan de ondernemer inspelen op deze factoren en de overdraagbaarheid van de onderneming alsook de waarde optimaliseren.

 

Videoles : Hoe wordt dit berekend? Diverse waarderingsmethodes. Hoe interpreteren?


In deel 2 van de videolessenreeks 'Waardebepaling onderneming' geeft Willem Colaers, KMO-adviseur bij KBC Bank & Verzekering, uitleg over hoe de waarde van een onderneming wordt berekend, welke waarderingsmethodes er bestaan en hoe ze te interpreteren.

hoe wordt dat berekend?

 

Inschrijven voor deze reeks hoef je slechts 1 keer te doen.

Inloggen doe je met je e-mailadres en paswoord. Eens ingelogd, kan je alle gratis videolessen in de reeks 'Waardebepaling onderneming' volledig bekijken.

De KMO-adviseurs, belast met de waarderingen van de onderneming, volgen de huidige evolutie van nabij op.   Ons team zal u graag verder begeleiden in de voorbereiding van uw bedrijfsoverdracht (familiaal of naar derden toe).  

UNIZO Bedrijfsoverdracht: Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming.
Ga voor professioneel en betaalbaar advies bij het overlaten van uw onderneming. Op maat van zelfstandige ondernemers.

Hou u , uw naasten en uw onderneming gezond.

 

Willem Colaers

Willem Colaers – KMO-adviseur – KBC Bank & Verzekeringen

willem.colaers@kbc.be

 

Waardebepaling van uw onderneming, extra aandacht voor de invloed van Covid-19 Bron: KBC-Bank & Verzekeringen – Ondernemingen – Gespecialiseerd KMO-advies