Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Opportuniteiten bij het structureren van participaties in BV’s in het licht van het nieuw Wetboek Vennootschappen (Bron : Contour | Advocaten)

Het nieuwe wetboek vennootschappen biedt interessante opportuniteiten voor participaties door een externe investeerder in een BV. Die opportuniteiten laten zich voornamelijk voelen op het vlak van de inbreng van kapitaal zelf alsook op het vlak van de bescherming van zijn inbreng.


1. Inbreng van kapitaal


Door de afschaffing van het begrip kapitaal, hoeft er niet meer gewerkt worden met een uitgiftepremie om bij een kapitaalverhoging, naar aanleiding van de instap van een nieuwe investeerder in een zogenaamde ‘downround’ kapitaalronde, de waarde van de nieuwe aandelen in overeenstemming te brengen met de waarde van de nieuwe aandelen. Ook de techniek waarbij er een deel van de inbreng geboekt wordt als een uitgiftepremie om de aandelenpercentages in de gewenste verhouding vast te leggen, is niet langer nodig. Dit bespaart de vennootschap de moeite om een bijkomende kapitaalsverhoging uit te voeren om de uitgiftepremie vervolgens te incorporeren in het kapitaal. In de toekomst kan dit perfect opgevangen worden aan de hand van contractuele afspraken rond de toekenning van stem en dividendrechten. In het nieuwe wetboek vennootschappen is een verdeling van stem en dividendrechten die niet proportioneel is met de inbreng, perfect mogelijk.


2. Ratchets


Een andere nieuwigheid onder het wetboek vennootschappen is de mogelijkheid om warranten uit te geven. Dit biedt opportuniteiten om ratchets te gebruiken in de BV. Ratchets zijn technieken om het aantal aandelen in handen van één of meer aandeelhouders aan te passen in functie van vooraf bepaalde formules afhankelijk van de doelstelling van de ratchet. Ratchets worden vaak gebruikt om bestuurders of investeerders gefaseerd te laten investeren in functie van het behalen van bepaalde milestones (d.i. vaak het behalen van een bepaald niveau van EBIT) al dan niet gekoppeld aan het recht van de bestaande aandeelhouders om tevens bijkomend in  te tekenen op warranten teneinde de bestaande investeerder het recht te geven om het procentueel aandeel van zijn participatie op een bepaald niveau te behouden. Dergelijke warranten zijn eenvoudiger te implementeren dan het gebruik van contractuele opties die tot op heden het enige instrument waren in de BVBA om (intern of extern) management te laten participeren. Regelingen tussen aandeelhouders die onderling worden overeengekomen – buiten een statutaire clausule – waren tot voor kort uit den boze wat de implementatie van ratchets binnen de BV bemoeilijkte. Met de invoeging van de mogelijkheid om anti-dilutie warranten uit te geven in de BV, is de hinderpaal voor het implementeren van ratchets in de familiale KMO verdwenen.

 

Oliver Lenaerts
Advocaat*
Contour | Advocaten
T +32(0)15 34 55 46  | W www.contour-law.be

Volg ons op LinkedIn

*Lid van de balie van Brussel

Opportuniteiten bij het structureren van participaties in BV’s in het licht van het nieuw Wetboek Vennootschappen (Bron : Contour | Advocaten)