Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

U staat aan het hoofd van het familiebedrijf? Herkent u zich in één van deze typologieën ?

Als monarch…Hoe draagt een monarch klassiek de macht over aan de volgende generatie? Hij sterft. Dit is duidelijk de meest riskante manier om een bedrijf over te dragen. De kans dat het bedrijf zijn vertrek niet overleeft is groot. Het is wellicht geen bewuste overdrachtsstrategie, maar het gevolg van een overdrager die niet kan loslaten en geen vertrouwen kan geven aan een opvolger.

Als generaal… De generaal zal, zij het met tegenzin, het bedrijf op het afgesproken tijdstip verlaten. Hij blijft wel bij het idee dat hij niet kan gemist worden en zal actief op zoek gaan naar signalen – doorgaans van de oude garde die hem trouw blijft – dat de opvolger het niet goed doet. Zo zal hij snel proberen terug te komen om het bedrijf te redden en zijn oude leiderspositie opnieuw in te nemen.

Als ambassadeur… De ambassadeur geeft consequent de fakkel door aan de volgende generatie, maar is nog wel bereid te helpen waar dat nuttig of nodig is. Hij blijft de grootste sympathisant van het bedrijf. Deze exitstijl is vaak kenmerkend voor familiebedrijven die zeer goed functioneren.

Als gouverneur…De gouverneur regelt zijn vertrek perfect op voorhand. Hij werkt pro-actief aan zijn opvolging en van zodra de datum er is, verdwijnt hij voorgoed. Wellicht is hij er niet de persoon naar om na zijn pensioen te blijven stilzitten en start hij een nieuwe carrière.

U staat aan het hoofd van het familiebedrijf? Herkent u zich in één van deze typologieën ?