Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Op zoek naar een geschikte opvolger van uw zaak?

Ben jij ondernemer 55+ met vooruitzicht op eindeloopbaan? Je bent niet alleen. Door de vergrijzing neemt het aantal ondernemers 55+ die binnenkort met pensioen gaan  nog steeds toe. Volgens een studie van het VLAIO  Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen 2019 verwacht minder dan de helft van deze ondernemers een familiale overdracht. Er zijn  dus heel veel ondernemers die een overnemer zoeken voor hun bedrijf of  handelszaak.

Zulke  bedrijfsoverdracht heeft veel invloed op je leven als ondernemer. En niet alleen op jouw leven, ook op het leven van je partner en gezinsleden.  Hoe ingrijpend het ook is,
de continuïteit van je onderneming mag tijdens het zoeken naar een geschikte opvolger niet worden onderbroken. 

Stappenplan
In een overdrachtsproces doorloop je de volgende fasen:

  1. Oriëntatiefase
  2. Voorbereidingsfase
  3. Overdrachtsfase
  4. Realisatiefase


De opvolging of overdracht van je bedrijf is misschien wel één van de belangrijkste stappen
in je leven als ondernemer. Uit ervaring blijkt dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met de
planning hiervan. Vandaar onze slogan Denk vroeger aan later .  I

Bij bedrijfsopvolging of -overname spelen allerlei zakelijke aspecten mee. Denk aan de financiële, organisatorische en fiscale, maar ook juridische aspecten. En vergeet vooral niet om rekening te houden met de emotionele factoren.

Zo moet je persoonlijke afwegingen maken:

Wat wil jij? Wat wil je partner en de overige gezinsleden? 
Een goede planning en voorbereiding maken het leven een stuk eenvoudiger.

Voorbereiden
Het is belangrijk om op tijd met de voorbereidingen te starten. Zo zet je alle opties qua overdracht het best op een rijtje. Dit helpt je om het overzicht te bewaren


In de oriëntatiefase zet voor jezelf op een rij wat je eisen en wensen zijn. Ook zet je de belangen van je bedrijf in deze rij. De volgende vragen helpen je om overzicht en duidelijkheid te krijgen.

Het is verstandig om over opvolging of overdracht na te denken rond  je 55 jaar 
Je kunt natuurlijk later beginnen met de voorbereidingen, maar het overnameklaar maken van je bedrijf vergt nu  eenmaal (veel) tijd.
Is jouw onderneming een gezond  en levensvatbaar bedrijf?
Simpel gesteld: is het bedrijf niet levensvatbaar, dan bespaar je iedereen een hoop tijd en geld door niet aan het verkoopsproces te beginnen. Het is geen schande je zaak ordelijk af te wikkelen of te vereffenen. 

Biedt jouw  bedrijf de opvolger voldoende inkomsten en perspectief?
Schat de toekomstkansen van je bedrijf in en houdt daarbij rekening met de markt en omgevingsfactoren. Pas daarna kan de waarde van het bedrijf worden vastgesteld.


Eerste keuze: opvolging door familie?
Wil een van jouw kinderen of een ander familielid de zaak verderzetten? Bekijk dan kritisch of
de kandidaat wel geschikt is. Vaak ontstaat er een soort "blindheid", omdat er onbewust emotionele factoren meespelen in je  oordeel. "Eigen kind - schoon kind"

Hetzelfde misvormd perspectief  kan voorkomen  als je het  bedrijf wil overdragen aan je reechterhand - iemand die al (te) lang in je bedrijf werkt. Hierdoor ontbreekt soms de kritische blik.


Overdracht: ineens of geleidelijk?

Waar je voor kiest heeft niet alleen te maken met de maximalisatie van de overnameprijs,  fiscale en financiële gevolgen, maar ook met je gezondheid,toekomstige inkomsten, vermogenspositie, relatie met je opvolger -

Soms zijn de financiële mogelijkheden van je opvolger eenvoudigweg ontoereikend.

eeen geefaseerde overdracht waarbij je overnemer eerst een minderheidsbelang verwerft, en stapsgewijs alle aandelen worden overgedragen en betaald, kan dan een uitkomst bieden.


TIP: Maak een SWOT-analyse
Zorg dat je eerst een duidelijk beeld hebt van je eigen onderneming. Dit kun je doen door te kijken naar sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen -een SWOT-analyse.

 

SWOT

 

Wat zijn de Strengths (sterke punten), Weaknesses (zwakke punten), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen) van jouw onderneming?

Pas wanneer je daarvan een goed inzicht  hebt, kun je goed beschrijven wat een waardevolle aanvulling tere versterking van het bedrijf kan zijn. 

 


TIP: Gewenste eigenschappen van je potentiële opvolger
Hij of zij:
• is vakbekwaam
• heeft kennis van de markt en een toekomstvisie
• wil echt ondernemer te worden
•  kan de overname/opvolging financieren
• heeft een partner die achter het plan staat


In de voorbereidingsfase bepaal je de waarde van je bedrijf. Daar bestaan  verschillende methodes voor. Onderzoek  of je onderneming juridisch en fiscaal er klaar voor is.

Waarde en prijs bepalen
De waarde van een onderneming en de prijs van een onderneming zijn niet hetzelfde. De waarde is de uitkomst van één of meer toegepaste waarderingstechnieken. De
prijs is het resultaat van de onderhandelingen, waarbij ook motivatie, onderhandelingstactiek
en financiering komen kijken.
De waarde wordt berekend op basis van (1) het gecorrigeerd eigen vermogen, (2)de resultaten uithet verleden,(3) de verwachte toekomstige resultaten, of een combinatie daarvan. Daarbij spelen ook externe elementen zoals  het type  koper (familie of strategische koper)een rol. Ook kunnen garantie, milieuclaims en juridische of fiscale aspecten van invloed zijn op de waardebepaling.Wat wordt er precies verkocht? Is de transactie een overdracht van de handelszaak .of
worden de aandelen van de vennootschap overgenomen?


Normaliseren jaarrekeningen


.
Klaar maken voor verkoop
Als je een auto verkoopt, zorg je dat die er netjes uitziet.Dat is met je onderneming niet anders. Het gaat daarbij niet alleen om opruimen en schoonmaken. De bedrijfsvoering moet in orde zijn. Je moet ervoor zorgen dat je bedrijf voor een potentiële koper aantrekkelijk is. . Dit betekent doorgaan met prospectie naar nieuwe klanten,  investeringen, maar ook je administratie op orde hebben en houden. Denk daarbij aan het afhandelen van aanslepende betwistingen met klanten, levereanciers of (ex)personeelsleden.

Goodwillwaarde
een eenvoudige bruikbare definitie "Goodwill is een maatstaf van de overwinst:"
het verschil tussen het gerealiseerde "extra" rendement over de productiemiddelen  en het gebruikelijke rendement ervan. De goodwill waarde van een handelszaak wordt berekend door de jaarlijkse overwinst met een factor te vermenigvuldigen. Goodwill is dus de contante waarde van de te verwachten overwinst van een  onderneming.

  1. ondernemingsgoodwill , zoals een heel bijzonder recept, een sterke organisatie of een speciale locatie,Deze goodwill blijft behouden ook nadat de zaakvoerder de zaak heeft verlaten. 
  2. persoonlijke goodwill, zoals een kapper die van elk kapsel iets bijzonders kan maken. Dergelijke  specifieke vakkennis dreigt te verwijden bij overdracht

In veel kleine bedrijven heb je te maken met persoonlijke goodwill. Om deze goodwill over te dragen moet je erop rekenen dat je als zaakvoerder na de overdracht nog zo’n 3 tot 6 maanden of langer bij het bedrijf actief betrokken blijft. Je verricht welliswaar geen beheersdaden meer,  en je hebt geen formele verantwoordelijkheden en bevoegdheden meer. Daarvoor is er de nieuwe ondernemer. Wel wordt van jou verwacht dat je de opvolger introduceert bij medewerkers en relaties en dat je hem inwerkt op zaken als inkoop, verkoop,
calculatie en het maken van offertes. Hiermee leg je de basis voor de blijvende winstgevendheid van het bedrijf.


Verwachte resultaten in de toekosmt  Discounted Cash Flow (DCF-waarde)
Deze waarderingstechniek  is gebaseerd op de toekomstige netto kasstromen. Dus op prognoses voor de komende drie tot vijf jaar. Het gaat hierbij om  de verwachte netto geldstromen  na belasting, na mutaties werkkapitaal, na aflossingen en investeringen.


Juridische en fiscale positie
Ver voor het moment van overdracht moet je je bedrijf juridisch en fiscaal op orde te brengen. De rechtsvorm van je onderneming is vaak bepalend voor de manier
waarop een overdracht kan of moet plaatsvinden. Het kan l interessant zijn om over te stappen van een eenmanszaak naar een vennootschap voordat de overdracht plaatsvindt.  Dit kost alleen wel tijd: een juiste fiscale planning kost vijf tot acht jaar voorbereiding. Op tijd
beginnen dus!
Onafhankelijk advies
Een koper wil de gedane investering (de overnameprijs) in een redelijke termijn kunnen
terugverdienen. Omdat de waardering van zoveel factoren afhangt, is het slim daar een onafhankelijke deskundige voor in te schakelen. Heb je te maken met transacties in de familiesfeer? Dan is het zeker verstandig om van te voren advies in te winnen bij een
adviseur die door alle partijen wordt aanvaard.


Juridische hulp is geen overbodige luxe
De juridische en fiscale aspecten zijn zo uitgebreid dat je hier bijna onmogelijk zelf alle kennis voor in huis kunt hebben. Een overnameadviseur helpt je hierbij 


van werken naar toekijken
Als je rondloopt met het idee om je bedrijf ter overname aan te bieden, kan dat emotioneel nog best moeilijk zijn. De verkoop betekent vaak afscheid nemen van iets wat je met je eigen handen hebt opgebouwd.
Het bedrijf geeft je niet alleen materieel inkomen, maar zorgt ook voor voldoening, sociale contacten, aanzien en levensvervulling.

Probeer daarom van tevoren een goed beeld te vormen van je leven na de opvolging of
overdracht. Hoe ziet je leven er daarna uit?


Overdrachtsfase
Als de voorbereidingen zijn getroffen, kan het overleg met de beoogde opvolger of de zoektocht naar potentiële overnamekandidaten starten.
Potentiële kopers
Voor veel bedrijven is het in het begin van strategisch belang dat niet iedereen weet van de overnameplannen. En dat hoeft gelukkig ook niet. Overnameplatformen zoals overnamemarkt.be bieden de mogelijkheid een anoniem bedrijfsprofiel te publiceren.

Overnamemarkt biedt +500  profielen ter overname 

.Bezoekers kunnen anoniem vraag en aanbod van bedrijven bekijken en nemen rechtsreeeks met jou contact via het contactformulier

Onderhandelingen
Zodra je contact hebt met iemand die serieus geïnteresseerd is, moet je een uitgebreid
informatiememorandum beschikbaar hebben. De koper kan op basis van deze informatie zijn verdere interesse tonen.

Zijn jullie het op hoofdlijnen met elkaar eens over de verkoop? Dan leg je dit vast in een
intentieovereenkomst. De koper kan daarna een due diligence-onderzoek instellen, waarna de definitieve overeenkomst pas wordt opgesteld.

Inkomen na overdracht
Na overdracht van je bedrijf vallen de inkomsten uit je bedrijf vaak weg.  Het tijdstip en de methode van overdracht en de fiscale afhandeling van de overdracht hebben veel invloed op je
inkomenspositie daarna.  Besteeeed vooraf de nodige tijd om inzicht te verkrijgen in de financiële gevolgen en de bedrijfsoverdraht. Dit helpt je om de juiste keuzes te maken.


TIP: Hoe vind ik een koper voor mijn bedrijf?
Ook jij kan zelf  een bedrijfsprofiel opstellen en publiceren  op site Overnamemarkt.be


Due diligence-onderzoek
Dit onderzoek is bedoeld om vast te stellen of de aan de koper gepresenteerde informatie klopt. Ook worden kansen en risico’s van de over te dragen onderneming in beeld gebracht.

