Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Overnamemarkt is het referentieplatform voor bedrijfsoverdrachten voor KMO's. Wat is een KMO?

Er bestaat geen éénduidige definitie van een KMO (kleine of middelgrote onderneming).

Er circuleren verschillende definities in diverse instellingen. 

Definitie Vlaamse regering

Een kleine onderneming is een onderneming:

 • die minder dan 50 werknemers tewerstelt;
 • die met haar jaarlijks balanstotaal de 10 miljoen euro niet overschrijdt, ofwel de jaaromzet van 10 miljoen euro niet overschrijdt;
 • die het zelfstandigheidscriterium in acht neemt.  = Rechtstreekse controle van de vennootschap door natuurlijke personen

Een middelgrote onderneming is een onderneming:

 • met minder dan 250 werknemers;
 • waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro niet overschrijdt, of het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt;
 • die het zelfstandigheidscriterium in acht neemt.=Rechtstreekse controle van de vennootschap door natuurlijke personen

 

Definitie KMO in het kader verlaagde vennootschapsbelasting (federaal)

KMO-vennootschappen zijn kleine vennootschappen die voldoen aan volgende voorwaarden : De vennootschap mag jaarlijks niet meer dan 1 van volgende criteria overschrijden:
o Maximaal personeelsbestand (jaargemiddelde) van 50
o Jaaromzet (excl. BTW) van maximaal 9 miljoen EUR
o Balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen EUR
+  Rechtstreekse controle van de vennootschap door natuurlijke personen
 


Definitie Europese Unie:

 • de onderneming stelt niet meer dan 250 werknemers (voltijds equivalenten) tewerk;
 • de jaaromzet van de onderneming bedraagt minder dan 40 miljoen EUR of het balanstotaal bedraagt minder dan 27 miljoen EUR;
 • de onderneming wordt voor niet meer dan 25% rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd (via kapitaal of stemrecht) door één of meerdere bedrijven of investeerders die geen KMO zijn.

Overnamemarkt hanteert geen specifieke criteria : iedere zelfstandige (eenmanszaak) of vennootschap kan via het overnameplatform een tegenpartij zoeken. 

Het Overnamemarkt begeleidingstraject .ADVIES OP MAAT VOOR  OVERLATERS VAN EEN KLEINE ONDERNEMING richt zich op kleine ondernemingen (eenmanszaak of vennootschap) met een verwachte transactiewaarde van €500.000,- (exclusief bedrijfsonroerend)

Overnamemarkt is vooral populair bij microvennootschappen

Microvennootschappen zijn kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

 •    jaargemiddelde van het personeelsbestand lager dan 10;
 •    jaaromzet, (exclusief BTW) lager dan  700 000 euro
 •    balanstotaal lager dan 350 000 euro.
Overnamemarkt is het referentieplatform voor bedrijfsoverdrachten voor KMO's. Wat is een KMO?