Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Value coaching BEDRIJFSOVERDRACHT Creëer meer waarde door tijdig te plannen! (Bron : VGD)

In de praktijk zien we vaak dat een waardering pas uitgevoerd wordt als de koper reeds op de deur klopt. Op deze manier wordt de kans gemist om met enkele gerichte acties extra waarde te creëren.

Het verdient daarom aanbeveling om een mogelijke bedrijfsoverdracht geruime tijd op voorhand te plannen. Zo is er nog tijd en ruimte om ideeën te laten rijpen zodat de best mogelijke scenario’s voor extra waardecreatie gerealiseerd kunnen worden.


VGD gaat verder

Daarenboven is het bij een tijdige planning mogelijk om in een Value Coaching traject te stappen, waarin VGD samen met de ondernemer spart over acties die extra waarde creëren. Het startpunt van dit traject is een waardebepaling van de onderneming die wordt opgemaakt op basis van historische financiële informatie aangevuld met gestaafde verwachtingen van de toekomstige kasstromen.

Tezelfdertijd worden analyses uitgevoerd op alle elementen die een impact hebben op de waardering. De geanalyseerde elementen betreffen onder meer (maar zijn niet beperkt tot) omzet  en marge, de kostenstructuur, de financiering en de hoogte van het werkkapitaal alsook de structuur van de organisatie.

Op al deze gebieden zijn er meerdere keuzes te maken, die telkens een andere impact hebben op de waarde van de onderneming. VGD adviseert de ondernemer in het maken van de beste keuze voor zijn specifieke situatie. Op deze manier ontstaan meerdere scenario’s over de toekomstige financiële prestaties van de onderneming en een lijst van actiepunten om die doelstelling te behalen.

Deze acties kunnen in eigen beheer of met coördinatie van VGD geïmplementeerd worden. Het uiteindelijke resultaat is een hogere ondernemings- en aandeelhouderswaarde!

 

Enkele voorbeelden…

- Analyse van de klantenportefeuille
Verlieslatende contracten hernegotiëren of stopzetten
Focus op meest rendabele producten of diensten
Onderzoeken mogelijkheden prijsstijgingen
Hoe méér verdienen aan bestaande klanten
- Kosten
Intern bundelen aankopen bij minder partijen
Extern bundelen via “groepsaankopen”
Off balance rentings vs. on balance leasings
- Werkkapitaal
Verlagen DSO  door geautomatiseerde opvolging klantenvorderingen
Sneller factureren door digitale factuur
Voorraad analyses en verbeteren van rotaties
- Structuur optimaliseren
Afsplitsing minder rendabel business gedeelte
Afsplitsen vastgoed

Ingezonden artikel door :

VGD Gent 
Brusselsesteenweg 94 - 9090 Melle
T +32 9 398 77 79 - M +32 499 41 37 97
anders.maes@vgd.eu - vgd.eu - nexia.com

Value coaching BEDRIJFSOVERDRACHT  Creëer meer waarde door tijdig te plannen! (Bron : VGD)