Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Spreken we binnenkort over EBITDAC ipv EBITDA? (Bron: Aquis)

Hoe zullen we omgaan met de impact van Covid-19 op bedrijfswaardering?

De eerder als knipoog bedoelde definitie van EBITDAC zal mogelijks in de toekomst harde realiteit worden bij bedrijfsovernames of als we het over waardering hebben…

Het begrip EBITDA is een Engelse term die in de financiële wereld heel vaak gebruik wordt. Vanuit mijn ervaring merk ik dat het begrip EBITDA goed ingeburgerd is bij ondernemers, het bekt makkelijk maar weten we eigenlijk goed waarvoor dit staat?

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, vrij vertaald als inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en waardeverminderingen en uitzonderlijke resultaten.

Het woord wordt gebruikt als maatstaf voor de operationele cashflow die een onderneming realiseert door een jaar haar activiteiten uit te voeren, los van eventuele financiële kosten of opbrengsten, fiscale inkomsten of uitgaven en los van uitzonderlijke uitgaven en inkomsten.

We spreken hier over cash flow en niet winst. Daarom worden ook de niet kaskosten zoals afschrijvingen en waardeverminderingen uitgezuiverd.

EBITDA is ook een cruciale bouwsteen van één van de meeste ingeburgerde waarderingstechnieken die bij het ruimere publiek gekend zijn – De EBITDA multiple methode.

Om de ondernemingswaarde te kennen wordt de EBITDA vermenigvuldigd met een multiple:

EBITDA           *          Multiple           =         Ondernemingswaarde


De juiste multiple wordt berekend op basis van waardering van vergelijkbare bedrijven.

Deze wordt afgeleid uit waarderingen van beursgenoteerde bedrijven of publieke informatie. Voor waarderingen van KMO’s is het niet zo evident om vergelijkbare waarderingen te vinden. Een interessante barometer voor de waardering van KMO’s is de Vlerick M&A monitor. Vlerick toont onderstaande evolutie in de multiples, die uitgedrukt worden in de verhouding EV/EBITDA waarbij EV = Enterprise Value of ondernemingswaarde.

Concreet betekent dit dat een bedrijf met een waarde onder de 5 mio € een gemiddelde EBITDA multiple kent van 4,8x in 2018. Bron: Vlerick Business School M&A monitor 2019

Om nu de finale waarde voor de aandeelhouder te kennen wordt van deze ondernemingswaarde de netto-schuldpositie afgetrokken:

EBITDA       *      Multiple       –      Netto schuld     =     Aandeelhouderswaarde

De netto-schuldpositie wordt bepaald door het verschil tussen de rentedragende schulden en de cashpositie van de onderneming.

EBITDAC?

Vraag naar de toekomst zal zijn hoe we zullen omgaan met de impact van Covid-19 op bedrijfswaardering. De eerder als grap bedoelde definitie van EBITDAC zal mogelijks in de toekomst harde realiteit worden bij bedrijfsovernames of als we het over waardering hebben, als dat vandaag al niet het geval is…

Laten we hopen dat we de impact van Corona werkelijk kunnen aanzien als een uitzonderlijk resultaat wat we uit onze recurrente operationele cashflow mogen zuiveren.

Stof tot nadenken!

Ingezonden artikel door 

Francis Gevaert
Managing Partner Aquis Corporate Finance

Ps. voor de volledigheid geven we nog mee dat de courante definitie van EBITDAC de volgende is: the sum of net income plus interest expense, taxes, depreciation and amortization and consulting fee expenses

Maart 2020 AQUIS bvba 

 

Voor een gedetailleerde waardebepaling van een  handelszaak verwijzen we naar het UNIZO  Overnamemarkt begeleidingstraject Advies op maat voor overlaters van een  kleine onderneming (eenmanszaak of vennootschap)

 

Voor een waardebepaling van de aandelen van een vennootschap verwijzen we naar de UNIZO waarderingstool en de opgenomen webinar met toelichting bij de gehanteerde waarderingsmethoden door prof. Eddy  Laveren, AMS.

Voor het berekenen van de waarde van een onderneming bestaan er verschillende waarderingsmethodes. Elke methode zal leiden tot een verschillend resultaat, soms met sterk verschillende uitkomsten. Het waarderen is immers geen exacte wetenschap. Het is dus interessant om verschillende methodes te combineren. Zo verkrijgt u het ruimste beeld.

Dàt is wat de UNIZO Waarderingstool u aanbiedt. Een gratis te gebruiken tool waarmee u een inschatting kan maken van de waarde van uw bedrijf of van een bedrijf dat u eventueel wil overnemen. En dit volgens verschillende gehanteerde waarderingsmethodes.

De UNIZO Waarderingstool is er enkel voor ondernemingen met een vennootschapsvorm.

Voor de waardebepaling van een eenmanszaak of overdracht van de handelszaak door een vennootschap kan u beroep doen op  het gespecialiseerde KMO-advies van KBC

Wil je hierover meer informatie ?

In het najaar organiseert UNIZO Ondernemersacademie

Een succesvolle bedrijfsoverdracht en toekomstplanning 4 workshops : Vastgoed, successie, pensioen, waardebepaling

Voor iedere zelfstandige ondernemer met een overdracht in het vooruitzicht

Locatie : TER ELST Edegem (provincie Antwerpen)

Data : donderdagnamiddagen  29/10 – 12/11 – 26/11 – 10/12/2020

In deze 4 namiddagsessies blikken we samen met u vooruit op situaties én uitdagingen waarmee u als ondernemer (zowel zakelijk als privé) mee te maken krijgt,

 

Bekijk hier het programma in detail

Spreken we binnenkort over EBITDAC ipv EBITDA? (Bron: Aquis)