Personeel informeren
Een nieuwe ‘stuurman’ is wennen voor alle partijen. Een nieuwe, open  leiderschapstijl  is afhankelijk van de branche en managementcultuur. Wanneer is het beste tijdstip dat je het personeel informeert over de komende veranderingen?  Dat hant ervan af.  Zorg er voor dat je niet iedereen in het ongewisse laat. Sommige sleutelfiguren wil je al snel betrekken in het proces. Hierdoor voorkom je onrust en ongewenste effecten die de continuïteit van het bedrijf verstoren. 

Realisatiefase
Direct nadat de overdracht een feit is, moeten er allerlei formaliteiten geregeld worden. Dit doen de vertrekkende ondernemer en de opvolger best samen.
Administratieve formaliteiten
Denk bijvoorbeeld aan het ontslag en benoeming van de bestuurders, aanpassen van volmachten  bij de bank, etc.

 

 

Informeer het  personeel, de leveranciers en klanten + alle zakenrelaties. Je kunt ook overwegen een persbericht op te maken. Doe dit altijd in overleg met de vorige eigenaars. Zij kennen best de te verwachten reacties van  personeel, klanten en leveranciers.

Hulp bij bedrijfsovername
Zoals je hierboven kunt lezen, komt er veel kijken bij het overnemen van een bedrijf. Veel ondernemers maken daarom ook gebruik van specialistisch advies bij overnames. Zo voorkom je dat je een kat-in-een-zak koopt. 

De kostprijs voor overnamebegeleiding kan sterk verschillen afhankelijk van de aard van de gevraagde dienstverlening. Vaak is de gehanteerde kostprijs een combinatie van een uurtarief en een succesfee. Het is dus raadzaam om je eerst goed te informeren over de gehanteerde kostenstructuur bij het aangaan van een begeleidingsopdracht. Vraag altijd een voorafgaandelijke schriftelijke, gedetailleerde offerte.

 

UNIZO Overnamemarkt kan je hierbij ondersteunen:

 

• Indien de overnameprijs – exclusief het vastgoed – lager is dan € 500.000,- bieden we  het UNIZO begeleidingstraject UNIZO Bedrijfsoverdracht: Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming.

Ga voor professioneel en betaalbaar advies bij het overlaten van uw onderneming. Op maat van zelfstandige ondernemers.

• Indien overnameprijs fundamenteel hoger dan € 500.000,-  introduceren we je graag bij een overnamebegeleider in relatie met Overnamemarkt 

Overnamebemiddeling  start altijd met een intakegesprek. Daarna volgt de offerte 

Een professioneel overnamebemiddelaar zal zijn kosten aanrekenen op basis van een uurtarief, een commissie op de afgesloten transactie of een combinatie van beide. Meestal geldt een exclusiviteitsperiode van 6 maanden of 1 jaar. U verbindt er zich dan toe om uw zaak enkel via die overnamebegeleider te verkopen.

Het is belangrijk voor ogen te houden dat bepaalde kosten zoals opmaak van een verkoopmemorandum, waardebepaling steeds verschuldigd zijn, ook indien de bedrijfsoverdracht niet doorgaat. Commissie is uiteraard pas verschuldigd nadat de transactie werd afgesloten.

De commissietarieven voor bedrijfsoverdrachten bedragen 3 tot 8% op de transactieprijs en dalen naarmate de waarde van de transactie toeneemt.

Gewoonlijk wordt  er vaste basisvergoeding of dossierkost aangerekend voor de opstart van de bemiddelingsopdracht.

Sommige overnamebemiddelaars hanteren het principe "no cure, no pay", wat betekent dat er helemaal geen kosten verschuldigd zijn indien er geen overnemer gevonden wordt. De commissie bij het afsluiten bij een transactie is dan wel hoger dan gebruikelijk.

Het is dus raadzaam u eerst goed te informeren omtrent de gehanteerde kostenstructuur bij het aangaan van een bemiddelingsopdracht. Vraag een voorafgaandelijke schriftelijke gedetailleerde offerte.

Overnamemarkt intoduceert u graag bij de voor u meest geschikte overnamebegeleider.

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies over bedrijfsoverdracht

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

unizo ondernemerslijn 02 21 22 678

 

  

 

Op zoek naar een geschikte opvolger van uw zaak?