Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Vlaamse regering realiseert door UNIZO bepleite ondersteuningskader voor handelshuur: "De nood aan deze ondersteuning is hoog!"(persbericht)

UNIZO is bijzonder tevreden met het goedgekeurde Vlaamse ondersteuningsinitiatief voor handelshuur. Vorige week riepen UNIZO, Mode Unie, Creamoda, Horeca Vlaanderen CIB (vastgoedsector), Nelectra (elektrosector) en Navem (meubelhandel)  op tot de creatie van een Vlaams ondersteuningskader, voor betalingsmoeilijkheden bij handelshuur. "De Vlaamse regering heeft onze boodschap duidelijk ter harte genomen", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Zo'n ondersteuningskader is volgens UNIZO broodnodig, gezien volgens onderzoek van de organisatie voor meer dan de helft van de handelshuurders dringend een oplossing moest worden gevonden.

In een recente UNIZO-enquête gaf maar liefst 53% van de handelshuurders aan problemen te ondervinden bij het betalen van de handelshuur voor de maanden april, mei en juni. Dat terwijl huurinkomsten voor 41% van de verhuurders cruciaal blijken om hun eigen liquiditeitspositie veilig te stellen. Het nieuwe, vrijwillige systeem, helpt volgens UNIZO om een eerbaar compromis te vinden tussen de belangen van huurder en verhuurder. Zo voorziet de Vlaamse regering een lening tot maximum €25.000  (*) voor de handelshuurder, aan een rente van 2%, om de betaling van 2 maanden huur te voldoen, als daar tegenover staat dat de verhuurder bereid is één of twee maanden huur kwijt te schelden.

UPDATE

De Vlaamse regering wil ondernemers tegemoetkomen die hun handelshuur niet meer kunnen betalen. De overheid wil maximaal twee huurperiodes voorschieten, als de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt. De oplossing is geldig vanaf april. Als de verhuurder de huurgelden voor één of twee maanden kwijtscheldt, komt er - via een lening - (*) maximaal 35.000 euro ter beschikking voor de huur van de twee volgende maanden. Het specifieke van de maatregel bestaat erin dat de uitbetaling gebeurt aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening aangaat. Huurders kunnen maximaal 35.000 euro lenen. De terugbetaling van kapitaal en intrest begint pas na 6 maanden te lopen en moet 24 maanden na toekenning van de lening terugbetaald worden. Er is een rente van 2%. Alleen ondernemers die door de coronamaatregelen verplicht hun locatie sloten, kunnen een beroep doen op het systeem.

De handelshuur-leningen worden aan de huurder toegekend door PMV/z in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal optreden als eerste aanspreekpunt bij vragen. Het aanvraagsysteem en de modelovereenkomst worden momenteel nog verder uitgewerkt door VLAIO en PMV.

Meer info op de website van VLAIO.https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening

"Deze regeling biedt extra zuurstof aan de handelshuurder in moeilijkheden en verzekert de verhuurder op zijn minst van een groot deel van het huurgeld, daar waar er zonder de Vlaamse steun misschien helemaal geen huur te innen valt", vat Danny Van Assche de voordelen samen. UNIZO benadrukt wel het vrijwillige karakter van de overeenkomst, waarbij huurder en verhuurder allebei akkoord moeten gaan. Niemand kan tot de toepassing van dit systeem gedwongen worden.

 

 

Persbericht 28 april 2020

Uit een recente bevraging bij zelfstandigen en kmo's blijkt dat voor meer dan de helft (53%) van de handelshuurders dringend een oplossing moet worden gevonden. Velen onder hen ondervinden nu al problemen om hun handelshuur te blijven betalen voor de maanden april, mei en juni.  Volgens dezelfde enquête blijken huurinkomsten voor 41% van de ondernemers-verhuurders cruciaal om hun eigen liquiditeitspositie veilig te stellen. Deze verhuurders kampen immers eveneens met de impact van corona in hun eigen bedrijf. Om te vermijden dat handelshuurder en -verhuurder in onoverkomelijke moeilijkheden komen, bepleit UNIZO een vrijwillig ondersteuningssysteem, met de hulp van de Vlaamse overheid.

De principes van het door UNIZO voorgestelde steunmechanisme zijn eenvoudig:


• Het gaat om een vrijwillig systeem. Niemand wordt verplicht om hier in te stappen;
• De verhuurder gaat akkoord om 50% van de huurgelden voor een aantal maanden kwijt te schelden;
• De overige 50% van de huurgelden blijven verschuldigd door de huurder;
• De Vlaamse overheid werkt een voorschotregeling uit via PMV, voor huurders die niet meteen kunnen betalen;
• De verhuurder krijgt meteen 50% van de huur via de voorschotregeling;
• De huurder betaalt de voorgeschoten huurgelden terug aan de overheid (met minimale kost), over maximum 2 jaar.
"Dit voorstel houdt op een evenwichtige manier rekening met de vaak moeilijke situatie van zowel de huurder als de verhuurder", verdedigt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, de regeling. "Het gaat om een vrijwillig systeem - niemand wordt hiertoe verplicht - maar de voordelen voor beide partijen zijn duidelijk: de handelshuurder in nood krijgt meer financiële ademruimte, en de verhuurder is op zijn minst zeker van de helft van zijn huurinkomsten, daar waar er zonder de regeling misschien helemaal niets te innen valt."

Bij heel wat huurders volstaat de hinderpremie niet om alle kosten op korte termijn te dekken. Ook de bankenregeling is niet voor alle ondernemers een optie. Wanneer ze straks weer mogen opstarten, zullen bovendien de vaste kosten opnieuw oplopen, terwijl niet meteen op volle toeren zullen kunnen draaien. In de UNIZO-enquête gaf alvast een kwart (26%) van de huurders aan op zo'n overheidsgarantiefonds beroep te willen doen, als het er zou komen.

UNIZO stuurde inmiddels een brief naar de Vlaamse regering, bevoegd voor handelshuur, en dat rechtstreeks aan minister-president Jan Jambon, plus de ministers Hilde Crevits, Bart Somers, Matthias Diependaele en Ben Weyts.
 

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750,


Aanvulling juli 2020:

Hoe vraag je de handelshuurlening aan?

Ga naar de website van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren (VLAIO)


Aanvragen kan enkel online via de roze knop 'aanvraag' op die pagina

Een aanvraag voor een handelshuurlening kan je indienen tot 1 oktober 2020.

De huurder doet de aanvraag ; deze moet daaropvolgend door de verhuurder bevestigd worden. VLAIO onderzoekt de aanvraag en toetst af of voldaan is aan de voorwaarden opgelegd door de regelgeving. Indien je aanvraag ontvankelijk is, stuurt VLAIO je gegevens door naar  PMV/z-Leningen nv voor de opmaak van de leningsovereenkomst. Deze beslissing zal VLAIO per e-mail meedelen aan zowel de huurder als de verhuurder.

Zodra PMV/z-Leningen nv de leningsovereenkomst, ondertekend door de huurder,  terug ontvangen heeft, betaalt ze het verschuldigde bedrag op een Belgisch rekeningnummer op naam van de verhuurder. Deze  betaling geldt als een betaling van de huurder.;

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening/hoe-vraag-je-de-handelshuurlening-aan

Vlaamse regering realiseert door UNIZO bepleite ondersteuningskader voor handelshuur: